Amorteringskravet – Kalmars bankchefer kommenterar

Detta har hänt

Det kan knappast ha undgått någon att bostadspriserna är på rekordnivåer. Ett försök till att kyla av den heta bostadsmarknaden och minska riskerna i hushållen är att införa ett amorteringskrav på bolån.

Det har varit många turer hit och dit och redan förra våren hade Finansinspektionen ett förslag klart som var tänkt att börja gälla från och med 1 augusti 2015. Förslaget drogs dock tillbaka eftersom det fanns tveksamheter om Finansinspektionen hade tillräckligt mandat.

Men nu har Regeringen tillsammans med de fyra allianspartierna och Vänsterpartiet kommit överens om att införa en lag om amortering på bolån.

De viktigaste punkterna i förslaget

Amorteringskrav gäller endast på nya bolån.

Amortering på 2 % ner till 70 % av värdet på bostaden, därefter 1 % ner till 50 % av bostadens värde.

Undantag kan göras vid särskilda skäl (dödsfall, arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa etc).

Nyproducerade lägenheter och villor är också undantaget. Anledningen är att det skulle minska bostadsbyggandet. Det vet alla som kollar på nyheterna att man istället vill öka.

Att ta ett tilläggslån kan bli kostsamt. Är belåningsgraden så hög att du omfattas av amorteringskravet, kommer hela ditt bolån (inte bara tilläggslånet) omfattas amorteringskravet om du tar ett tilläggslån på din bostad. Det betyder att om du planerar att renovera eller liknande kan det vara smart att ta lånet innan amorteringskravet börjar gälla.

Bostaden får omvärderas var femte år. Alternativt vid ”avsevärd förändring”. Inte vid någon renovering av kök eller badrum, alltså. Ett tips här är att omvärdera din bostad innan amorteringskravet börjar gälla, för att ha lägsta möjliga belåningsgrad i fall du skulle behöva ta ett ytterligare lån på bostaden.

Det händer nu

Riksdagen väntas klubba igenom lagen om amorteringskrav 1 maj 2016.

Från och med 1 juni blir det obligatoriskt att amortera på nya bolån.

Så tycker bankcheferna

Jag har varit och kontakt med våra lokala bankchefer i Kalmar och ställt två frågor angående amorteringskravet.

1. Vad tycker du om förslaget om amorteringskrav på bolån?

2. Hur är amorteringskulturen på din bank?

Marcus Lukk, Nordea

1. Vi tror att amortera på sina bolån är ett bra råd till våra kunder. Vi tror också att det främjar amorteringskulturen generellt, vilket vi tycker är bra. Eftersom ränteläget nu är historiskt lågt blir det också möjligt att amortera mer utan att totalkostnaden för lånet ökar allt för mycket.

Som bank ser vi en risk med en ökad skuldsättning i samhället och att amortera lånen gör att våra kunder minskar sina skulder Amortering av lånen gör det också möjligt för kunden att få ett större eget kapital i sitt boende och därigenom ta höjd för ökade räntekostnader och framtida förändrade inkomstförhållanden som exempelvis pensionering och eventuella prisfall framöver.

2. Vi ser redan idag att allt fler kunder väljer att amortera och att trenden i samhället tydligt går mot en starkare amorteringskultur. I rådgivningen för vi en dialog utifrån varje enskild kunds speciella förutsättningar och framtida planer.

Vi har redan nu infört de amorteringsregler som blir tvingande för alla banker fr.o.m. 1/6 2016. När det gäller lånedelar över 70% skuldsättning ser vi redan idag att ca 98-99% av våra kunder amorterar på dessa.

Lisa Mattsson, Länsförsäkringar

1. Vi på Länsförsäkringar Kalmar län är positiva till förslaget och tycker det är sunt. Det är bra att ämnet angående amortering nu diskuteras och lyfts i debatten.

När du ska låna till ditt boende är det viktigt att du har en god insikt om din ekonomiska situation, vilka möjligheter du har att amortera och hur detta kommer påverka dig i framtiden. En amortering kan ses som ett sparande och även det är viktigt att se över. Hur den individuella situationen är tar vi reda på i rådgivningsmötet med våra kunder.

2. För oss det är viktigt att du som lånar pengar till ditt boende känner dig trygg med din ekonomiska situation och med det sätt som du amorterar. I våra rådgivningsmöten diskuteras detta innan du som kund lånar till bostad.

Vi har redan nu, innan förslaget trätt i kraft, anpassat vårt kreditregelverk. Vi har även infört att alla våra bankrådgivare är bolånelicensierade för att säkerställa att våra kunder får de allra bästa råden.

Nicklas Fröding, Swedbank

1. Jag är positiv till det. Jag tror det behövs och i grunden är det bra. Sen går det alltid att diskutera detaljer men att amortera ner till 70 % är jag jättepositiv till.

2. Kunderna har förstått att man behöver amortera och alltfler vill göra det i dag. Som kund är man lite stolt över att säga att man amorterar. Det har blivit ”inne” att amortera.

Malin Collman, Handelsbanken

1. Då förväntningarna om framtida prisnivåer på bostäder inte är riktigt lika höga, tycker vi det är bra med en sundare amorteringskultur. Det är viktigt att låntagaren ser amortering som ett alternativt sparande och inte som en kostnad. Med dagens låga räntor ges det bra möjligheter att införa utökat amorteringskrav.

2. Vi har alltid fört en dialog med våra kunder om vikten av att amortera och vår uppfattning är att våra kunder uppskattar detta. Amortering möjliggör låneutrymme för framtida investeringar i bostaden.

Maria Davidsson, Danske Bank

1. Danske Bank delar regeringens och myndigheternas syn att vi behöver en sundare amorteringskultur i Sverige. En ökad amortering är viktig eftersom det gör hushållen mindre känsliga i det fall den egna ekonomin skulle förändras, vilken den kan göra i händelse av till exempel arbetslöshet eller sjukdom.

2. Amorteringskravet gäller för nya bolån. Redan idag amorterar nästan alla våra nya bolånekunder ner till 70 procent och därefter amorterar de flesta även ner till 50 procent. Med andra ord sker amortering idag i enlighet med det kommande lagkravet.

Jonas Sandin, SEB

1. Ett formellt krav har ju varit på väg under en längre tid så att det nu beslutats är bra, det blir tydligt vad som kommer att gälla för alla.

2. Inom SEB har vi arbetat med amorteringskrav ganska länge, så detta blir ingen nyhet. Grunden för vårt arbete är att ju att erbjuda god privatekonomisk rådgivning till våra kunder och att man amorterar på sina bolån tycker jag är just det; god rådgivning.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.