Ursäkta, vad är klockan?

UA-Akademin

I helgen anordnade vi i Unga Aktiesparare Kalmar/Nybro en nybörjarkurs i aktier och privatekonomi. Från Stockholm flög vi in den kunnige kursföreläsaren Fredrik Karlsson Hedin. Han instruerade de cirka 50 deltagarna om grundpelarna när det kommer till aktier, obligationer, pension och även en del makroekonomi.

Förutom undervisningen så passade vi på att mötas upp under andra förhållanden på lördagskvällen. Vi blev ett gäng som samlades på en lokal restaurang, åt en bit mat och pratade om allt från Gula Villan på Kuba, oljefält i Oman till fastighetspriserna från Kiruna i norr till Malmö i söder. Jurist-Maria avslöjade vilka länder som är fördelaktigast att flytta till som pensionär sett ur ett skatteperspektiv.

Dessutom blev det en hel del podcast-snack med aktiesveriges podcastmästare, tillika vår kursföreläsare, Fredrik Karlsson Hedin. Sparpodden, Tradingpodden och senaste succépodden Fill or Kill är kanske de kändaste poddarna som finns med på hans cv.

Fredrik Karlsson Hedin

 

Alla som klarade examinationsprovet erhöll ett certifikat.
Alla som klarade examinationsprovet erhöll ett certifikat.
Investerarklockan

Söndagens hetaste diskussionsämne var antagligen den berömda investerarklockan som den Brittiska tidningen Evening Standar skrev om redan år 1937. Tanken med klockan är att det ska vara ett enkelt verktyg och hjälpmedel som med stora penseldrag kan ge en fingervisning om vart i konjunkturcykeln vi befinner oss. Teoretiskt sett så kan man med hjälp av investeringsklockan komma fram till vilka tillgångar som är bäst att äga vid vilken tidpunkt.

Till sin utformning är klockan mycket enkel att förstå men samtidigt komplex eftersom det kan vara svårt att lista ut vad tiden är. Klockan är globalt känd och används av en del finansanalytiker och investerare. Dock är det knappast klokt att lita blint på klockan, utan man ska snarare se det som en generell vägledning.

 

Källa:
Källa: Evening Standard år 1937

Ledtrådar:

Hur ser ränteläget ut, stigande eller sjunkande?
Råvarupriserna, går det upp eller ned?
Hur ser inflationstrycket ut?
Stiger eller sjunker fastighetspriserna?
Hög eller låg arbetslöshet?

Min bedömning är att vi passerat klockan 11 och börjar närma oss klockan 12.

Vad tror ni att klockan är?

Månadens Sparare

Den 27:e varje månad är min förhoppning att kunna presentera en ny person på bloggen. Hon eller han får berätta lite om sig själv samt dela med sig om sina tankar kring sparande. 
Månadens Sparare April – Axel Patrikson

IMG_2273

 

Vem är du?

Jag 34 år och jobbar på som Logistik- och Inköpschef på Xylems (fd Flygt) svenska försäljningsbolag i Emmaboda. På Xylem har jag jobbat i 7 år, främst inom logistikområdet. 2013-2014 tillbringade jag på vårt säljbolag i Dubai för att bygga upp logistikverksamheten i Mellanöstern. Det var ett spännande äventyr både för mig och min sambo som var med i Dubai. På fritiden tränar jag löpning och styrketräning, samt följer Kalmar FF.

Hur sparar du?

Jag sparar långsiktigt i aktier som jag har i depåer hos Avanza och Aktieinvest. Jag är skeptisk till aktivt förvaltade fonder eftersom avgifterna äter upp avkastningen samt att ytterst få fonder slår index över tid. Eftersom aktiemarknaden är relativt högt värderad är jag inte fullinvesterad i aktier utan har en andel av besparingarna på sparkonto. Sparkonto har jag i Santander Consumer Bank som åtminstone ger viss ränta till skillnad från de svenska storbankerna. Storbankerna ger sällan de bästa alternativen när det gäller sparande. Kom ihåg att bankernas ”rådgivare” primärt är säljare av sina egna produkter.

Varför sparar du?

För att köpa ett större boende samt för att skapa ekonomisk frihet och valmöjligheter i framtiden.

Vad ska du göra för aprillönen?

Jag befarar att en stor del av lönen som vanligt går till att stilla min sambos shoppingbehov. För det som blir över köper jag spritbord på Harrys kommande lördag. Nej skämt å sido så har jag inga direkta planer.

Klöverns vinst lyfter – tackar vädergudarna

Fastighetsägare ogillar snö

I en fastighetsförvaltares arbetsuppgifter ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna. Det omfattar ansvaret för inre och yttre skötsel av fastigheten. Vanligtvis under vintermånaderna brukar det innebära en hel del snöskottning. Och snöskottning på tak, som många kanske inte tänker på, kräver ett arbetslag på tre personer.

Man är som fastighetsägare skyldig att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Det betyder både att bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa. Det spelar heller ingen roll om det är helg, julafton eller nyårsafton. Utgör snön en risk så ska den bort. Och ni kan säkert räkna ut att personalkostnaderna skjuter i höjden om man är tvungen att skotta snö varje storhelg. Skulle man som fastighetsägare inte bry sig om detta så kan man bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.

Ett arbetslag för snöskottning på tak kan se ut enligt följande: en skottare, en säkerhetsman (som håller linan) och en person som bevakar att förbipasserande inte kommer i riskzonen på marken.

Klövern Q1 2015

I dag innan öppning rapporterade Klövern för första kvartalet 2015.

Klövern, som har merparten av sina fastigheter i södra och mellersta Sverige har gynnats av det varmare klimatet. Tack vare det har kostnaderna för snöskottning och uppvärmning varit lägre än vad man hade budgeterat för.

Rutger Arnhult skriver följande i sin Vd-kommentar:

”Kostnadssidan påverkades positivt av en säsongmässigt mild vinter, vilket inneburit lägre kostnader än väntat avseende framförallt uppvärmning.”

Siffrorna i Q1:an såg bra ut:

– Intäkterna ökade med 14 %

– Driftöverskottet ökade med 14 %

– Förvaltningsresultatet ökade med 39 %

– Resultatet per stamaktie uppgick till 0,35 kr

Kommentar

Förutom den förhållandevis varma vintern så är det andra faktorer som spelar, både Klöven och fastighetsbranschen i stort, rakt i händerna just nu. Jag tänker främst på ränteläget.

Få branscher är lika beroende av ränteläget som fastighetsbolagen. I princip alla fastighetsbolag har betydande lån, vilket innebär att räntor är den enskilt största kostnaden. En högre ränta skulle därför innebära ett minskat kassaflöde och en lägre vinst, som i förlängningen kan begränsa möjligheterna till utdelning. Men att räntorna är höga i dag är det knappast någon som kan argumentera för.

Även om allt tyder på att det unika lågränteläget är här för att stanna är jag som vanligt defensiv och pessimistisk till framtidsutsikterna i närtid. För tillfället går allt fastighetsbolagens väg och värderingarna är därefter. Men vad kan egentligen bli så mycket bättre för fastighetsbolagen? Jag tycker det mesta redan är inprisat i kurserna, vilket leder till min amatörmässiga känsla att nedsidan är större än uppsidan.

Uppdaterad!

Intervju med Björn Åfors, Affärsenhetschef på Klövern i Kalmar:

Hur har vintern varit för er på Klövern i Kalmar?
Nu har vi haft 2 mer normala vintrar som stämmer bättre med klimatet i Kalmar. Vi har därför haft det helt ok, mindre kostnader för värme och snöröjning.

Hur påverkar mängden snö ert arbete?
Det påverkar rätt mycket med problem var vi gör av snön på gårdsplaner och parkeringar om det blir stora mängder måste den köras bort. Halkbekämpning och sandning samt koll på alla tak.

Man har ju hört att snöskottning på tak ska vara riktigt jobbigt, är det någon speciellt fastighet i Kalmar som är jobbigare än någon annan?
Platta tak är besvärligt om det blir mycket snö och sen är det ju om det blir drivbildning med risk för snöras.

Något annat du vill tillägga?
När dagsmejan kommer måste vi ha koll på istappar.

 

Lite uppsida finns det tydligen...
Lite uppsida finns det tydligen…

Göteborg, Günther & Glenn

Unga Aktiesparare Årskongress 2015

I helgen var det årskongress med Unga Aktiesparare i Glenn Hysén-land. Två dagar med kongressförhandlingar, företagspresentationer, inspirationstalare, god mat och trevlig underhållning. Representanter från Kalmar/Nybro-avdelningen var jag och ”Ekonomimästaren”. Robin Johansson som är hans riktiga namn, kallas ”Ekonomimästaren” tack vare att han var med och vann Linnéuniversitetets uttagning till SM i Ekonomi i våras och han får således representera universitetet när huvudtävlingen ska avgöras i Stockholm senare under året.

Det var idel glada miner i Göteborg. Börsen går sjukt bra och antal medlemmar i Unga Aktiesparare har aldrig varit fler, så det fanns verkligen anledning att fira. Och firade gjorde vi. Skönsången började redan under stämman när valet av ny förbundsordförande var klubbat. Showaren Günther Mårder kuppade in psalmen ”Bereden väg för Herran” och hela stämman hängde på.

Kvällen var en känslomässig berg- och dalbana för de flesta. Det bjöds på skratt, tårar, sång och fantastiska tal. Middagssittningen avslutades med att Günther Mårder och Martin Petersson mottog det finaste man kan få som aktiesparare, nämligen ett hedersmedlemskap i Unga Aktiesparare.

Från dag två är det framförallt en sak som jag tar med mig. Erik Lidén, Vd på Insiderfonder, höll en presentation och inledde med att fråga åhörarna om vilka som tyckte att börsen var övervärderad. Jag skulle uppskatta det till att det var 95 % som räckte upp handen på den frågan. Erik kunde bara instämma och var faktiskt extremt pessimistisk till börsen. Han förvaltar själv en Sverigefond och mellan raderna skrek han: sälj min fond och alla andra Sverigefonder!

Vad vore ett besök i Göteborg utan att träffa Glenn Hysén?

 

Hedersmedlemmarna Günther och Martin.
Hedersmedlemmarna Günther och Martin.
Showaren Günther och jag.
Showaren Günther och jag.
Hybris!
Hybris på börsen!
Ha d gott. Glenn.
/Ha d gott. Glenn.

Aktier för nybörjare och proffs – bankernas hemlighet?

Vad är investmentbolag?

Det spelar ingen roll om du ska köpa din första aktie eller du har flera års aktiehandlande i bagaget – investmentbolagen är attraktiva!

Investmentbolag är företag med en stor ägarandel i flera andra företag. Det går att dela in investmentbolagen i tre olika grupper: de som enbart äger andra börsnoterade bolag, de som enbart äger onoterade bolag och de som har en blandning av noterade och onoterade bolag. De investmentbolag som enbart äger onoterade företag kallas för Private Equity-bolag.

Det finns alltså flera olika varianter av investmentbolag och man kan således köpa aktier i de investmentbolag som passar just en själv. Vissa investerar i stora, stabila bolag medan andra satsar på mindre tillväxtbolag. En del har många bolag i sin portfölj och andra fokuserar på ett fåtal bolag. Det innebär att det är viktigt att ta reda på vilken strategi investmentbolagen har så det stämmer överens med sin egen investeringsfilosofi.

Fördelar:

– Ofta billigare att investera i investmentbolag än att köpa aktier i de bolag som investmentbolaget äger. Detta kallas substansrabatt (skillnaden mellan investmentbolagets substansvärde och börskurs).

– Expertis och inflytande. Investmentbolag har kompetent personal som många gånger får en styrelsepost i de bolag som man investerar i. Det medför att man får god insyn i bolagen och hur ledningen utför arbetet.

– Riskspridning. Precis som i en fond får man exponering mot flera olika bolag.

– Fonder tar ofta ut förvaltningsavgifter som äter upp delar av vinsten. Investmentbolag har ingen förvaltningsavgift. De har visserligen andra kostnader, men vanligtvis inte lika höga som fondernas förvaltningsavgifter.

– Inga regleringar i antal bolag eller aktier som man är tvungen att äga.

Investmentbolag vs. Fonder

 

En undersökning framtagen för Nordnetbloggen.se visar att investmentbolag har levererat högre totalavkastning än fonder både i ett kort och långt tidsperspektiv. Undersökningen mäter över en tioårsperiod och visar att de fem bästa investmentbolagen haft tre gånger högre avkastning. Även de fem investmentbolag som presterat sämst under tidsperioden har uppvisat en högre avkastning än fonderna. En slutsats av undersökningen är att investmentbolag som investeringsalternativ dominerar alternativen aktivt förvaltade storfonder och billiga indexfonder. Bild: Nordnetbloggen.se
”En undersökning framtagen för Nordnetbloggen.se visar att investmentbolag har levererat högre totalavkastning än fonder både i ett kort och långt tidsperspektiv. Undersökningen mäter över en tioårsperiod och visar att de fem bästa investmentbolagen haft tre gånger högre avkastning. Även de fem investmentbolag som presterat sämst under tidsperioden har uppvisat en högre avkastning än fonderna. En slutsats av undersökningen är att investmentbolag som investeringsalternativ dominerar alternativen aktivt förvaltade storfonder och billiga indexfonder.” Inlägget i sin helhet går att läsa här. Bild: Nordnetbloggen.se

Som jag ser det är det svårt att hitta några negativa aspekter med investmentbolagen. Det skulle vara transaktionskostnaden (courtageavgiften). Men köper du aktier hos någon av nätmäklarna så kommer du lindrigt undan efter de senaste årens prispress. Sen ska man också ha i åtanke att courtageavgiften belastar dig endast en gång (förutsatt köp och behåll). Fondernas förvaltningsavgifter är återkommande och är något som dras hela tiden.

Tobias Schildfat ifrågasätter bankerna i sin bok (Vägen till din första miljon: Alla kan bygga en egen pengamaskin) som ständigt rekommenderar fonder framför aktier i investmentbolag.

Han skriver: ”Jag hittar ingen annan förklaring än bra marknadsföring från bankerna, okunskap från den breda allmänheten om de möjligheter som investmentbolag erbjuder och ett naturligt ointresse från bankerna att rekommendera investmentbolag i stället för sina egna lönsamma fonder”

Boken är för övrigt läsvärd och det ligger definitivt något i det han skriver.

Investmentbolag passar alla

En portfölj bestående av 4-6 investmentbolag passar utmärkt för den som inte känner att man har tillräckligt med ”tid för aktier”, för den insatte som vill ha en stabil grundplåt, men även som en fin nybörjarportfölj.

Personligen har jag Wallenbergarnas Investor högt upp på önskelistan. Jag grämer mig fortfarande att jag inte slog till på 180 kr, men då tyckte jag aktien var lite för dyr. Nu, nästan 100 % senare, tycker jag att aktien är ännu dyrare.

Ibland känner jag att jag bara borde köpa de bolagen jag vill ha, oavsett pris. Med argumentet att aktierna troligtvis står högre om 20 år än vad de gör i dag.

Andra dagar känns det som att jag har någon mental spärr som säger åt mig att inte köpa när aktien står på all-time-high. Att jag gärna vill komma in så billigt som möjligt, för priset är viktigt för totalavkastningen.

Det är en svår avvägning. Men det viktiga är kanske att inte bli dumsnål, för kvalitet kostar.

Investmentbolag

Large Cap
Investor
Industrivärden
Latour
Lundbergsföretagen
Kinnevik
Melker Schörling
Ratos

Mid Cap
East Capital Explorer
Vostok Nafta
Öresund
Bure Equity
Creades

Small Cap
Svolder
Traction
Havsfrun Investment
Novestra
NAXS Nordic Access Buyout Fund
Midway

Det kom ett mejl…

nr1 Nyp 20150412sharville

 

Sedan några veckor tillbaka har jag varje måndag mottagit ett mejl från Shareville. I mejlet får jag en sammanställning över hur min portfölj har gått den senaste veckan samt kommentarer om mina innehav från andra användare.

På Shareville har jag valt att dela med mig av mitt investeringssparkonto och har sedan starten belönats med tre stjärnor. Frågan är hur länge jag får behålla dessa? Jag ligger sedan mitten av december med drygt 10 % kassa, vilket har visat sig varit helt fel.

Spiltan Räntefond Sverige har jag i en vanlig aktie- och fonddepå. Bank of Nova Scotia och Global X SuperIncome Preferred ETF har jag i en kapitalförsäkring. 

Börs-SM: Bolagspresentation

I dag drar Börs-SM igång och 24kalmar är med på startlinjen. De nio aktier som vi har valt ut presenteras nedan:

Aerocrine

(AERO B) är en medicinteknisk koncern med fokus på behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna, som tex astma. Baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England.

Kursen har senaste halvåret pressats ordentligt på grund av den stor nyemission. Den är nu genomförd och bolaget värderas endast till 2x kassan. Uppsidan större än nedsidan.

Bong

Det gamla anrika kuvertföretaget (BONG) har de senaste 15 åren brottats med stora problem och det kanske inte är så konstigt med tanke på hur mycket färre brev det skickas idag. Å andra sidan, e-handeln växer istället kraftigt och där har Bong mängder av lösningar för företag.

Koncernen har idag 1.900 anställda i 15 länder runt om i Europa. Och även om det är färre nu, så finns det fortfarande ett fåtal anställda kvar i Nybro.

Nya VDn Stephane Hamelin (som är största ägaren i bolaget med ungefär en tredjedel av alla aktier) spår svarta siffror 2016 och det skulle antagligen betyda ett stort hopp upp för aktiekursen. Kommer uppvärdering redan i höst tro?

ShaMaran Petroleum

(SNM) tillhör Lundinfamiljen och är ett kanadensiskt oljeprospekterings- och produktionsbolag. Sedan 2009 är bolaget verksamt i Kurdistan, där de har en intresseandel (20,1 %) i Atrush-fältet.

ShaMaran tog in pengar via en nyemission i början av året, så kassan borde vara full. De verkar i ett område där den politiska risken är hög. Men nu har giganter som Exxon, Chevron, Total och Gazprom ansökt om licenser i regionen. Det finns alltså incitament för de finansiellt starka aktörerna att köpa ShaMarans licenser, sett ur ett strategiperspektiv. Och då känns plötsligt värderingen på aktien riktigt låg!

East Capital Explorer

(ECEX) är ett investmentbolag som har sitt fokus mot Östeuropa, där man både har direkta och indirekta investeringar. De arbetar för närvarande med portföljens sammansättning och tanken är att private equity och fastigheter ska få större utrymme med tiden. De största direktinvesteringarna är ryska modekedjan Melon Fashion Group och estländska Kabel-TV-operatören Starman.

Ett fortsatt lågt oljepris, en uppåtgående rubel och en stabilisering i Ryssland/Ukraina tror vi kan ge extra bränsle för aktien det närmaste halvåret.

Seamless

(SEAM) är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner. Företaget har tre huvudsakliga produktområden, betalning med mobil i butik och online samt överföring av pengar mellan mobiler kallat SEQR, Seamless transaktionsväxel för mobiloperatörer, samt Seamless egna distributionsled av elektroniska produkter.

I år har man publicerat pressmeddelanden i raskt takt med information om produkten SEQR (SEQR gör det möjligt att betala i butik och online via mobiltelefonen). Produkten lanseras i stora delar av Europa och planer finns också på en USA-lansering. I Sverige finns avtal med bland annat Willys, Hemköp, Ur & Penn, Q-park, McDonalds, Webbhallen och Apoteket. Utmaningen blir att få konsumenterna att se fördelarna med mobilbetalning. Löser man det, så kan det här bli en rolig historia!

Impact Coatings

(IMPC) utvecklar och marknadsför system och processer för applicering av tunnfilmsbeläggningar. Bolagets teknologi, som bygger på nanoteknologi kan användas för att ersätta guld på elektriska kontakter med titan, kisel och kol, något som är önskvärt ur bland annat miljösynpunkt.

Bolaget har sedan november 2014 kommunicerat samarbete med flera stora aktörer t.ex. Michelin och den tyska fordonstillverkaren Volkswagen. Kan man lyckas väl i samarbetet med Michelin rörande bränsleceller, där volymorder förhoppningsvis är att vänta, tror vi på en resa norrut för aktiekursen i Impact Coatings.

CybAero

(CBA) utvecklar, marknadsför och säljer datorstyrda, obemannade helikoptrar, så kallade Unmanned Aerial Vehicles. På svenska även kallat drönare. I konceptet ingår sensorer, markstation, transportfordon och annan kringutrustning. Bolagets kunder finns inom både civil- och militär verksamhet. Helikoptrarna är tänkta att användas i miljöer som kan utsätta medarbetare för fara, exempelvis vid kraftledningsinspektioner och brandövervakning.

CybAero skrev under sommaren 2014 på ett ramavtal tillsammans med ett bolag inom den kinesiska koncernen AVIC där kineserna förbinder sig att köpa minst 70 st av CybAeros obemannade helikoptersystem under en åttaårsperiod. Avtalet uppges vara värt mellan 700-800 MSEK. CybAero har idag ett börsvärde strax under 500 MSEK.

Pricer

(PRIC B) är en leverantör av elektroniska displayer och informationssystem. Pricers elektroniska hyllkantsetiketter finns installerade i butiks och detaljhandelskedjor i över 50 länder. Exempel på butikskedjor som använder Pricers hyllkantsetiketter är Carrefour, Costco och Coop.

Insynspersoner i bolaget har köpt aktier under början av 2015 samtidigt som man förstärkt sin organisation genom att öppna kontor i Tyskland.

G5 Entertainment

(G5EN) utvecklar och agerar förläggare av spel till Ipone, Ipad, Android, Mac och PC. Bolaget fokuserar numera på så kallade Free 2 Play-spel, där spelaren köper virtuella varor inuti spelvärlden istället för den äldre intäktsmodellen unlockablespel som förbetalas.

Marknaden för mobilspel och spel för surfplattor fortsätter att växa intensivt och väntas inom några år vara de dominerande spelplattformarna. Trots fin omsättningstillväxt senaste åren har kursutvecklingen inte varit lika bra. VD:n fortsätter att köpa aktier. Vi tar rygg!

 

Börssmaktier

Portföljen per den 9 april.
Portföljen per den 9 april.

Om ni studerar kurserna de olika datumen så ser ni att vi gärna hade sett att tävlingen började dagen efter sista anmälningsdagen. Då hade avkastningen sett bättre ut. Men det är lika för alla och vi hoppas på att trenden är vår vän (förutom i Seamless). Tävlingsaktierna är inköpta mellan den 30 mars och den 2 april. Startkursen i respektive värdepapper är den genomsnittliga faktiska inköpskostnaden under inköpsperioden.

Nu kör vi!

Den västindiska skatteparadisön

Ett av stoppen på vår fantastiska kryssning var Georgetown på Caymanöarna. Väl där passade vi på att åka till Ugland House. Det egendomliga med Ugland House är att över 18 000 stycken företag är registrerade på adressen.

Caymanöarna är väldigt fördelaktigt för företag sett ur ett skatteperspektiv. De kreativa skattuppläggen som företagen använder sig av kan gå till enligt följande: Man registrerar ett bolag på, i det här fallet, Caymanöarna, som får stå som huvudägare. Bolaget tar sedan ett banklån med en ränta på 3-5 %. Dessa pengar lånas sedan ut till det utländska bolaget med en ränta på 12-15 %. Det medför att den beskattningsbara vinsten minskar drastiskt i det utländska bolaget på grund av de skyhöga räntekostnaderna. Vinsten hamnar istället hos huvudbolaget, som är registrerat på Caymanöarna, där ingen vinstbeskattning finns för utländska investerare. Politiker brukar kalla detta för räntesnurror.

Skatteverk runt om i världen är såklart medvetna om detta och har drivit frågan. Men man har fortfarande inte kunnat bevisa att räntan är oskäligt hög.

”Antingen är det här världens största byggnad eller så är det den största skattebluffen i världen” – Barrack Obama ifrågasätter Ugland House i USAs valkampanj 2008.

Hur stor var då byggnaden? Inte märkvärdigt stor. Receptionen var ett litet kallt rum med en receptionist, en säkerhetsvakt och två hissar. Jag hann knappt ta ett steg in i byggnaden innan jag blev utkörd.

DSC_0703

 

DSC_0707

20141223_110912

För att ta oss hela vägen in till Caymanöarna åkte vi i dessa småbåtar. I bakgrunden ser ni fartyget vi spenderade en vecka på.
För att ta oss hela vägen in till Caymanöarna åkte vi i dessa småbåtar. I bakgrunden ser ni fartyget vi spenderade en vecka på.

Bolagsnytt, April & Bildkavalkad

Bolagskommentarer

Bank of Nova Scotia gjorde som vanligt, det vill säga att höja sin utdelning. Kvartalsutdelningen är numera 0,68 cents per aktie.

* * * * *

Starbucks går som tåget. Därför har man beslutat om en split (2:1). Det är sjätte gången sedan noteringen 1992 som man beslutat om att splitta aktien.

* * * * *

Mekonomens vd Håkan Lundstedt lämna bolaget för att bli chef för Synsam. Han sitter kvar under uppsägningstiden och Mekonomen får god tid på sig att hitta en ersättare.

* * * * *

Turbulensen i Industrivärden fortsätter. Man har nu gjort en polisanmälan som rör olaglig avlyssning. Valberedningen har efter en utdragen process föreslagit en ny VD i Bengt Kjell. Medieuppmärksamheten kring investmentbolaget är dock inget som verkar störa aktien som är upp nästan 20 % sedan årsskiftet.

* * * * *

Klövern passar på att förvärva i Göteborg. För 360 miljoner får man 21 400 kvm i stadsdelen Majorna.

* * * * *

Gjensidige tuffar på och stiger stadigt. Kanske gynnas man av det oväntade beskedet att lämna styrräntan oförändrad i Norge?

* * * * *

I december skrev jag om The Coca-Cola Companys 17 st miljarddollarvarumärken. I början av februari offentliggjorde man ytterligare tre stycken. De varumärken som tillkommit är Gold Peak Tea som främst finns i USA, Fuze Beverage som är geografiskt utbrett i över 40 länder och I Lohas, mineralvattnet som säljs i Japan.

I Lohas lanserades så sent som år 2009 och har på kort tid blivit de mineralvatten som säljer allra bäst i Japan. Förmodligen kan de tacka The Coca-Cola Companys distributionskanaler för det.

Vad händer i april?

Utdelningssäsongen drar igång på riktigt! Den här tiden är som julafton för mig som utdelningsinvesterare. I april månad kommer jag att få ta del av utdelningar från The Coca-Cola Company, Bank of Nova Scotia, Mekonomen, Gjensidige, Klövern och från min ETF (SPFF).

* * * * *

Börs-SM drar igång. Vi har ännu inte fått kurserna till våra aktier, men det borde komma när som helst tycker jag. Det ska bli väldigt intressant att få ta del av vilka inköpskurser vi får, eftersom det redan har skett stora förändringar i de aktier som vi har valt. Vilka aktier vi har valt kommer att presenteras i nästa vecka!

* * * * *

Jag och Linnéuniversitetets ekonomimästare, Robin Johansson, ska åka till Göteborg för att representera Kalmar/Nybro-avdelningen på Unga Aktiespararnas Årskongress 2015.

* * * * *

UA-akademin går av stapeln här i Kalmar i slutet av april. Ca 30 st har anmält sig i dagsläget. Här kan du läsa mer om det och här kan du anmäla dig!

* * * * *

Det är dags för delårsrapporter igen. Flera av mina bolag ska offentliggöra siffror för andra kvartalet. Spännande!

Bilder från Unga Aktiespararnas Årskongress 2014

Här kommer några bilder från dagen/eftermiddagen från förra årets årskongress. Förhoppningsvis blir årets kongress lika händelserik och trevlig som förra året!

Kongressförhandlingarna
Kongressförhandlingar.

 

Valberedningens ordförande - Günther Mårder
Valberedningens ordförande – Günther Mårder.

 

Live-inspelning av Sparpodden
Live-inspelning av Sparpodden. Jan och Günther avtackades såklart med en flaska Sampagne.

 

Tilltugg under inspelningen
Tilltugg under inspelningen.

 

Obligatorisk lagbild. Kalmaravdelningen & Sparpodden
Obligatorisk lagbild. Kalmar/Nybro-avdelningen & Sparpodden.

 

Starbuckskaffe på hemresan
Gustav och Jocke ska strax köpa varsin Starbuckskaffe innan hemresan.