Köp: Akelius Pref.

Nyöppnad portfölj

Efter ett par dagars mejlande med Nordnet har jag slutligen fått Unga Aktiesparares villkor för handel i min nyöppnade kapitalförsäkring. Eller min nya preffportfölj/kassaflödesportfölj, jag har inte riktigt bestämt mig än för vad jag ska kalla den.

Anledningen till att jag valde att öppna en kapitalförsäkring och inte ett ISK var att jag kan tänka mig att investera i utländska preferensaktier. Och som jag har skrivit om tidigare är kapitalförsäkringen att föredra då, sett ur ett skatteperspektiv.

Hur som helst så blev det ett köp i dag. Valet föll, som jag var inne på i helgen, på Akelius.

Akelius

Akelius Pref.

Enligt Wikipedia är Akelius Sveriges största privata bostadsbolag med närmre 300 anställda och ca 50 000 hyreslägenheter i Sverige, Tyskland, Kanada, England och Frankrike.

Att ha ett fastighetsbestånd som i princip endast inriktar sig på bostadsfastigheter i större städer (Berlin, Hamburg, London, Paris, New York, Toronto, Montreal, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen) är att betrakta som den lägsta risken inom fastighetssegmentet.

Utöver ett solitt fastighetsbestånd har Akelius tillgång till kapital, som andra bolag saknar. Man bedriver även en inlåningsverksamhet (Akelius Spar). Det ser jag som positivt för Akelius. Om kapitalanskaffningen någon gång skulle tryta, så kan man få in kapital på annat håll.

Priset jag betalade för en aktie var 320 kronor och 50 öre. Det bör ställas i jämförelse till de inlösenkurser som finns för Akelius Residential Pref (AKEL PREF).

För Akelius gäller det att ha koll på tre inlösenkurser:

– 375 kr till maj år 2019.

– 345 kr till maj år 2024.

– Därefter är inlösenkursen 330 kr.

Eftersom kursen kan pressas av andra orsaker är det sunt att köpa under den lägsta inlösenkursen. Förutsatt att det inte händer något oväntat i bolaget kan jag alltså inte få någon kursförlust.

Utdelning

Utdelningen är 20 kr/år, som är uppdelat på fyra tillfällen (5 kr vid varje tillfälle).

Avstämnings- och utdelningsmånader är februari, maj, augusti och november.

Direktavkastningen på min inköpskurs är 6,24 %.

Risker i preferensaktier är visserligen lägre än för en vanlig stamaktie, men samtidigt mycket högre än i en räntefond. Det är också värt att poängtera att om/när räntorna höjs kommer det slå hårt mot de fastighetsbolag som är högt belånade. Ett scenario där de mindre finansiellt starka fastighetsbolagen kan få det tufft då, är inte otänkbart.

Finansiellt ser Akelius relativt stabilt ut i dag. Men det är inga garantier för framtiden. Däremot anser jag att risk/reward i det här caset är lockande, vilket har resulterat i att jag har köpt på mig en post.

Första nyförvärvet till kassaflödesportföljen (ja, så får det bli), blir alltså Akelius Pref.