Vems blir huset vid giftemål och eventuell skiljsmässa?

Hej!

Jag äger bostaden vi bor i och ska nu snart gifta mig, undrar då vad som händer efter giftermål.

Kommer ägandet av bostaden vara delad ? Eller fortsätter jag att vara den som äger?

Vad händer om vi skulle skiljas?

 

Hej och tack för Din fråga!

 

Oavsett om Ni ingår äktenskap eller inte skall bostaden anses tillhöra den som faktiskt betalat för den. Äganderätten förändras således inte genom giftermål. Du kommer därför att vara bostadens ägare även efter det att Ni ingått äktenskap.

 

Vid en eventuell skilsmässa förändras dock läget. All egendom, som inte gjorts till någon makes enskilda genom äktenskapsförord eller testamente, ska vid en bodelning betraktas som giftorättsgods och delas lika mellan Er. Vid en bodelning har det således ingen betydelse vem av Er som stått för kostnaderna beträffande bostaden. Det är dock vanligt förekommande att den ena maken övertar den gemensamma bostaden i samband med bodelningen. Den andra maken skall då kompenseras ekonomiskt för detta

 

Situationen ovan kan givetvis undvikas genom att Ni upprättar ett äktenskapsförord som säger att bostaden är Din enskilda egendom och att den därför inte ska ingå i bodelningen. Jag skulle starkt rekommendera att Du tar kontakt med en advokatbyrå för att få hjälp med upprättandet av ett eventuellt äktenskapsförord.

 

Kim Zakrisson

Biträdande Jurist

Äktenskapsförord, vad bör du tänka på?

Hej! Jag och min man har bestämt oss för att gifta oss och jag har en fråga kring äktenskapsförord.

Jag har en del sparade tillgångar i aktier och fonder. Min man äger redan ett hus som vi tänkte flytta in i tillsammans. Han har lån på huset motsvarande lite mindre än husets värde.

Vad räknas som enskild och gemensam egendom när man gifter sig och vad bör vi tänka på om vi ska skriva ett äktenskapsförord?

 

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln som gift är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods, alltså gemensam. Det innebär att ni måste särskilt göra egendom till enskild för att den inte ska vara gemensam. Detta kan andra ha gjort åt er om ni exempelvis erhållit en gåva med förbehåll att gåvan ska utgöra enskild egendom eller om ni har ärvt något genom testamente där samma krav finns. Denna egendom är då genom dessa handlingar enskild och ni behöver ej företa handling. Vad ni äger sedan tidigare, i form av aktier och fastighet, har inte så stor betydelse när man sedan gifter sig då detta också är egendom som blir giftorättsgods om det inte finns några sådana förbehåll som jag tidigare nämnt. Om ni däremot väljer att inte gifta er kan det ha betydelse på så sätt att er gemensamma bostad inte anskaffades för gemensamt bruk utan din man ägde den innan ni träffades. Det innebär att om ni endast skulle vara sambo är fastigheten inte sådan att den ska ingå i en bodelning i enlighet med sambolagen. Fastigheten är och förblir hans.

 

Ni kan även själva göra egendom till enskild genom att upprätta ett äktenskapsförord.  I första hand råder jag er att ta hjälp av ett juridiskt biträde för att upprätta äktenskapsförordet eftersom detta brukar medföra att det blir helt korrekt och att äktenskapsförordet verkligen speglar hur ni har tänkt er. Såsom alla avtal är det viktigt att vara tydlig med vilken egendom som ska göras enskild och förutsättningarna för detta. Viktigt att notera är även att äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att äga giltighet.