Vett och etikett för cykister

Tips för bättre cykelvett

Planera din cykling, tänk framåt och stressa inte.

Om du lyssnar på musik, ha endast låg volym så du hör trafiken.

”Det är ett måste att kommunicera med omgivningen när du cyklar. Sök ögonkontakt.”

Cykla på höger sida på cykelbanan.

Gör tecken! Om du ska svänga och höger eller vänster ska du sträcka ut respektive arm.

Ska du göra en vänstersväng kan det vara smart att stanna till vid kanten och se dig noga om innan du leder eller cyklar över vägen.

När du cyklar gäller nästan alltid samma trafikregler som när du kör bil.

Om du cyklar på en gågata får du inte cykla fortare än personerna som går.

Släpp förbi bilar på övergångsställena. De har företräde.

Plinga alltid när du kör om.

Genom att använda hjälm förhindras många huvud- och ansiktsskador.

”Att skaffa en hjälm är en av de bästa presenter du kan ge dig själv – och din familj.”

Sist men inte minst: Ha ett leende i bakfickan! I trafiken underlättar det att ha ett gott humör och en förstående inställning till dina medtrafikanter.

Antalet cykelolyckor har ökat i Sverige de senaste åren. Genom att vara ansvarsfulla, följa trafikreglerna och använda sunt förnuft kan vi tillsammans se till att denna utveckling vänder. Istället kan vi då helt fokusera på de positiva effekter som cyklingen har för oss själva och hela samhället.

Cykelvett Kalmar kommun

”Cykeln är ett perfekt transportmedel både för miljön och hälsan.”

MIA SAMUELSSON, TRÄNINGSEXPERT.