Min slaskhink

Jag har en slaskhink med aktier. Där har jag en del av de aktier som jag köpte innan min nuvarande strategi och har sålt av olika anledningar. Idén har jag fått från Nordnets sparekonom Günther Mårder. Tanken är att de ska ligga kvar i portföljen och bara finnas där. Det är ganska irriterande att ha småposter liggandes och bara ta plats. Än mer irriterande är att jag behöver sortera på marknadsvärde varje gång jag klickar in mig i depån, för att få mina ”riktiga” innehav överst.

Anledningen till att slaskhinken existerar är att jag ska tänka till extremt noga innan jag genomför ett köp. Är det verkligen ett bolag som jag ser mig kunna behålla?

Slaskhinken ger mig också möjligheten till att följa utvecklingen i de aktier jag sålt på ett närmare sätt. Förhoppningsvis stiger aktiekursen med tiden och ska då fungera som en påminnelse att jag aldrig ska sälja.

Dessutom ger det mig chansen att gå på respektive bolags årsstämma. Det är kanske inte aktuellt i närtid, men det är definitivt en sak jag kan tänka mig göra i framtiden.

Det är viktigt att poängtera att de bolag jag har i slaskhinken inte behöver vara dåliga bolag som inte kommer generera någon avkastning. De passar bara inte in i min strategi av olika anledningar. Och vad jag har märkt är att jag justerar och finslipar min strategi med tiden. Framgent kan det innebära att något av dagens huvudinnehav kan komma att hamna i slaskhinken.

Räknat i kronor och ören är värdet på slaskhinken, i förhållande till övriga portföljen, betydelselöst. Det spelar alltså ingen roll för portföljen som helhet, om en aktie i slaskhinken kraschar eller rusar.

Slaskhinken                                 Utveckling sedan försäljning

Ratos B                                           -16 %

Swedish Match                           +36 %

Yara International                     +28 %

Wise Group                                  -2 %

 

Det finns såklart en risk att hinken utökas med bolag. Exempelvis om information når marknaden som påverkar bolagets intjäningsförmåga på lång sikt eller att jag inte ser några bestående konkurrensfördelar. Det återstår att se om slaskhinken fylls på med något eller några bolag under 2015. Men jag skulle inte tro det i dagsläget.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.