En omplacering & två köp

Julitransaktioner

Precis som rubriken lyder har jag gjort några transaktioner. I slutet av förra veckan omplacerade jag SPFF. Jag sålde av den och köpte om den på nytt i min nyöppnade kassaflödesportfölj, eftersom jag tycker att den lämpar sig bättre där.

Den har inget tydligt fokus på utdelningstillväxt, utan bara ligger och ger mig ett förutsägbart kassaflöde varje månad.

Förutom omplaceringen i SPFF köpte jag även aktier i Northwest Healthcare och Klövern Pref till min kassaflödesportfölj.

Anledningen till att jag genomförde dessa köp efter den 1 juli var såklart av skattemässiga orsaker. Det är nämligen fördelaktigare sett ur ett skatteperspektiv att sätta in kapital under andra halvåret i en kapitalförsäkring. Skatteunderlaget blir nämligen bara hälften av det insatta beloppet då.

Dividend Carpet Bombing

Nytillskottet Northwest Healthcare har jag skrivit om tidigare. Det är en kanadensisk REIT som delar ut månadsvis. Kursresan är ingen rolig historia de senaste åren. Jag har hela tiden haft ett kurslarm utsatt på 8 CAD och när den letade sig under där för ett tag sedan så tyckte jag att det var läge att ta en initial position, vilket blev realitet i torsdags förra veckan. Jag köpte på 7, 94 CAD. Bolaget delar ut 0,8 CAD om året vilket ger en direktavkastning på över 10 %.

Klöverns preferensaktie värderas ungefär likadant som min andra preferensaktie, Akelius. Båda delar ut 20 kr om året och handlas till ungefär samma direktavkastning. 300 kr för en aktie i Klövern Pref ger en direktavkastning på 6,67 %.

Kassaflödesportföljen består alltså av 4 st innehav numera; Akelius, Northwest Healthcare, SPFF och Klövern Pref.

Det är ganska enkelt sätta ihop en portfölj som gör att man får utdelningar varje månad. Speciellt om man sneglar på de amerikanska aktierna som vanligtvis delar ut kvartalsvis. Det här kallas Dividend Carpet Bombing.

Egentligen spelar det ingen som helst roll när och hur ofta man får sina utdelningar – bara de kommer! Men jag gillar ändå tanken att ha ett kassaflöde varje månad.

Det förväntade utdelningsschemat i kassaflödesportföljen ser ut enligt följande:

Januari: SPFF, Northwest Healthcare, Klövern
Februari: SPFF, Northwest Healthcare, Akelius
Mars: SPFF, Northwest Healthcare
April: SPFF, Northwest Healthcare, Klövern
Maj: SPFF, Northwest Healthcare, Akelius
Juni: SPFF, Northwest Healthcare
Juli: SPFF, Northwest Healthcare, Klövern
Augusti: SPFF, Northwest Healthcare, Akelius
September: SPFF, Northwest Healthcare
Oktober: SPFF, Northwest Healthcare, Klövern
November: SPFF, Northwest Healthcare, Akelius
December: SPFF, Northwest Healthcare

Ser vi till min totala portfölj med värdepapper så ser det ut så här:

Januari: SPFF, Northwest Healthcare, Klövern Pref, Bank of Nova Scotia
Februari: SPFF, Northwest Healthcare, Akelius, Starbucks
Mars: SPFF, Northwest Healthcare
April: SPFF, Northwest Healthcare, Klövern Pref, Coca-Cola, Klövern B, Mekonomen, Bank of Nova Scotia
Maj: SPFF, Northwest Healthcare, Akelius, Gjensidige, Industrivärden, Starbucks
Juni: SPFF, Northwest Healthcare
Juli: SPFF, Northwest Healthcare, Klövern Pref, Coca-Cola, Bank of Nova Scotia
Augusti: SPFF, Northwest Healthcare, Akelius, Starbucks
September: SPFF, Northwest Healthcare,
Oktober: SPFF, Northwest Healthcare, Klövern Pref, Coca-Cola, Bank of Nova Scotia
November: SPFF, Northwest Healthcare, Akelius
December: SPFF, Northwest Healthcare, Coca-Cola, Starbucks

Skärmavbild 2015-07-06 kl. 12.02.52

Köp: Akelius Pref.

Nyöppnad portfölj

Efter ett par dagars mejlande med Nordnet har jag slutligen fått Unga Aktiesparares villkor för handel i min nyöppnade kapitalförsäkring. Eller min nya preffportfölj/kassaflödesportfölj, jag har inte riktigt bestämt mig än för vad jag ska kalla den.

Anledningen till att jag valde att öppna en kapitalförsäkring och inte ett ISK var att jag kan tänka mig att investera i utländska preferensaktier. Och som jag har skrivit om tidigare är kapitalförsäkringen att föredra då, sett ur ett skatteperspektiv.

Hur som helst så blev det ett köp i dag. Valet föll, som jag var inne på i helgen, på Akelius.

Akelius

Akelius Pref.

Enligt Wikipedia är Akelius Sveriges största privata bostadsbolag med närmre 300 anställda och ca 50 000 hyreslägenheter i Sverige, Tyskland, Kanada, England och Frankrike.

Att ha ett fastighetsbestånd som i princip endast inriktar sig på bostadsfastigheter i större städer (Berlin, Hamburg, London, Paris, New York, Toronto, Montreal, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen) är att betrakta som den lägsta risken inom fastighetssegmentet.

Utöver ett solitt fastighetsbestånd har Akelius tillgång till kapital, som andra bolag saknar. Man bedriver även en inlåningsverksamhet (Akelius Spar). Det ser jag som positivt för Akelius. Om kapitalanskaffningen någon gång skulle tryta, så kan man få in kapital på annat håll.

Priset jag betalade för en aktie var 320 kronor och 50 öre. Det bör ställas i jämförelse till de inlösenkurser som finns för Akelius Residential Pref (AKEL PREF).

För Akelius gäller det att ha koll på tre inlösenkurser:

– 375 kr till maj år 2019.

– 345 kr till maj år 2024.

– Därefter är inlösenkursen 330 kr.

Eftersom kursen kan pressas av andra orsaker är det sunt att köpa under den lägsta inlösenkursen. Förutsatt att det inte händer något oväntat i bolaget kan jag alltså inte få någon kursförlust.

Utdelning

Utdelningen är 20 kr/år, som är uppdelat på fyra tillfällen (5 kr vid varje tillfälle).

Avstämnings- och utdelningsmånader är februari, maj, augusti och november.

Direktavkastningen på min inköpskurs är 6,24 %.

Risker i preferensaktier är visserligen lägre än för en vanlig stamaktie, men samtidigt mycket högre än i en räntefond. Det är också värt att poängtera att om/när räntorna höjs kommer det slå hårt mot de fastighetsbolag som är högt belånade. Ett scenario där de mindre finansiellt starka fastighetsbolagen kan få det tufft då, är inte otänkbart.

Finansiellt ser Akelius relativt stabilt ut i dag. Men det är inga garantier för framtiden. Däremot anser jag att risk/reward i det här caset är lockande, vilket har resulterat i att jag har köpt på mig en post.

Första nyförvärvet till kassaflödesportföljen (ja, så får det bli), blir alltså Akelius Pref.

Börsberoende, äktenskap & en jäkla massa tankar

Börsen – ett beroende

För mig som i princip är beroende av börsen är det frustrerande att inte hitta några köpkandidater till portföljen på dagens kurser. Känslan av att trycka igenom ett köp med ett bolag som man förhoppningsvis ska äga för all framtid är tillfredsställande. Även om man ska akta sig för att gifta sig med en aktie, så blir det nästan som att man ingår ett äktenskap med bolaget. Man följer bolaget i media, föredrar deras produkter/tjänster framför konkurrenternas och försvarar bolagets agerande om någon skulle komma med negativ information om bolaget.

Det är onekligen lätt att bli blind när man har tagit en position i ett bolag. Därför bör man vara vaksam med att knyta alltför starka känslomässiga band till en aktie – och vara redo för en skilsmässa!

Bild: www.coca-colacompany.com/
Bild: www.coca-colacompany.com
Tankar om framtiden

Jag vill poängtera att alla aktietransaktioner som jag gör redovisas i bloggen. Senaste aktieinköpet var Bank of Nova Scotia i januari och dessförinnan Mekonomen i oktober. För en annan som gärna skulle köpa aktier varje månad är det frustrerande att inte köpa kontinuerligt. Jag har tänkt mycket under ett par månader nu om bland annat portföljsammansättning, inköpsförfarande, belåning och mäklare. Här är några funderingar:

– Tankar om att skapa en ny preffportfölj.

– Testa belåning – givetvis försiktigt och kontrollerat.

– Att vid nästa ”krasch” köpa varje/varannan månad oavsett. Jag kan inte veta när börsen toppar/bottnar.

– Lägga in mina ”gamla” aktier i en egen portfölj (slaskhinken).

– Tillåta mig själv att för 3-8 % (?) av portföljen köpa tillväxtaktier som nödvändigtvis inte har fokus på utdelning. Ny tillväxtportfölj?

– Tidigare tyckte jag det var jämt i matchen mellan Avanza och Nordnet. Men min känsla nu är att Avanza är i förarsätet och kommer med nya innovativa förbättringar hela tiden. Dags att steppa upp, Nordnet!

Ny preffportfölj?

Jag känner mig tillfreds med mitt kapital som är placerat i Spiltan Räntefond Sverige (som fyllts på varje månad under 2015). De pengarna är öronmärkta till min framtida bostad.

Det innebär att jag egentligen inte behöver avsätta mer pengar där i närtid. Alltså kan jag ta lite högre risk med ”överskottet”. Eftersom jag har svårt att hitta aktier till nuvarande priser och räntan är grymt deprimerande, är tanken att köra på något mellanting.

Därav ligger det mycket nära till hands att starta upp en ny portfölj med fokus på preferensaktier. Faktum är att tankarna är så långt gångna att om inget händer i helgen kan preffportföljen få sitt första innehav redan i början av nästa vecka.

Min helomvändning när det gäller preferensaktierna kan ha sin förklaring i att min ETF, SPFF, avkastat drygt 15 % sedan inköp den 7 november 2014. Det måste anses vara en mycket god utveckling sett till den låga risken. Det kan mycket väl bli så att jag ökar mitt innehav, dels för kronan stärkts lite mot dollarn och dels för att kursen försvagats ett par procent. Sen måste jag erkänna att det är fantastiskt att det trillar in en slant varje månad, utan att jag behöver göra någonting!


Jag skrev i november att jag kanske var sen på bollen med att investera i preferensaktier. Det var jag inte riktigt. Men med den preffhysterin som ägt rum under 2015, är jag definitivt sen på bollen nu.

Det viktiga blir att inte betala för mycket för preffarna, alltså aldrig mer än inlösenkursen. De svenska preferensaktierna som jag har sneglat på till en början är Akelius och Klövern.

Fördelar som jag tilltalar mig:

– Fin direktavkastning.
– Generellt lägre risk än vanliga stamaktier.
– Låg volatilitet.
– I regel utdelning kvartalsvis, vilket ger ett jämt kassaflöde till portföljen.

Nackdelar att ha i bakhuvudet:

– Får inte ta del av bolagets vinsttillväxt.
– Begränsad kurspotential.
– Känslig för räntehöjning.
– Känslig för en ökad inflation.
– Likviditetsrisk i aktien – stora spreadar.

Strategi