Vems blir huset vid giftemål och eventuell skiljsmässa?

Hej!

Jag äger bostaden vi bor i och ska nu snart gifta mig, undrar då vad som händer efter giftermål.

Kommer ägandet av bostaden vara delad ? Eller fortsätter jag att vara den som äger?

Vad händer om vi skulle skiljas?

 

Hej och tack för Din fråga!

 

Oavsett om Ni ingår äktenskap eller inte skall bostaden anses tillhöra den som faktiskt betalat för den. Äganderätten förändras således inte genom giftermål. Du kommer därför att vara bostadens ägare även efter det att Ni ingått äktenskap.

 

Vid en eventuell skilsmässa förändras dock läget. All egendom, som inte gjorts till någon makes enskilda genom äktenskapsförord eller testamente, ska vid en bodelning betraktas som giftorättsgods och delas lika mellan Er. Vid en bodelning har det således ingen betydelse vem av Er som stått för kostnaderna beträffande bostaden. Det är dock vanligt förekommande att den ena maken övertar den gemensamma bostaden i samband med bodelningen. Den andra maken skall då kompenseras ekonomiskt för detta

 

Situationen ovan kan givetvis undvikas genom att Ni upprättar ett äktenskapsförord som säger att bostaden är Din enskilda egendom och att den därför inte ska ingå i bodelningen. Jag skulle starkt rekommendera att Du tar kontakt med en advokatbyrå för att få hjälp med upprättandet av ett eventuellt äktenskapsförord.

 

Kim Zakrisson

Biträdande Jurist

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.