Fett bra, Novo Nordisk!

Det svänger fort på börsen. I början av förra veckan var jag bitter över att några av mina innehav inte hängt med övriga marknadens uppgång. Det blev ganska omgående svar på tal, framförallt från mitt nästa största innehav Novo Nordisk.

Jag gjorde mitt första köp i Novo Nordisk i augusti 2016 och betalade ca 312 danska kronor. Sedan dess har det i princip varit fritt fall i aktien. Men trots att aktien fortsatte falla efter flera kvartalsbesvikelser och sänkta tillväxtprognoser, har jag fortsatt att ackumulera aktier i bolaget. Jag har snittat, snittat och snittat – hela vägen från 312 till 226 har jag köpt aktier i det danska insulinbolaget.

Även om aktien har en bit kvar till de nivåer där jag började köpa aktier, så kom i dag en del av belöningen när Q1-rapporten släpptes.

Omsättningen blev 28,5 miljarder DKK (förväntningarna låg på 27,9 miljarder) och rörelseresultatet kom in på 13,5 miljarder DKK (förväntningarna låg på 12 miljarder).

***

Skönt för nye vd:n Lars Fruergaard Jørgensen att leverera en fin första rapport som slog marknadens förväntningar. Var det en strategi att rensa ut all skit innan Lars Fruergaard Jørgensen tillträdde? Jag skrev om detta efter Q3-rapporten 2016.

”Med resultatet för de tre första månaderna är vi på god väg mot att nå våra mål för 2017”, sade vd Lars Fruergaard Jørgensen efter rapporten.

***

Handelsbanken var snabba med en analys och uppdaterade sin riktkurs till 318 danska kronor. Kommer fler analyshus att följa efter?

***

Aktien som redan gått starkt inför rapporten handlades upp 6,76 % under dagens handel.

Även om Novo Nordisk återhämtat sig en del är det fortfarande långt kvar till all time high-nivåer.
Även om Novo Nordisk återhämtat sig en del är det fortfarande långt kvar till all time high-nivåer.

***

Utdelningarna börjar trilla in på allvar nu. Hennes & Mauritz, Starbucks, NetEnt och Resurs Bank bidrar till att kassan fylls på i maj månad. Jag använder pengarna från utdelningarna till att öka i Resurs Bank och NetEnt.

Electra Gruppen Q1 2017

En sak som Börspodden tog upp i ett avsnitt förra året var varför bolagen väljer att offentliggöra sina rapporter så pass lång tid efter varje kvartals utgång. Om vi tar Electra Gruppen som exempel, så redovisar de siffrorna för januari-mars nästan en månad efter kvartalets utgång, alltså i slutet av april. Det borde ligga i allas intresse att få ut informationen snabbare. Marknaden får ta del av de senaste siffrorna och insynspersoner slipper gå runt och bära på information som kan läcka ut till marknaden.

 

Anneli Sjöstedt, vd Electra Gruppen kommenterar:

– När ett bolag stänger räkenskaperna den 31 mars påbörjas ett arbete med att stänga räkenskaperna för den perioden. Det tar ca 10-12 arbetsdagar. Därefter skriver vi delårsrapporten. Vi kommer ut med vår rapport väldigt snabbt.

– Det råder också en tyst period 30 dagar före en rapport släpps, vilket innebär att ingen handel av aktien får ske. Det finns alltid en risk att information läcker ut men vi är väldigt försiktiga och har stor uppmärksamhet på det.

***

Electra Gruppen följs regelbundet av analyshuset Remium. Jag har noterat att de ofta ligger alldeles för högt i sina framtidsestimat. För första kvartalet låg de exempelvis något för högt på omsättningen och trodde att rörelseresultatet för Q1 skulle bli 52 % högre än det blev. För helåret tror Remium att utdelningen ska höjas till från 4,25 kr/aktie till 5 kr/aktie – det låter väldigt optimistiskt!

Anneli Sjöstedt kommenterar:

– Jag har kontakt med Remium efter att vi har släppt en rapport. Remium hade räknat med en bättre bruttomarginal än vad utfallet blev för Q1, för övriga poster låg deras estimat i nivå med utfallet.”

Bokslutskommuniké: Electra Gruppen

På helåret 2016 ökar Electra omsättningen något, samtidigt som resultatet sjunker. Det innebär att den viktiga rörelsemarginaler fortsätter sin resa söderut.

Det framgår av dagens rapport att Electra har märkt av en ökad konkurrens på sina affärsområden, vilket de sjuknade marginalerna också understryker. Under 2016 gjorde man en omorganisation och sa upp personal, dels för att anpassa kostnadskostymen men också i hopp om att förbättra effektiviteten. Den årliga besparingen man hoppas göra genom organisationsförändringen är ca 4-5 MSEK och får fullt genomslag nu under 2017.

Styrelsen föreslår, precis som jag gissade på efter Q3-rapporten, att behålla utdelningen på samma nivå som föregående år. Det betyder att utdelningsandelen höjs till ca 81 % efter tre raka år med en utdelningsandel på ca 75 %.

***

I en intervju med Introduce efter Q3-rapporten i november 2016 talar vd Anneli Sjöstedt optimistiskt om framtiden och möjligheterna för Electra. Siffrorna som hon levererade under fjärde kvartalet var också solida och slog analytikernas förväntningar.

Men för att verkligen ingjuta optimism till marknaden och aktieägarna borde Anneli Sjöstedt öka sitt aktieinnehav i Electra. En vd bör sitta i samma båt som aktieägarna i bolaget som man styr över. Dagens blygsamma aktieinnehav om 1 000 st aktier (ca 70 000 kr) ger inte det förtroende man vill ha för kaptenen på skeppet.

Electra Q3: Vad händer med aktieutdelningen?

Vi kan konstatera att det går trögt för Kalmars enda börsnoterade bolag. Omsättningstillväxten är långt ifrån målsättningen om att växa 10 % årligen. Lägg därtill krympande marginaler och ni får en förklaring till varför börsvärdet har fallit från ca 390 miljoner till 318 miljoner bara i år.

En av anledningarna till att över 2 000 personer äger aktier i Electra är tack vare deras generösa aktieutdelning. Electra brukar ofta placera sig högt upp på listorna när bolagen med Stockholmsbörsens högsta direktavkastningar sammanställs.

Skulle de bibehålla utdelningen från förra året får vi en direktavkastning på 7 %. Det är onekligen inte illa i dagens ränteklimat med minusräntor.

Men kommer Electra verkligen bibehålla sin utdelning på samma nivå som förra året?

När jag intervjuade vd Anneli Sjöstedt efter bokslutskommunikén i februari så frågade jag henne varför de sänkte utdelningen från 5,25 kr/aktie till 4,25 kr/aktie. Anneli var då väldigt tydlig med att poängtera att den procentuella andelen av vinsten var ungefär samma som föregående år, ca 75 % av resultatet efter skatt.

Tittar vi tillbaka de tre senaste åren kan vi se att utdelningen har legat däromkring.

Skärmavbild 2016-11-11 kl. 16.12.30

 

Om vi summerar årets vinst när tre av fyra kvartal är redovisade, uppgår vinsten till 2,79kr/aktie. Fjärde kvartalet, där julhandeln ingår, är normalt sett det klart starkaste för Electra.

När man tittar på siffrorna för fjärde kvartalet är det viktigt att ha med eventuella periodiseringseffekter i bakhuvudet, exempelvis Apple-effekten. Men vi får ändå en fingervisning om vad vinsten kommer att landa.

Skärmavbild 2016-11-11 kl. 16.12.21
Källa: Remium.

 

Remiums analytiker som följer Electra tror att vinsten per aktie för fjärde kvartalet 2016 kommer landa på 2,66 kr/aktie. Men då ska man veta att analytikern låg alldeles för högt med gissningarna inför tredje kvartalet.

Om vi räknar med Q4-2015 som ett golv och analytikernas gissningar för Q4-2016 som ett tak hamnar vinsten i intervallet 5,17–5,47 kr/aktie för 2016.

Skärmavbild 2016-11-11 kl. 16.12.44

 

Det innebär att om styrelsen beslutar att köra vidare på samma utdelningsandel som de tre senaste åren så kommer Electra att sänka utdelningen för 2016. Utdelningen hamnar då någonstans mellan 3,9–4,1 kr/aktie.

När frågan om att föreslå utdelning till årsstämman kommer upp på styrelsebordet om ett par månader har ledamöterna två alternativ att ta ställning till:

1. Bibehålla utdelningen men samtidigt höja utdelningsandelen.

2. Sänka utdelningen men ha kvar samma utdelningsandel som tidigare år.

Jag tror att styrelsen väljer alternativ nummer 1. Det negativa signalvärdet med att sänka utdelningen i år igen är något jag tror att man vill undvika. Dessutom är det fortfarande inom ramen för vad Electras utdelningspolicy säger.

Electra: Årsstämma & Kvartalsrapport

I jämförelse med första kvartalet 2015 är det inga siffror som imponerar i dagens delårsrapport. Omsättning, rörelseresultatet och rörelsemarginalen minskar.

I vd-kommentaren för Q3-rapporten 2015 förklarade Anneli Sjöstedt de sämre siffrorna med Apple-effekten. Det här kvartalet var det påskeffekten som påverkade jämförelsesiffrorna negativt.

Förra året kom den lugnare påskveckan i andra kvartalet till skillnad från i år, då påsken inföll redan i första kvartalet.

Det här med när i tiden viktiga produktlanseringar kommer, säsongsvariationer och högtider som infaller olika kvartal från år till år, är något som företagen får leva med. Som investerare och analytiker kan det bli missvisande att jämföra ett kvartal med ett annat just på grund av detta, och det bör man ha med i bakhuvudet.

***

Remium som följer Electra Gruppen hade högre förväntningar på dagens rapport. Deras estimat inför samt utfallet för första kvartalet 2015 och 2016 kan ni se i tabellen nedan.

Skärmavbild 2016-04-28 kl. 20.13.59

 

Påsken innebär färre försäljningsdagar för Electra vilket är en förklaring till omsättningen. Ökad telekomförsäljning innebär lägre marginaler och därmed lägre resultat. – Kommenterar Anneli Sjöstedt i ett mejl.

Marknadens reaktion på rapporten?

– 2,14 %

***

Något Anneli Sjöstedt borde grubbla över är den vikande rörelsemarginalen. När jag intervjuade henne efter årsrapporten i februari ifrågasatte jag rörelsemarginalmålet (3 %) och det faktum att hon under hennes tid som vd aldrig klarat av att nå det.

(Läs gärna hela min intervju med Anneli Sjöstedt från februari i år)

Hon medgav då att målet var högt ställt men att ambitionen var att nå det på sikt. För att klara av det målet menade Anneli Sjöstedt att relationen mellan Retail-delen och Logistik-delen behövde förändras. Just nu är Retail, där marginalerna är sämre, för stor i jämförelse med Logistik, där marginalerna är bättre.

Låt oss titta på siffrorna för de olika delarna i första kvartalet:

Bild från Electras delårsrapport.
Bild från Electras kvartalsrapport.

 

Dessvärre ser vi att det går åt fel håll för Electra. Omsättningsmässigt ökar Retail medan Logistik minskar – och den viktiga rörelsemarginalen minskar för båda delarna.

Anneli Sjöstedt kommenterar:

– Retail visar en något ökad omsättning men marginalen minskar. Vi ser fortsatt en mixförskjutning mot telekomprodukter som har lägre marginaler. Logistiksegmentet jämförs med siffror från 2014 då vi hade Hi3G som kund. Det förklarar förändringen, skriver Anneli Sjöstedt i ett mejl.

***

Ett hett ämne de senaste månaderna (framförallt i Swedbank) har varit frågan om styrelse och vd beviljats ansvarsfrihet på årsstämman. I dag på Electra Gruppens årsstämma bekräftade Anneli Sjöstedt att både styrelse och vd beviljats ansvarsfrihet i bolaget.

En kort summering av januari

Vi kan lägga en tolftedel av 2016 till handlingarna och vi har fått uppleva en av de sämsta starterna på börsen i historien. Det stora indexet OMXS30 är ner 6,26 %. Det har varit flera dagar under januari där svängningarna varit stora – och vi kan räkna mer fler svängiga dagar även framgent.

Något som kommer fortsätta bidra till svängningarna är alla rapporter som är på gång in. Rapportsäsongen har visserligen redan tjuvstartat, men de allra flesta har vi framför oss. I veckan som kommer finns flera gobitar att sätta tänderna i. Eller vad sägs om Swedbank, Skanska, Volvo och Betsson? På fredag rundar vi av rapportveckan med Kalmars enda (vad är det som tar sådan tid, Royal Design?) börsbolag Electra Gruppen, som ska visa sina siffror för fjärde kvartalet. Ser vi Apple-effekten nu, Anneli Sjöstedt?

***

En tydlig trend så här långt in i rapportsäsongen är marknadens utdelningsfokus. Generellt har marknaden belönat bolag som levererat på utdelningsestimaten och ratat bolag som inte övertygat. Nordea, Byggmax och H&M är bolag som fick stryk av marknaden som kan förklaras med utdelningen.

***

För egen del har januari gått bra. Jag har gjort en transaktion när jag köpte H&M för 275 kr.

Oskar Karlsson (förvaltare på Handelsbanken) kommenterade just H&M i EFN Börslunch. Han tyckte det var ”januarirea på ett klassiskt basplagg”. Jag gillade uttrycket, även om jag inte riktigt håller med om att det är rea än. Grymt program, för övrigt!

Avkastningsmässigt lyckades jag med nöd och näppe hålla mig över plusstrecket.

 

Januari 2016
Januari 2016

Börsåret 2015

Mina tankar inför 2015

Så här skrev jag i januari:

”Inledningsvis tror jag på en relativt stabil börs fram till utdelningssäsongen börjar ta fart i mars och april. Har vi inte fått se solida och starka rapporter i Q1 och Q2, tror jag det kan bli väldigt svängig därefter. När marknaden ha fått se halvtrista rapporter, inte ser några triggers i närtid och samtidigt har utdelningssäsongen bakom sig, tror jag att folk kommer börja sälja av. Och med oktoberraset i bakhuvudet vet vi att det kan gå snabbt utför.”

Min börsgissning var att SIXRX skulle gå -14,17 %

Jag hade nämnde även CellaVision som en aktie jag trodde skulle kunna gå bra under året.

Så här gick det…

Q1 och Q2 blev inte bara stabilt – det blev kanonbra! Inledningen av året tog alla med storm och nollräntan eldade på börsen. När börsen toppade 27 april så hade avkastningen passerat 20 % -strecket.

Därefter har det varit desto svängigare och trendlinjen pekar nedåt. Främst minns jag den häftiga börsdagen måndagen den 24 augusti, då de svarta rubrikerna duggade tätt.

Så här gick det för mig:

Mitt ISK: 17,48 %

Min Kapitalförsäkring: – 4,01 %

Bästa aktie 2015*: Starbucks (47 %)

Sämsta aktie 2015*: Mekonomen (-15 %)

Mitt ISK under 2015.
Mitt ISK under 2015.
Min kapitalförsäkring under 2015.
Min kapitalförsäkring under 2015.

Så här gick det för andra:

SIXRX: 10,40 %

CellaVision: 77 %

Olja: – 33 %

Dollar: 8 %

Norge: 5 %

Danmark: 36 %

Finland: 10 %

USA: – 2 %

Bäst i portföljen under 2015!
Bäst i portföljen under 2015!

Kommentarer

– Jag får börja med att kommentera min börsgissning, så vi får det ur världen. Jag trodde på tvåsiffrigt minus och det slutade med tvåsiffrigt plus. En usel gissning, det är bara att erkänna.

– Jag startade upp en kassaflödesportfölj som varade i några månader. Den lades ner på grund av husköpet. Avkastningen blev strax under nollan.

– OMXS30 backade drygt 1 % under 2015.

– 2015 var småbolagens år!

– Jag måste medge att det varit lite frustrerande att stå vid sidan av när det gått att tjäna enkla pengar på börsen under året. Jag tänker framförallt på alla nyintroduktioner. Det är något jag tar lärdom av och hoppas kunna utnyttja på ett bättre sätt i framtiden.

– Börsen toppade 27 april. Frågan är om vi passerar den toppen 2016? Tveksamt, om ni frågar mig.

– Zlatan såg till att Danmark inte är bäst i Norden i fotboll. Men under 2015 utklassade danskarna oss i börsavkastning. Tråkigt, tycker jag. Jag ser gärna att Novo Nordisk snart gör entré i min portfölj.

– Förhållandet mellan mitt ISK och min kapitalförsäkring var under stora delar under året 85/15. Men efter uttag från mitt ISK under september/oktober (husköp) är förhållandet numera 78/22 till investeringssparkontots fördel.

– Sett till risken i mina portföljer är jag nöjd med min avkastning under 2015.

Mina Utdelningar

Det viktigaste för mig är trots allt mina utdelningar. Från 2014 till 2015 ökade mina aktieutdelningar med 25 %, vilket är grymt bra! Men med tanke på att jag sålt av en del högavkastande aktier kommer jag få kämpa för att hålla mig på samma nivå under 2016. Hur det kommer gå beror till stor del på hur mycket pengar vårt hus kommer sluka.

*Exklusive utdelningar och valutaeffekter.

Nu blickar vi framåt mot 2016. Till sommaren flyttar sambon och jag in i hus – det är något vi ser fram emot lite extra mycket!

Electra Q3: Apple-effekten

Electra Gruppen Q3

Kalmarbaserade Electra Gruppen kvartalsrapporterade i dag och visade upp siffror för det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 366,8 (411,6) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 10,1 (12,4) MSEK.

Efter perioden för kvartalet har Electra Gruppen förvärvat 45 % av vitvarukedjan El-Salg A/S. Dessutom har man tecknat avtal med djurkedjan Dogman samt telekomkedjan Telliberry om att implementera butiksdatasystemet Smart i deras verksamheter.

Vi får alltså vänta på bokslutskommunikén i februari 2016 innan någon effekt av förvärvet och avtalen syns i Electra Gruppens siffror.

kalle
Analytikerna på Remium hade antagligen inte koll på Apple-effekten och var snett ute med sina gissningar. Ingen analytikermassage från Electra Gruppens sida!
Apple-effekten

Den stora snackisen efter rapporten skulle handla om världens största börsbolag Apple.

Anneli Sjöstedt skriver i kommentarerna till kvartalsrapporten: ”Omsättningsminskningen är främst hänförlig till segmentet Logistik & IT och förklaras i huvudsak av att Apple lanserade årets nya Iphone i kvartal fyra istället för i kvartal tre som tidigare år.”

Men någon vidare information om Apples samarbete med Electra Gruppen är det svårt att hitta. Jag mejlade därför vd Anneli Sjöstedt för att försöka få lite mer kött på benen.

Till svar fick jag att Electra Gruppen inte kommunicerat ut någon information kring vare sig hur stor del av omsättningen Apple står för eller vilken avtalslängd kontraktet med Apple är skrivet på.

På följdfrågan om vad som kommunicerats ut till marknaden angående deras samarbete svarade Anneli Sjöstedt så här:

”Vi har avtal med alla större leverantörer inom hemelektronikmarknaden och det har vi förmedlat till marknaden. Apple är en av flera viktiga leverantörer. Lanseringen av en ny Smartphone är för den svenska marknaden och för Electra som är stora på Telecom oerhört viktig och visar sig i både omsättning och hanterade order.”

En stark Q4-rapport att vänta?

Det vi vet är att Iphone 6s har slagit säljrekord när den släpptes. Vi kan därför anta att fjärde kvartalet med julhandeln inräknad – som vanligtvis är Electra Gruppens starkaste – har förutsättningar att bli riktigt starkt!

Den 5 februari 2016 öppnar Electra Gruppen böckerna igen.

 

Anneli Sjöstedt - här efter en föreläsning i Jenny Nyströmsskolans lokaler tidigare i våras.
Anneli Sjöstedt – här efter en föreläsning i Jenny Nyströmsskolans lokaler tidigare i våras.

Rapporter för hela slanten!

Todays_Markets420

Rapporttider. Bolagen ska öppna upp sina böcker och få marknadens dom. Analytikernas antaganden ska jämföras med utfallet. Volatiliteten ökar och traders blir mer aktiva.

Carl Bennet-styrda medicinteknikbolaget Getinge smygstartade rapportsäsongen den 15 oktober. Men för många brukar startskottet vara när kullagerleverantören SKF visar sina siffror. SKF anses vara temperaturmätare, framförallt för verkstadssektorn. Kl 12.00 förra fredagen släpptes rapporten och hela börsen var på helspänn. Särskilt noga skulle siffrorna från Asien synas.

SKF:s niomånadersrapport kom in riktigt uselt. Resultatet var svagt och framtidsutsikterna var bleka. Därefter haglade det sänkta rekommendationer från instituten. Börsen som inledningsvis var upp, tappade efter rapporten fart och slutade dagen på minus.

Stjärnan i verkstadssektorn Atlas Copco kom in med en lurig rapport i tisdags. Resultatet var bra men orderingången var sämre. Och känslan är att det är tufft i Kina. Sandvik rapporterar i morgon (fredag) och den rapporten ska bli lite extra intressant att ta del av nu framöver.

I banksektorn har storbankerna bekänt färg och sammantaget kan vi konstatera att resultaten liksom viktiga räntenettot var sämre än vad analytikerna spekulerat. Bäst klarade sig Swedbank som inte avvek allt för mycket. Handelsbanken föll 4 % på rapportdagen, vilket inte händer ofta i ett så pass stabilt bolag. Sammantaget kan vi konstatera att de låga räntorna slår mot bankerna – även om de fortfarande tjänar hiskeliga pengar.

I dagligvarubranschen lämnade Axfood en rapport som låg helt i linje med förväntningarna och de preliminära siffror som man tidigare kommunicerat. Framgent är framtidsutsikterna tuffa, enligt Axfood. Hög konkurrens, osäkerhet kring avtalsrörelsen och höjda arbetsgivaravgifter för unga påverkar. Just arbetsgivaravgifter för unga bedöms få en effekt om cirka 130 miljoner kronor på årsbasis, menar Axfood.

Telia Sonera som gått från att vara en oerhört förutsägbar aktie till att kunna attrahera traders på kort tid, visade sina räkenskaper i tisdags innan öppning. Rörelseresultat var bättre än väntat och omsättningen kom in ungefär som väntat, men man sänker helårsprognosen något på grund av utmaningarna i Eurasien. Bolaget upprepar också målsättningen om att dela ut minst 3 kronor till våren.

Branschkollegan Tele 2 kom in med en liknande rapport med ett resultat som överträffade förväntningarna samtidigt som helårsprognosen sänks. Tele 2 har en tydlig utdelningspolicy som jag gillar. Styrelsen har beslutat om en årlig ökning av utdelningen med 10 % under de kommande tre åren. Det är riktigt attraktivt!

En bransch som haft rejäl medvind de senaste åren är spelbranschen. I dag levererade Betsson en solid rapport som överträffade förväntningarna, även om man flaggar för minskade intäkter under fjärde kvartalet på grund av lägre sportsbokmarginaler. Fina NetEnt hade en rapport som i princip motsvarade analytikernas antaganden och Unibet rapporterar i början av november. Än så länge blåser det friska vindar i ryggen på spelbolagen.


Det var ett axplock av många rapporter. Fler dimper in redan i morgon och ska såklart synas. Jag lyssnar lite extra noga på vad bolagen kommunicerar om framtidsutsikterna. Min spaning hittills är att det inte är alltför positiva tongångar, framförallt tycker jag många missar estimaten på orderingångarna, vilket oroar en del.

 

Börspanik i Kina – direktrapporter från Shanghai

Grekland-krisen får odiskutabelt störst fokus i Europa. Men det som händer i världens näst största ekonomi just nu pryder definitivt fler löpsedlar i övriga världen. Den kinesiska börsen tappade inom loppet av tre veckor 19.5 triljoner SEK. För att sätta det i perspektiv är det 10 gånger mer än Greklands BNP.

Paniken i Kina är uppenbar. Politikerna dikterar villkoren på börsen. Aktier handelsstoppas till höger och vänster. Läget har blivit så allvarligt, att tillsynsmyndigheterna i Kina uppges förbjuda större aktieägare (över 5 %) att sälja aktier de närmaste 6 månaderna. I hopp om att försöka stabilisera marknaden.

Det pratas om den största marknadskollapsen på 20 år och likheter dras med den stora börskraschen som började torsdagen den 24 oktober på Wall Street, och som senare blev början till den stora depressionen i USA och Europa på 1930-talet.

I kalabalikens centrum befinner sig Gustav Söderberg, 27 år. Efter avslutade studier på Linnéuniversitetet (Internationella Affärer) bestämde han sig för att läsa vidare, men denna gång i en stad som allt fler riktar sina ögon mot – Asiens finansmecka, Shanghai.

I staden med ca 25 miljoner invånare har Gustav läst ett mastersprogram inom internationella affärer med inriktning mot den kinesiska ekonomin.

För närvarande jobbar han på Bayer Business Consulting och har sin arbetsplats mitt i finansgrytan i Shanghai, där han dagligen följer utvecklingen på börsmarknaden.

Gustav beskriver stämningen i Shanghai som stel. Han säger att det inte är lika mycket folk som vanligt vid tunnelbanan vid ”rush hour”. Antingen jobbar folk som bara den eller är de bara hemma, spekulerar Gustav.

Shanghaibörsen är den största börsen i Kina och den tredje största i hela världen. Gustav berättar att de kinesiska börserna är och har alltid varit extremt volatila. Om vi tittar på Shanghai Composite Index kan vi konstatera en nedgång på närmare 30 % sedan toppen i juni. Men innan den kraftiga nedgången var det helt andra tongångar. Från i höstas till toppen i juni gick börsen upp 130 %. Det har varit en bidragande orsak till att det har delats ut många feta bonusar, menar Gustav.

Enligt Gustav har det innan nedgången varit väldigt lönsamt att investera i IPOs (Initial Public Offering) i Kina, vilket brukar vara ett tecken på att börsen kan vara för högt värderad.

En anledning till det kraftiga börsfallet sägs vara att lånefinansieringen blivit alltför aggressiv sedan i höstas. Småsparare lånar pengar för att köpa aktier i hopp om att göra snabba klipp.

Faktum är att trots den kraftiga nedgången har de kinesiska börserna gått upp i år. Det säger en del om hur börsklimatet var innan raset. Känslan är att det är många nya investerare som är inne för första gången på börsen och som tror att det ska fortsätta upp för alltid.

Gustav bekräftar: ”Alla sitter här och kollar hur börsen går. Från de yngsta till de äldsta. Caféägare, grönsakshandlare, taxichaufförer, på metron, på gymmet osv. Förmodligen säljer de av allt nu”

Att det talats om problemen med korruption i landet är något som Gustav känner till. Dessvärre tror han att de kommer att fortsätta, även om han kallar det ”Guanxi”, vilket kan beskrivas som ett förhållande mellan två personer som båda kan använda till att få ut tjänster eller liknande.

Vad Gustav tror om framtiden vågar han inte riktigt spekulera i. Det händer för mycket i Kina för att kunna bearbeta allt, menar han på.

Något som däremot är obligatoriskt för alla som vill göra affärer i Kina är att läsa Kinas nya femårsplan (China´s 13th Five-Year Plan), som kommer ut nästa år, informerar Gustav. Där står precis allt. Planen ligger till grund för vart Kina vill uppnå inom en femårsperiod. De här planerna kan vara extremt detaljerade, säger Gustav. I den nuvarande planen står det exempelvis att x antal höghus ska byggas, att järnvägen ska konstrueras si och så samt fastställande av motorvägens längd, berättar Gustav.

Efter ett långt samtal med Gustav har jag fått en tydligare bild kring läget i Kina och jag känner mig nöjd. Är det något annat som jag borde skriva om, frågar jag? Haha, ja, det skulle vara att här i Kina betyder rött uppgång och grönt nedgång på aktiemarknaden, avslutar Gustav.

 

Tvärtom i Kina - rött betyder uppgång och grönt betyder nedgång.
Tvärtom i Kina – rött betyder uppgång och grönt betyder nedgång.
Gustav Söderberg
Gustav Söderberg utanför Shanghai Stock Exchange Building.