Nya tuffare amorteringsregler

Den 1 mars införs nya tuffare amorteringsregler. Den som i framtiden lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst blir tvungen att amortera ytterligare en procentenhet om bostaden har en belåning över 50 porcent. Mellan 50 och 70 procents belåning blir amorteringskravet 2 procent och vid en belåning på över 70 procent måste bolåntagaren amortera 3 procent.

De nya amorteringsreglerna påverkar främst hushåll med goda inkomster som bor i områden med höga bostadspriser. I Stockholm där många hushåll har goda inkomster och bostadspriserna är som högst påverkas allra mest. Finansinspektionen själva uppskattar att ca 30 procent av de som köper en bostad i Stockholm i framtiden kommer att beröras. Jämför vi amorteringsregler och kravet på kontantinsats med andra länder i Europa så kan vi se att våra regler är jämförbara med andra länders regler. Finansinspektionen vill genom det tuffare amorteringskravet dämpa hushållens skuldsättning som under lång tid ökat väsentligt snabbare än inkomsterna. Tack vare väsentligt lägre bolåneräntor är det många hushåll som idag lägger en mindre andel av den disponibla inkomsten på boendet jämfört med för 10 år sedan. Men hushållens räntekänslighet har ökat. Stiger räntorna med ett par procent ökar boendekostnaden väsentligt för många hushåll. Det är oroande. Inte för att hushållen plötsligt inte kan betala sina räntor till banken utan för att den ökade boendekostnaden tränger undan annan konsumtion som då riskerar att påverka samhällsekonomin i stort. Tyvärr innebär dessa nya regler också att det blir svårare för bankerna att ta individuella hänsyn. För konsumenterna blir det också svårare att förstå hur kreditgivningen går till. Vill man dämpa hushållens skuldsättning finns det andra och enligt många ekonomer bättre sätt att göra det på. Höjd fastighetsavgift och en nedtrappning av ränteavdragen är två exempel som ofta nämns. Det skulle öka boendekostnaden. Höjda amorteringskrav ökar inte boendekostnaden utan bara sparandet eftersom amortering är ett sparande. Må vara för många ett ”tvångssparande”.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.