NetEnt gör entré!

I måndags tog jag en bevakningsposition i NetEnt. Tanken var/är att öka positionen med tiden.

Fördelarna med bevakningspositioner har jag beskrivit i ett tidigare inlägg.

Jag har också dragit nytta av de mindre initiala positioner som jag tog i Hennes & Mauritz och Novo Nordisk senaste året. Hade jag istället för att köpa in mig succesivt tagit hela den tilltänkta positionen direkt, så hade jag legat mer back i de aktierna än vad jag gör idag.

Men det finns en risk också. Om man betraktar det som en risk att en aktie stiger i pris, vill säga.

Nackdelen med att ta en bevakningsposition – och inte en rejäl position direkt – är när aktien sticker iväg och man inte har hunnit att köpa på sig den önskade storleken. Det kan vara frustrerande att se en aktie som man tänkt att köpa för en viss summa, sticka iväg uppåt innan man har hunnit köpa klart i aktien.

Har man tänkt att succesivt köpa in sig i en aktie så kan det bli så att man får pausa inköpen. Det hände som sagt mig i Investor nyligen. Jag tog en första position för 305 kr och nu står aktien i över 340 kr. Uppvärderingen gick snabbt och jag hann inte med att köpa på mig så mång aktier som jag hade velat.

Att tajma aktiemarknaden är som bekant oerhört svårt.

För tillfället väger både Investor och NetEnt drygt 1 % vardera i portföljen. Tanken är att öka i båda med tiden.

Bokslutskommuniké: Hennes & Mauritz

Genom åren har expertkåren varit tydliga vid tidigare H&M-dippar: ”Köp H&M på dippen”, brukade en samstämmig expertkår uppmana svenska folket. Men under den här dippen har tongångarna varit annorlunda. Experterna som uppmanar till att köpa det svenska klädesbolaget, finns visserligen fortfarande. Men de har möts av flera skeptiker som menar på att H&Ms storhetstid är över.

Förväntningarna på dagens rapport var lågt ställda. Därför höjde jag inte på ögonbrynen när jag tidigt i morse såg att de slog analytikernas förväntningar – det hade varit alarmerande om de inte hade gjort det.

VD Karl-Johan Persson kommunicerade ett nytt tillväxtmål: Att öka H&M-koncernens försäljning med 10 – 15 procent i lokala valutor per år med fortsatt hög lönsamhet.

Det ligger helt klart mer rätt i tiden än det föregående tillväxtmålet. Med större fokus på onlinebutiker känns det förlegat att ha ett tillväxtmål kopplat till antalet nyöppnade fysiska butiker.

En annan nyhet som också delade upp tyckarna i två läger var deras H&Ms utdelning. Den föreslås, precis som väntat, bli oförändrad (9,75 kr). Här hade jag hoppats att man äntligen skulle höja utdelningen igen. En guldtia per aktie hade symboliskt känts bättre.

Men nu var det inte hur mycket pengar man delar ut som fick diskussionerna att gå på högvarv. Styrelsen i H&M föreslår att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november.

Personligen gillar jag förslaget. Jag får som utdelningsinvesterare ett jämnare kassaflöde under året, vilket jag välkomnar. Det är också en trend som fler och fler bolag i Sverige börjar anamma.

För bolaget är det positivt med fler utdelningstillfällen. De behöver inte skifta ut jättemycket pengar på en och samma gång, utan kan få ett jämnare kassaflöde under året. Är det positivt för bolaget, är det positivt för mig som aktieägare – så ser jag på det i alla fall!

Summa summarum en bra rapport av H&M. Aktien svarade med att gå upp 5,57 % i dag. Aktien kan säkert fortsätta ha lite medvind framöver och när analyshusen justerat i sina Excel-ark kan vi säkert få se några riktkurshöjningar också.

Men jag vill se fler rapporter med stärkta marginaler innan jag jublar.

***

Ett annat av mina bolag rapporterade också i dag. Wallenbergarnas maktbolag Investor. Substansvärde 393kr/aktie. Plus för de onoterande innehaven. Minus för flaggningen av att utdelningstillväxten kan minska framöver (Ericsson). Utdelningen höjs som väntat med 10% till 11 kr. Stabilt!

På radarn 2017

Men även om det är småkul att försöka hänga med i det större perspektivet, ligger mitt fokus 2017 på att hitta och köpa bolag som jag tror kommer ta mig närmare mitt långsiktiga mål.

Mitt senaste inköp var Investor, som tog plats i portföljen i slutet av november månad. Jag tog en bevakningsposition med ambitionen att kontinuerligt ackumulera aktier i Wallenbergarnas maktbolag. Sedan dess har aktien gått spikrakt uppåt och det lockar mig inte att fylla på positionen för tillfället. Förhoppningsvis får jag chansen under 2017.

På hemmaplan hoppas jag annars kunna köpa på mig lite utdelningstillväxt. NetEnt och Kopparbergs tror jag kan öka sin utdelning tvåsiffrigt flera år framöver – bli inte förvånad om de gör entré i portföljen under året.

Sedan vill jag gärna köpa ett till norskt bolag. Gjensidige har varit en stor utdelningssuccé för mig och jag sneglar på vårt grannland för ytterligare en kandidat till portföljen. Kanske blir det ett försäkringsbolag till i Protector Forsikring? Jag gillar ju försäkringsbolagens affärsidé. Jag tror också att den norska kronan kan stärkas mot den svenska motsvarigheten under 2017.

Min förkärlek till USA och bolagen därborta ska jag försöka hålla i schack. Jag strävar nämligen efter att minska min exponering mot dollarn. Det som lockar mig mest på andra sidan Atlanten är att köpa några REITs och återigen bygga upp en kassaflödesportfölj. Realty Income, Omega Healthcare Investors, Northwest Healthcare, WP Carey kombinerat med några svenska preferensaktier vore trevligt. Om räntorna börjar stiga och dollarn tappar gentemot svenska kronan, så kanske det blir verklighet 2017.

Men precis som jag skrev i min sammanfattning av börsåret 2016 kommer jag att bygga upp en större kassa. Att inte ha tillräckligt med kontanter begränsar mig. Jag vill ha valmöjligheter – och kontanter ger mig just det!

Köp: Investor

Investor är en riktigt bra basaktie som passar i varje portfölj. Sparar man i en svensk indexfond i dag och vill testa på aktier, är Investor definitivt en bra aktie att börja med.

Till mig som utdelningsinvesterare passar den också utmärkt. Så här lyder Investors utdelningspolicy:

”Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från noterade kärninvesteringar vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknaden. Målsättningen är att åstadkomma en stadigt stigande utdelning.”

Så här ser utdelningshistoriken ut senaste åren:

2009: 4 kr
2010: 5 kr
2011: 6 kr
2012: 7 kr
2013: 8 kr
2014: 9 kr
2015: 10 kr

2016: 11 kr?

A eller B-aktien?

Varje A-aktie ger dig en röst/aktie på årsstämman och varje B-aktie ger dig en tiondels röst/aktie. A-aktien är billigare men har samtidigt lägre omsättning än B-aktien.

Utdelningen är densamma för båda aktierna.

Det jag behöver fundera på i det här fallet är om omsättningen i A-aktien är tillräcklig för mig. Eftersom utdelningen är densamma så får jag ju mer för pengarna om jag köper den billigare A-aktien (direktavkastningen blir högre). Genomsnittsomsättningen/dag har senaste året legat på ca 25 miljoner för A-aktien. Det räcker gott och väl för en privatsparare som mig.

Alltså köpte jag Investor A, eftersom jag får ”mer för pengarna”.

***

Varje fredag har Marcus Hernhag en aktiechatt mellan kl 10-11 på privataaffarer.se. En mycket bra aktiechatt som jag har följt i flera år. Marcus har en förmåga att med endast ett par korta meningar svara på frågor som egentligen borde kräver ett mer omfattande svar. Han gör det lysande!

För ca 5 år sedan ställde jag en fråga till Marcus på chatten. Frågan löd: ”Om du var tvungen att endast äga en aktie resten av livet, vilken skulle det då vara?”

Svaret: Investor

Kalmarbolag går inte till börsen

Det börjar närma sig löning, vilket innebär inköp av nya friska aktier till portföljen. För närvarande har jag köpt klart i Novo Nordisk och som det ser ut nu så kommer jag att ta in ett nytt bolag i portföljen. Jag tycker dock att priset för en aktie i Novo Nordisk är attraherande. Men det är viktigt med riskspridning och för tillfället är jag nöjd med min position.

***

Fastighetsbolagen har fått sig en törn i takt med att långräntorna har stigit kraftigt. Den svenska 10-års räntan har stigit med ca 200 % bara den senaste månaden. Visserligen från väldigt låga nivåer, men ändå. Räntan är ofrånkomligen viktig för alla fastighetsbolag, eftersom deras största kostnad oftast är räntekostnader. Sen att snön kom tidigt och i överraskande stor mängd i år gynnar heller inte fastighetsbolagen.

Fastighetsbolaget Castellum, som är det närmaste vi kommer en svensk utdelningsaristokrat, handlas till en direktavkastning på ca 3,6 %, om de bibehåller föregående års utdelning. Det lär Castellum i och för sig inte göra. Men att sätta en guldtia på att de höjer utdelningen nästa år också, ger inget högt odds.

***

Men om inte Kopparbergs kommer med rapport (i morgon) som inte tillfredsställer marknaden, så blir det sannolikt ett köp i Wallenbergarnas maktbolag Investor. Där får jag en bra riskspridning till ett rimligt pris. Atlas Copco, ABB, SEB och AstraZeneca väger tyngst i deras portfölj.

Substansvärdet för Investor var vid september månads utgång 380kr/aktie.

***

Ett bolag som vi inte får se på börsen är Kalmarbolaget Royal Design. I alla fall inte i närtid. De är nämligen borttagna från listan med ”bolag på väg till notering”.

Royal Design har dessutom tappat börserfarenhet i sin styrelse sedan Anneli Sjöstedt (vd Electra Gruppen) valt att lämna uppdraget som styrelseledamot.

Aktier för nybörjare och proffs – bankernas hemlighet?

Vad är investmentbolag?

Det spelar ingen roll om du ska köpa din första aktie eller du har flera års aktiehandlande i bagaget – investmentbolagen är attraktiva!

Investmentbolag är företag med en stor ägarandel i flera andra företag. Det går att dela in investmentbolagen i tre olika grupper: de som enbart äger andra börsnoterade bolag, de som enbart äger onoterade bolag och de som har en blandning av noterade och onoterade bolag. De investmentbolag som enbart äger onoterade företag kallas för Private Equity-bolag.

Det finns alltså flera olika varianter av investmentbolag och man kan således köpa aktier i de investmentbolag som passar just en själv. Vissa investerar i stora, stabila bolag medan andra satsar på mindre tillväxtbolag. En del har många bolag i sin portfölj och andra fokuserar på ett fåtal bolag. Det innebär att det är viktigt att ta reda på vilken strategi investmentbolagen har så det stämmer överens med sin egen investeringsfilosofi.

Fördelar:

– Ofta billigare att investera i investmentbolag än att köpa aktier i de bolag som investmentbolaget äger. Detta kallas substansrabatt (skillnaden mellan investmentbolagets substansvärde och börskurs).

– Expertis och inflytande. Investmentbolag har kompetent personal som många gånger får en styrelsepost i de bolag som man investerar i. Det medför att man får god insyn i bolagen och hur ledningen utför arbetet.

– Riskspridning. Precis som i en fond får man exponering mot flera olika bolag.

– Fonder tar ofta ut förvaltningsavgifter som äter upp delar av vinsten. Investmentbolag har ingen förvaltningsavgift. De har visserligen andra kostnader, men vanligtvis inte lika höga som fondernas förvaltningsavgifter.

– Inga regleringar i antal bolag eller aktier som man är tvungen att äga.

Investmentbolag vs. Fonder

 

En undersökning framtagen för Nordnetbloggen.se visar att investmentbolag har levererat högre totalavkastning än fonder både i ett kort och långt tidsperspektiv. Undersökningen mäter över en tioårsperiod och visar att de fem bästa investmentbolagen haft tre gånger högre avkastning. Även de fem investmentbolag som presterat sämst under tidsperioden har uppvisat en högre avkastning än fonderna. En slutsats av undersökningen är att investmentbolag som investeringsalternativ dominerar alternativen aktivt förvaltade storfonder och billiga indexfonder. Bild: Nordnetbloggen.se
”En undersökning framtagen för Nordnetbloggen.se visar att investmentbolag har levererat högre totalavkastning än fonder både i ett kort och långt tidsperspektiv. Undersökningen mäter över en tioårsperiod och visar att de fem bästa investmentbolagen haft tre gånger högre avkastning. Även de fem investmentbolag som presterat sämst under tidsperioden har uppvisat en högre avkastning än fonderna. En slutsats av undersökningen är att investmentbolag som investeringsalternativ dominerar alternativen aktivt förvaltade storfonder och billiga indexfonder.” Inlägget i sin helhet går att läsa här. Bild: Nordnetbloggen.se

Som jag ser det är det svårt att hitta några negativa aspekter med investmentbolagen. Det skulle vara transaktionskostnaden (courtageavgiften). Men köper du aktier hos någon av nätmäklarna så kommer du lindrigt undan efter de senaste årens prispress. Sen ska man också ha i åtanke att courtageavgiften belastar dig endast en gång (förutsatt köp och behåll). Fondernas förvaltningsavgifter är återkommande och är något som dras hela tiden.

Tobias Schildfat ifrågasätter bankerna i sin bok (Vägen till din första miljon: Alla kan bygga en egen pengamaskin) som ständigt rekommenderar fonder framför aktier i investmentbolag.

Han skriver: ”Jag hittar ingen annan förklaring än bra marknadsföring från bankerna, okunskap från den breda allmänheten om de möjligheter som investmentbolag erbjuder och ett naturligt ointresse från bankerna att rekommendera investmentbolag i stället för sina egna lönsamma fonder”

Boken är för övrigt läsvärd och det ligger definitivt något i det han skriver.

Investmentbolag passar alla

En portfölj bestående av 4-6 investmentbolag passar utmärkt för den som inte känner att man har tillräckligt med ”tid för aktier”, för den insatte som vill ha en stabil grundplåt, men även som en fin nybörjarportfölj.

Personligen har jag Wallenbergarnas Investor högt upp på önskelistan. Jag grämer mig fortfarande att jag inte slog till på 180 kr, men då tyckte jag aktien var lite för dyr. Nu, nästan 100 % senare, tycker jag att aktien är ännu dyrare.

Ibland känner jag att jag bara borde köpa de bolagen jag vill ha, oavsett pris. Med argumentet att aktierna troligtvis står högre om 20 år än vad de gör i dag.

Andra dagar känns det som att jag har någon mental spärr som säger åt mig att inte köpa när aktien står på all-time-high. Att jag gärna vill komma in så billigt som möjligt, för priset är viktigt för totalavkastningen.

Det är en svår avvägning. Men det viktiga är kanske att inte bli dumsnål, för kvalitet kostar.

Investmentbolag

Large Cap
Investor
Industrivärden
Latour
Lundbergsföretagen
Kinnevik
Melker Schörling
Ratos

Mid Cap
East Capital Explorer
Vostok Nafta
Öresund
Bure Equity
Creades

Small Cap
Svolder
Traction
Havsfrun Investment
Novestra
NAXS Nordic Access Buyout Fund
Midway

I väntan på de svenska kvalitetsbolagen!

I en uppåtgående marknad kan man lätt bli fartblind och köpa skitbolag, som till en början går upp. Men när marknaden väl vänder så är det inte roligt att sitta kvar i dessa. Därför vill jag köpa kvalitetsbolag. Bolag som jag känner mig trygg med att ha kvar under en nedgång.

Med tanke på att min sparhorisont är extremt lång, kan jag egentligen köpa på mig aktier i de bolag som jag bevakar direkt när jag får en slant över. Det skulle sannolikt bli en bra avkastning över tid ändå. Likväl vill jag inte köpa bolag till alltför höga värderingar och där priset överstiger det värde som jag anser att ett bolag har. Därför tycker jag det är klokt att ha en kassa. Så man är redo att slå till när Mr Market tänker irrationelltblir nervös och paniksäljer.

Jag kommer sitta lugnt och stilla med den aktieportföljen jag har just nu även om det börjar blåsa kallt.  Det går, som jag varit inne på tidigare, inte att tajma marknaden. Men med en långsiktig inställning till aktiemarknaden ökar vi chanserna, eftersom aktiemarknaden historiskt sett alltid gått uppåt.

Jag kommer att vara redo med kapital när väl raset kommer. Förmodligen kommer jag börja köpa för tidigt, men förhoppningen är att kunna köpa en aktiepost varje månad och på så sätt få tilltalande genomsnittskurser.

Av det svenska utbudet är jag bland annat sugen på Investor, TeliaSonera, Industrivärden, Skanska, Axfood/ICA, Alfa Laval, Net Entertainment, Betsson/Unibet samt någon bankaktie. Tiden får utvisa om det blir något köp i dessa aktier eller inte. Om det inte uppstår något köpläge på den svenska marknaden kan jag ju alltid vända blicken över Atlanten där det finns många juveler som skulle passa utmärkt i min portfölj. Exempelvis börjar både Chevron och Exxon Mobil komma ner till trevliga nivåer.

 

”Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful” -Warren Buffett

 

Hur tror du SIXRX slutar? Mejla in din gissning till patrik.rydasp@outlook.com