Köp: Akelius Pref.

Nyöppnad portfölj

Efter ett par dagars mejlande med Nordnet har jag slutligen fått Unga Aktiesparares villkor för handel i min nyöppnade kapitalförsäkring. Eller min nya preffportfölj/kassaflödesportfölj, jag har inte riktigt bestämt mig än för vad jag ska kalla den.

Anledningen till att jag valde att öppna en kapitalförsäkring och inte ett ISK var att jag kan tänka mig att investera i utländska preferensaktier. Och som jag har skrivit om tidigare är kapitalförsäkringen att föredra då, sett ur ett skatteperspektiv.

Hur som helst så blev det ett köp i dag. Valet föll, som jag var inne på i helgen, på Akelius.

Akelius

Akelius Pref.

Enligt Wikipedia är Akelius Sveriges största privata bostadsbolag med närmre 300 anställda och ca 50 000 hyreslägenheter i Sverige, Tyskland, Kanada, England och Frankrike.

Att ha ett fastighetsbestånd som i princip endast inriktar sig på bostadsfastigheter i större städer (Berlin, Hamburg, London, Paris, New York, Toronto, Montreal, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen) är att betrakta som den lägsta risken inom fastighetssegmentet.

Utöver ett solitt fastighetsbestånd har Akelius tillgång till kapital, som andra bolag saknar. Man bedriver även en inlåningsverksamhet (Akelius Spar). Det ser jag som positivt för Akelius. Om kapitalanskaffningen någon gång skulle tryta, så kan man få in kapital på annat håll.

Priset jag betalade för en aktie var 320 kronor och 50 öre. Det bör ställas i jämförelse till de inlösenkurser som finns för Akelius Residential Pref (AKEL PREF).

För Akelius gäller det att ha koll på tre inlösenkurser:

– 375 kr till maj år 2019.

– 345 kr till maj år 2024.

– Därefter är inlösenkursen 330 kr.

Eftersom kursen kan pressas av andra orsaker är det sunt att köpa under den lägsta inlösenkursen. Förutsatt att det inte händer något oväntat i bolaget kan jag alltså inte få någon kursförlust.

Utdelning

Utdelningen är 20 kr/år, som är uppdelat på fyra tillfällen (5 kr vid varje tillfälle).

Avstämnings- och utdelningsmånader är februari, maj, augusti och november.

Direktavkastningen på min inköpskurs är 6,24 %.

Risker i preferensaktier är visserligen lägre än för en vanlig stamaktie, men samtidigt mycket högre än i en räntefond. Det är också värt att poängtera att om/när räntorna höjs kommer det slå hårt mot de fastighetsbolag som är högt belånade. Ett scenario där de mindre finansiellt starka fastighetsbolagen kan få det tufft då, är inte otänkbart.

Finansiellt ser Akelius relativt stabilt ut i dag. Men det är inga garantier för framtiden. Däremot anser jag att risk/reward i det här caset är lockande, vilket har resulterat i att jag har köpt på mig en post.

Första nyförvärvet till kassaflödesportföljen (ja, så får det bli), blir alltså Akelius Pref.

Börsberoende, äktenskap & en jäkla massa tankar

Börsen – ett beroende

För mig som i princip är beroende av börsen är det frustrerande att inte hitta några köpkandidater till portföljen på dagens kurser. Känslan av att trycka igenom ett köp med ett bolag som man förhoppningsvis ska äga för all framtid är tillfredsställande. Även om man ska akta sig för att gifta sig med en aktie, så blir det nästan som att man ingår ett äktenskap med bolaget. Man följer bolaget i media, föredrar deras produkter/tjänster framför konkurrenternas och försvarar bolagets agerande om någon skulle komma med negativ information om bolaget.

Det är onekligen lätt att bli blind när man har tagit en position i ett bolag. Därför bör man vara vaksam med att knyta alltför starka känslomässiga band till en aktie – och vara redo för en skilsmässa!

Bild: www.coca-colacompany.com/
Bild: www.coca-colacompany.com
Tankar om framtiden

Jag vill poängtera att alla aktietransaktioner som jag gör redovisas i bloggen. Senaste aktieinköpet var Bank of Nova Scotia i januari och dessförinnan Mekonomen i oktober. För en annan som gärna skulle köpa aktier varje månad är det frustrerande att inte köpa kontinuerligt. Jag har tänkt mycket under ett par månader nu om bland annat portföljsammansättning, inköpsförfarande, belåning och mäklare. Här är några funderingar:

– Tankar om att skapa en ny preffportfölj.

– Testa belåning – givetvis försiktigt och kontrollerat.

– Att vid nästa ”krasch” köpa varje/varannan månad oavsett. Jag kan inte veta när börsen toppar/bottnar.

– Lägga in mina ”gamla” aktier i en egen portfölj (slaskhinken).

– Tillåta mig själv att för 3-8 % (?) av portföljen köpa tillväxtaktier som nödvändigtvis inte har fokus på utdelning. Ny tillväxtportfölj?

– Tidigare tyckte jag det var jämt i matchen mellan Avanza och Nordnet. Men min känsla nu är att Avanza är i förarsätet och kommer med nya innovativa förbättringar hela tiden. Dags att steppa upp, Nordnet!

Ny preffportfölj?

Jag känner mig tillfreds med mitt kapital som är placerat i Spiltan Räntefond Sverige (som fyllts på varje månad under 2015). De pengarna är öronmärkta till min framtida bostad.

Det innebär att jag egentligen inte behöver avsätta mer pengar där i närtid. Alltså kan jag ta lite högre risk med ”överskottet”. Eftersom jag har svårt att hitta aktier till nuvarande priser och räntan är grymt deprimerande, är tanken att köra på något mellanting.

Därav ligger det mycket nära till hands att starta upp en ny portfölj med fokus på preferensaktier. Faktum är att tankarna är så långt gångna att om inget händer i helgen kan preffportföljen få sitt första innehav redan i början av nästa vecka.

Min helomvändning när det gäller preferensaktierna kan ha sin förklaring i att min ETF, SPFF, avkastat drygt 15 % sedan inköp den 7 november 2014. Det måste anses vara en mycket god utveckling sett till den låga risken. Det kan mycket väl bli så att jag ökar mitt innehav, dels för kronan stärkts lite mot dollarn och dels för att kursen försvagats ett par procent. Sen måste jag erkänna att det är fantastiskt att det trillar in en slant varje månad, utan att jag behöver göra någonting!


Jag skrev i november att jag kanske var sen på bollen med att investera i preferensaktier. Det var jag inte riktigt. Men med den preffhysterin som ägt rum under 2015, är jag definitivt sen på bollen nu.

Det viktiga blir att inte betala för mycket för preffarna, alltså aldrig mer än inlösenkursen. De svenska preferensaktierna som jag har sneglat på till en början är Akelius och Klövern.

Fördelar som jag tilltalar mig:

– Fin direktavkastning.
– Generellt lägre risk än vanliga stamaktier.
– Låg volatilitet.
– I regel utdelning kvartalsvis, vilket ger ett jämt kassaflöde till portföljen.

Nackdelar att ha i bakhuvudet:

– Får inte ta del av bolagets vinsttillväxt.
– Begränsad kurspotential.
– Känslig för räntehöjning.
– Känslig för en ökad inflation.
– Likviditetsrisk i aktien – stora spreadar.

Strategi

Aktier för nybörjare och proffs – bankernas hemlighet?

Vad är investmentbolag?

Det spelar ingen roll om du ska köpa din första aktie eller du har flera års aktiehandlande i bagaget – investmentbolagen är attraktiva!

Investmentbolag är företag med en stor ägarandel i flera andra företag. Det går att dela in investmentbolagen i tre olika grupper: de som enbart äger andra börsnoterade bolag, de som enbart äger onoterade bolag och de som har en blandning av noterade och onoterade bolag. De investmentbolag som enbart äger onoterade företag kallas för Private Equity-bolag.

Det finns alltså flera olika varianter av investmentbolag och man kan således köpa aktier i de investmentbolag som passar just en själv. Vissa investerar i stora, stabila bolag medan andra satsar på mindre tillväxtbolag. En del har många bolag i sin portfölj och andra fokuserar på ett fåtal bolag. Det innebär att det är viktigt att ta reda på vilken strategi investmentbolagen har så det stämmer överens med sin egen investeringsfilosofi.

Fördelar:

– Ofta billigare att investera i investmentbolag än att köpa aktier i de bolag som investmentbolaget äger. Detta kallas substansrabatt (skillnaden mellan investmentbolagets substansvärde och börskurs).

– Expertis och inflytande. Investmentbolag har kompetent personal som många gånger får en styrelsepost i de bolag som man investerar i. Det medför att man får god insyn i bolagen och hur ledningen utför arbetet.

– Riskspridning. Precis som i en fond får man exponering mot flera olika bolag.

– Fonder tar ofta ut förvaltningsavgifter som äter upp delar av vinsten. Investmentbolag har ingen förvaltningsavgift. De har visserligen andra kostnader, men vanligtvis inte lika höga som fondernas förvaltningsavgifter.

– Inga regleringar i antal bolag eller aktier som man är tvungen att äga.

Investmentbolag vs. Fonder

 

En undersökning framtagen för Nordnetbloggen.se visar att investmentbolag har levererat högre totalavkastning än fonder både i ett kort och långt tidsperspektiv. Undersökningen mäter över en tioårsperiod och visar att de fem bästa investmentbolagen haft tre gånger högre avkastning. Även de fem investmentbolag som presterat sämst under tidsperioden har uppvisat en högre avkastning än fonderna. En slutsats av undersökningen är att investmentbolag som investeringsalternativ dominerar alternativen aktivt förvaltade storfonder och billiga indexfonder. Bild: Nordnetbloggen.se
”En undersökning framtagen för Nordnetbloggen.se visar att investmentbolag har levererat högre totalavkastning än fonder både i ett kort och långt tidsperspektiv. Undersökningen mäter över en tioårsperiod och visar att de fem bästa investmentbolagen haft tre gånger högre avkastning. Även de fem investmentbolag som presterat sämst under tidsperioden har uppvisat en högre avkastning än fonderna. En slutsats av undersökningen är att investmentbolag som investeringsalternativ dominerar alternativen aktivt förvaltade storfonder och billiga indexfonder.” Inlägget i sin helhet går att läsa här. Bild: Nordnetbloggen.se

Som jag ser det är det svårt att hitta några negativa aspekter med investmentbolagen. Det skulle vara transaktionskostnaden (courtageavgiften). Men köper du aktier hos någon av nätmäklarna så kommer du lindrigt undan efter de senaste årens prispress. Sen ska man också ha i åtanke att courtageavgiften belastar dig endast en gång (förutsatt köp och behåll). Fondernas förvaltningsavgifter är återkommande och är något som dras hela tiden.

Tobias Schildfat ifrågasätter bankerna i sin bok (Vägen till din första miljon: Alla kan bygga en egen pengamaskin) som ständigt rekommenderar fonder framför aktier i investmentbolag.

Han skriver: ”Jag hittar ingen annan förklaring än bra marknadsföring från bankerna, okunskap från den breda allmänheten om de möjligheter som investmentbolag erbjuder och ett naturligt ointresse från bankerna att rekommendera investmentbolag i stället för sina egna lönsamma fonder”

Boken är för övrigt läsvärd och det ligger definitivt något i det han skriver.

Investmentbolag passar alla

En portfölj bestående av 4-6 investmentbolag passar utmärkt för den som inte känner att man har tillräckligt med ”tid för aktier”, för den insatte som vill ha en stabil grundplåt, men även som en fin nybörjarportfölj.

Personligen har jag Wallenbergarnas Investor högt upp på önskelistan. Jag grämer mig fortfarande att jag inte slog till på 180 kr, men då tyckte jag aktien var lite för dyr. Nu, nästan 100 % senare, tycker jag att aktien är ännu dyrare.

Ibland känner jag att jag bara borde köpa de bolagen jag vill ha, oavsett pris. Med argumentet att aktierna troligtvis står högre om 20 år än vad de gör i dag.

Andra dagar känns det som att jag har någon mental spärr som säger åt mig att inte köpa när aktien står på all-time-high. Att jag gärna vill komma in så billigt som möjligt, för priset är viktigt för totalavkastningen.

Det är en svår avvägning. Men det viktiga är kanske att inte bli dumsnål, för kvalitet kostar.

Investmentbolag

Large Cap
Investor
Industrivärden
Latour
Lundbergsföretagen
Kinnevik
Melker Schörling
Ratos

Mid Cap
East Capital Explorer
Vostok Nafta
Öresund
Bure Equity
Creades

Small Cap
Svolder
Traction
Havsfrun Investment
Novestra
NAXS Nordic Access Buyout Fund
Midway

Nordnet på turné

Och turen hade kommit till Kalmar i kväll. Tillsammans med Handelsbanken, Commerzbank och Didner & Gerge anordnade Nordnet en spara- och placerakväll i Kalmarsalen inför 150 sparintresserade personer. Günther Mårder var så pedagogisk och informativ som bara han kan vara, det är alltid ett nöje att lyssna på honom. Han presenterade Småland & Östgötaportföljen och visade upp en formidabel avkastning i fonden de senaste 5 åren. Här vill jag dock höja en varningsflagga. Att visa avkastningen de senaste 5 åren kan bli väldigt missvisande. Hela finanskrisens nedgång blir som bortblåst!

Commerzbank marknadsförde sina mini futures och mini futures best, och Handelsbanken slog ett slag för sina färska spreadcertifikat. För att hålla mig kort kan jag väl säga att jag knappast kommer köpa varken någon mini future eller något spreadcertifikat.

Didner & Gerge hade skickat en sympatisk herre vars syfte var att marknadsföra deras nya fond Didner & Gerge Small & Microcap. Även om deras strategi och investeringsprocess, till den fonden, inte passar min investeringsfilosofi tyckte jag ändå att han höll en intressant genomgång och resonerade klokt.

Mackor, vin och mingel i pausen
Mackor, vin och mingel i pausen

 

Som avslutning kom kvällens behållning, Günther Mårder, in i bilden igen. Han tog tempen på börsen och visade upp sin privata portfölj på Shareville. Det var idel positiva tongångar bland åhörarna när vi skulle bege oss hem. En mycket bra kväll, helt enkelt.

Börsveckan har varit lika illa som vädret är i kväll” – Günther Mårder

 

Bekanta ansikten på plats
Bekanta ansikten på plats

En helg med Unga Aktiesparare

Jag sitter sedan årsskiftet med i styrelsen för Unga Aktiesparare Kalmar/Nybro. I slutet av förra månaden var jag på Kick-Off med Unga Aktiesparare i Stockholm. Samtliga lokalavdelningar i Sverige var inbjudna till denna tillställning. Detta är ett av några centrala event varje år där alla avdelningar har möjlighet att träffas och förena nytta med nöje. Jag och Dennis Åström hade äran att få representera kalmaravdelningen. Det var minst sagt en fullspäckad helg.

Lördagen inleddes med att VD:n för Unga Aktiesparare, Magnus Hjelmer, hälsade alla välkomna. Därefter var det workshop med fokus på vilka ord som organisationen Unga Aktiesparare vill förknippas med och hur vi förmedlar det på bästa sätt. När sedan förbundsstyrelsen och valberedningen presenterat sig var det dags för lite börssnack och aktietips med Johan Jansson (CFO på Lekmer och Vice ordförande i UAs förbundsstyrelsen). En synnerligen tänkvärd genomgång ska tilläggas!

Nordnet ville visa sig från sin bästa sida och hade skickat ett stabilt gäng. De hade bland annat en presentation om deras nya tjänst Shareville.

Innan middagen skulle helgens huvudsponsor presentera sin verksamhet lite kort. Det var biltillverkaren Audi. Vi hade fått tillgång att använda Audis lokaler på Hamngatan i Stockholm och det var följaktligen där som vi hade alla aktiviteter under helgen.

Audi hade även ett par bilar och motorcyklar utställda i lokalen. När middagen var över och underhållningsteamet (bra jobbat!) var klara för kvällen minglades det runt friskt. Efter några alkoholhaltiga drycker ville samtliga fota och testsitta fordonen som stod utställda i lokalen. Det ska sägas att mina kunskaper om bilar är begränsade. Oroväckande begränsade, skulle nog många tycka. Men till och med jag fascinerades av de välpolerade bilarna och var tvungen att föreviga ögonblicket. Kvällen avslutades senare på ett uteställe innan det var dags att få några timmar sömn inför nästkommande dag.

Kl 09.00 på söndagen skulle vi återigen samlas i Audis lokaler. Stora delar av deltagarna hade antingen missat tiden eller tagit en medveten sovmorgon. Under dagen hade vi regionskonferens samt föreläsning om hur man blir styrelseproffs. Söndagen innehöll också tre företagspresentationer som jag får anledning av att återkomma till i nästa vecka.

Sammantaget var både jag och UA-Dennis mycket nöjda när vi satte oss på flyget hem. Vi tar med oss en stor portion inspiration och en korg idéer som vi hoppas kan sprida vidare och applicera i vår lokala verksamhet.

Audi R8 – Ett av utställningsobjekten
UA-Dennis
UA-Dennis
20140927_190709
Kick-Off med UA