Hur skall vi supporters kunna förstå ett ekonomiskt resultat i KHK om ingen förklarar hur det ligger till…

Jag har uppfattningen att många av oss är ganska så lika i att förstå hur en ekonomi i en förening fungerar och om vi får den presenterad på ett övergripande sätt funkar det. Jag har diskuterat en del med några ekonomer då jag själv har mina begränsningar kring problematiken för det är viktigt att man förstår med vilka förutsättningar man tar nästa steg. Detta handlar inte om bra eller dåligt utan är ett sätt att försöka förstå alla siffror som florerar.

INTÄKTSSIDAN – Det är i stora delar entrébiljetter, reklam och sponsring, restaurang/kiosker och en del bidrag som står för intäktssidan.

KOSTNADSSIDAN – På kostnadssidan kan vi grovt säga att det är personalkostnader avskrivningar och övriga kostnader som finns.

Så långt inga större problem att förstå för det handlar ju om  plus/minus  och man får fram föreningens resultat.

Tittar man på resultatet (driften av föreningen) som KHK som förening presterat de senaste 5 åren så är den i runda slängar minus (-) 15.200.000 kr (-15,2 mkr) och det är väl här det kör ihop sig lite för det är ju inte siffror som vi känner igen.

Det KHK Förening gjorde för att rädda upp sitt Egna Kapital för att klara av licenskravet från Svenska Ishockeyförbundet var att man sålde sitt varumärke till ett bolag som heter Karlskrona Hockey Klubb Idrott AB och som föreningen idag äger till 100% för 13.700.000 kr. 

Man fick alltså in 13.700.000 kr i bokföringen för KHK Förening dock inte en endaste verklig krona som man kan betala något för utan en ”luftpeng” som finns i bokföringen. Därav som vi brukar få höra att det är problem med likviditeten då klubben i verkligheten gått minus.

Värdering av varumärket som gjordes byggde på att man spelade i SHL med de värden som det skapar utifrån Intäkter från Cmore, sponsorer, biljettintäkter med mera.

KONSTIGHETERNA SOM KAN VARA LURIGA ATT FÖRSTÅ

KHK Förening och Karlskrona Hockey Klubb Idrott AB har hanterats som två helt av varandra oberoende förening/bolag vilket inneburit att KHK Förening fått 13.700.000 i luftpengar i en tillgång samtidigt som Karlskrona Hockey Klubb Idrott AB fått detta som en skuld och det är KHK Förening som Svenska Ishockeyförbundet kikar på.

I en koncernredovisning då man för ihop dessa två ekonomier som man måste i SHL från och med 1 maj 2017 så hade ett värde först skapats om man sålt detta till något externt bolag istället för till ett helägt dotterbolag. 

13.7 mkr i plus i KHK Förening och 13.7 mkr minus i Karlskrona Hockey Klubb Idrott AB hade då skapat ett värde på noll (0) vilket ju är ganska så självklart.

KHK gjorde på detta vis för att överleva och klara licenskravet i SHL vilket inte är något konstigt i den situationen som man var i och man gav sig själv tid att vända på skutan.

TIDEN HAR GÅTT UT OCH DAGS ATT TA SMÄLLEN

Årets resultat förväntas bli ca minus 2.5 mkr . Blir det så innebär det att KHK Förenings Egna Kapital är nere i 894.000 kr men, det finns ju alltid ett men för KHK Förening har en tillgångspost i sin bokföring som är på 6 mkr och det är värdet av aktierna i Karlskrona Hockey Klubb Idrott AB. 

Gör revisorerna bedömningen att de inte är värda 6 mkr vilket är rimligt då värderingen byggde på att man spelade i SHL så kommer detta direkt påverka årets resultat och det Egna kapitalet minskar då med samma summa.

Som ni märker är detta inte lätt att förklara men kortversionen säger alltså att KHK de fem senaste åren gått 15.2 miljoner minus i riktiga pengar på sin rörelse men fixat sitt Egna Kapital via en värdering av varumärket (luftpengar) och det är därför vi hela tiden får höra att likviditeten är problemet.

Oavsett så förstår man att KHK:s framtid är tuff och att man nu har ett ekonomiskt friår i Hockey Allsvenskan men man kommer få jobba med en grymt slimmad organisation och med en begränsad spelarbudget.

Jag tror ändå det kan bli en spännande kommande säsong där KHK återfår förtroendet bland sponsorer och supporters och att styrelsen tillsammans med medarbetarna visar upp KHK 2.0 …

Ha det

Mikael Johansson 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.