Bodelning som sambo, vem får lägenheten?

Hej. En nära vän bytte för ca ett år sedan sin hyresetta mot en dito tvåa. I samband med det flyttade hans flickvän från sin andrahandslägenhet till tvåan. Han står ensam på kontraktet och det är muntligt avtalat att lägenheten förblir hans vid separation. Förhållandet började dock knaka rejält i fogarna efter några månader, men han vågar inte göra slut av rädsla för att bli bostadslös. Båda jobbar i samma stad som bostaden. Hon har ekonomisk möjlighet att lägga en handpenning på annan bostad, det har inte han. Hur orolig bör han vara att bli av med lägenheten (om hon skulle begära bodelning?)

Hej och tack för din fråga.

När ett samboförhållande upphör, exempelvis genom separation, så kan bodelning genomföras om någon av sambornas begär det. Bodelningen innebär att den egendom som anses såsom samboegendom ska fördelas mellan samborna. Till skillnad från giftorättsgods i äktenskap är samboegendom begränsad i omfattning och avser endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, under förutsättning att de har införskaffats för gemensam användning.

I fråga om hyresrätten så utgör den gemensam bostad, om den har anskaffats i syfte att vara gemensam bostad och huvudsakligen används på detta sätt. Om ena sambon hade hyresrätten innan samboförhållandet inleddes kan bostaden inte anses vara samboegendom, vilket innebär att den inte ingår i bodelningen. Om den däremot införskaffades under själva samboförhållandet så förutsätts den dock vara anskaffad för gemensam användning, varvid den anses som gemensam bostad och därvid samboegendom.

Om jag förstår dig rätt så skaffades denna i samband med att samborna flyttade ihop. Om det var så att den skaffades för gemensam användning kan den anses vara samboegendom och ska därmed ingå i bodelningen.

Om lägenheten anses utgöra samboegendom har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att överta den i bodelningen. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det är svårt att säga någonting om skäligheten utan att veta mer om omständigheterna.

Även om lägenheten inte utgör samboegendom, finns det en möjlighet för en sambo att överta lägenheten. Det krävs då att den övertagande sambon är den som bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det.

Viktigt att tänka på är också att kravet på att få överta lägenheten måste framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde eller 3 månader från det att sambon flyttar ut från lägenheten. Det krävs alltså en hel del för att ett övertagande ska bli aktuellt genom denna regel och det är svårt att säga någonting om det utan att veta mer om omständigheterna.

Sammanfattningsvis har den ena sambon inte mer rätt till hyresrätten än den andra sambon. Om någon av samborna begär bodelning, kommer en bedömning göras och den av samborna som anses behöva hyresrätten mest kommer att få denna. Samborna kan även själva bestämma hur de vill fördela samboegendomen, en bodelning är alltså inte obligatorisk utan valfri och sker bara om en av samborna begär det. Sambor kan även avtala om att bodelning inte ska ske. Har ingen av samborna begärt bodelning och ett år förflutit sedan separationen går rätten att begära bodelning förlorad.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.