Äter du KLIMATSMART!?

Satt i morse och läste Svenska Dagbladet och kom över en artikel som guidar oss i hur vi äter smart både för KLIMATET och HÄLSAN.

1. Ät inte för mycket

Idag är det fler som dör av övervikt än undernäring. Följer vi det mest självklara rådet att äta mindre så blir det EXTRA VIKTIGT ATT ÄTA BRA. Om vi ser på dem så blir äldst och håller sig friskast så äter de mindre kalorier, väldigt nyttig mat, mycket grönsaker och örter. Deras mat är späckad av vitaminer, mineraler och antioxidanter.

Grönsaker

2. Ät mindre kött

Ser vi tillbaks de senaste 25 åren så har vi svenskar ökat vår köttkonsumtion med 43 procent, och idag äter många alltför mycket kött. Artikelförfattaren menar att vi i genomsnitt äter dubbelt så mycket protein som vad de mest behövande rekommenderas pga sjukdom, ålder och träning.

De svenska köttproducenterna har gjort en hel del för att minska användningen av fossila bränslen, men animalproduktionen är fortfarande en stor källa till klimatgaser.

3. Släng inte bort maten

Allra mest slänger faktiskt hushållen! I Sverige kastar vi bort i snitt 81 kilo mat per person på ett år och ungefär en tredjedel av det är fullt ätbart!

”Tror alla håller med om att det absolut mest onödiga slöseriet är att slänga bort mat.”

Kanske något att ta till sig i dessa julbordstider!

4. Ät mindre ris

Ett kilo ris har större klimatpåverkan än andra alternativ som exempelvis potatis. Vi svenskar äter mycket ris och därför kan det vara klimatsmart att ibland välja att äta något annat.

Mer om detta finns att läsa på:

http://www.svd.se/sa-ater-du-klimat-mat-smartast#sida-5