Diskutera

Vi tycker det är roligt med diskussion och jobbar med att få öppnare och med interaktiv webbplats. På vår webbplats kan alla diskutera som har ett Facebook-konto.

För att diskussion och debatt ska hållas på en bra nivå har vi följande regler:

Vi tillåter inga kommentarer som kränker grupper av människor eller individer, oavsett om det gäller personer som nämns i texten, skribenter eller andra deltagare i diskussionen. Kritiska synpunkter är självklart tillåtna, men kritiken ska handla om sakfrågan, inte vara personliga angrepp på andra.

Kommentaren ska handla om artikelns ämne.  Vi tillåter inte onödigt grovt eller stötande språk, inte heller reklam eller andra kommersiella budskap.

Vi kontrollerar kommentarsfälten med viss regelbundenhet och kan i efterhand ta bort kommentarer som bryter mot ovanstående regler. Den som bryter mot reglerna upprepade gånger kan bli avstängd, liksom den som använder en falsk profil.

Kommentarer som rapporteras som missbruk eller spam behandlas av Facebook och göms automatiskt för den som rapporterar kommentaren.

 

Du är själv ansvarig

Om din kommentar tas bort av oss kommer den inte att synas i kommentarsfältet förutom för den slutna kretsen som består av dig och dina Facebookvänner som är inloggade på Facebook. Om din profil blir avstängd av oss kommer inga av dina kommentarer på vår webbplats att synas, förutom för den slutna krets som består av dig och dina Facebookvänner som är inloggade på Facebook.

Vi har inget juridiskt utgivaransvar för dina kommentarer. Du är alltid personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Detta gäller oavsett om det skrivs på vår webbplats eller inom din egna slutna krets av Facebookvänner.

 

Kontakt
Om du har några frågor får du gärna kontakta oss här.