Äktenskapsförord, vad bör du tänka på?

Hej! Jag och min man har bestämt oss för att gifta oss och jag har en fråga kring äktenskapsförord.

Jag har en del sparade tillgångar i aktier och fonder. Min man äger redan ett hus som vi tänkte flytta in i tillsammans. Han har lån på huset motsvarande lite mindre än husets värde.

Vad räknas som enskild och gemensam egendom när man gifter sig och vad bör vi tänka på om vi ska skriva ett äktenskapsförord?

 

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln som gift är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods, alltså gemensam. Det innebär att ni måste särskilt göra egendom till enskild för att den inte ska vara gemensam. Detta kan andra ha gjort åt er om ni exempelvis erhållit en gåva med förbehåll att gåvan ska utgöra enskild egendom eller om ni har ärvt något genom testamente där samma krav finns. Denna egendom är då genom dessa handlingar enskild och ni behöver ej företa handling. Vad ni äger sedan tidigare, i form av aktier och fastighet, har inte så stor betydelse när man sedan gifter sig då detta också är egendom som blir giftorättsgods om det inte finns några sådana förbehåll som jag tidigare nämnt. Om ni däremot väljer att inte gifta er kan det ha betydelse på så sätt att er gemensamma bostad inte anskaffades för gemensamt bruk utan din man ägde den innan ni träffades. Det innebär att om ni endast skulle vara sambo är fastigheten inte sådan att den ska ingå i en bodelning i enlighet med sambolagen. Fastigheten är och förblir hans.

 

Ni kan även själva göra egendom till enskild genom att upprätta ett äktenskapsförord.  I första hand råder jag er att ta hjälp av ett juridiskt biträde för att upprätta äktenskapsförordet eftersom detta brukar medföra att det blir helt korrekt och att äktenskapsförordet verkligen speglar hur ni har tänkt er. Såsom alla avtal är det viktigt att vara tydlig med vilken egendom som ska göras enskild och förutsättningarna för detta. Viktigt att notera är även att äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att äga giltighet.

Bodelning som sambo, vem får lägenheten?

Hej. En nära vän bytte för ca ett år sedan sin hyresetta mot en dito tvåa. I samband med det flyttade hans flickvän från sin andrahandslägenhet till tvåan. Han står ensam på kontraktet och det är muntligt avtalat att lägenheten förblir hans vid separation. Förhållandet började dock knaka rejält i fogarna efter några månader, men han vågar inte göra slut av rädsla för att bli bostadslös. Båda jobbar i samma stad som bostaden. Hon har ekonomisk möjlighet att lägga en handpenning på annan bostad, det har inte han. Hur orolig bör han vara att bli av med lägenheten (om hon skulle begära bodelning?)

Hej och tack för din fråga.

När ett samboförhållande upphör, exempelvis genom separation, så kan bodelning genomföras om någon av sambornas begär det. Bodelningen innebär att den egendom som anses såsom samboegendom ska fördelas mellan samborna. Till skillnad från giftorättsgods i äktenskap är samboegendom begränsad i omfattning och avser endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, under förutsättning att de har införskaffats för gemensam användning.

I fråga om hyresrätten så utgör den gemensam bostad, om den har anskaffats i syfte att vara gemensam bostad och huvudsakligen används på detta sätt. Om ena sambon hade hyresrätten innan samboförhållandet inleddes kan bostaden inte anses vara samboegendom, vilket innebär att den inte ingår i bodelningen. Om den däremot införskaffades under själva samboförhållandet så förutsätts den dock vara anskaffad för gemensam användning, varvid den anses som gemensam bostad och därvid samboegendom.

Om jag förstår dig rätt så skaffades denna i samband med att samborna flyttade ihop. Om det var så att den skaffades för gemensam användning kan den anses vara samboegendom och ska därmed ingå i bodelningen.

Om lägenheten anses utgöra samboegendom har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att överta den i bodelningen. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det är svårt att säga någonting om skäligheten utan att veta mer om omständigheterna.

Även om lägenheten inte utgör samboegendom, finns det en möjlighet för en sambo att överta lägenheten. Det krävs då att den övertagande sambon är den som bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det.

Viktigt att tänka på är också att kravet på att få överta lägenheten måste framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde eller 3 månader från det att sambon flyttar ut från lägenheten. Det krävs alltså en hel del för att ett övertagande ska bli aktuellt genom denna regel och det är svårt att säga någonting om det utan att veta mer om omständigheterna.

Sammanfattningsvis har den ena sambon inte mer rätt till hyresrätten än den andra sambon. Om någon av samborna begär bodelning, kommer en bedömning göras och den av samborna som anses behöva hyresrätten mest kommer att få denna. Samborna kan även själva bestämma hur de vill fördela samboegendomen, en bodelning är alltså inte obligatorisk utan valfri och sker bara om en av samborna begär det. Sambor kan även avtala om att bodelning inte ska ske. Har ingen av samborna begärt bodelning och ett år förflutit sedan separationen går rätten att begära bodelning förlorad.