Electra: Årsstämma & Kvartalsrapport

I jämförelse med första kvartalet 2015 är det inga siffror som imponerar i dagens delårsrapport. Omsättning, rörelseresultatet och rörelsemarginalen minskar.

I vd-kommentaren för Q3-rapporten 2015 förklarade Anneli Sjöstedt de sämre siffrorna med Apple-effekten. Det här kvartalet var det påskeffekten som påverkade jämförelsesiffrorna negativt.

Förra året kom den lugnare påskveckan i andra kvartalet till skillnad från i år, då påsken inföll redan i första kvartalet.

Det här med när i tiden viktiga produktlanseringar kommer, säsongsvariationer och högtider som infaller olika kvartal från år till år, är något som företagen får leva med. Som investerare och analytiker kan det bli missvisande att jämföra ett kvartal med ett annat just på grund av detta, och det bör man ha med i bakhuvudet.

***

Remium som följer Electra Gruppen hade högre förväntningar på dagens rapport. Deras estimat inför samt utfallet för första kvartalet 2015 och 2016 kan ni se i tabellen nedan.

Skärmavbild 2016-04-28 kl. 20.13.59

 

Påsken innebär färre försäljningsdagar för Electra vilket är en förklaring till omsättningen. Ökad telekomförsäljning innebär lägre marginaler och därmed lägre resultat. – Kommenterar Anneli Sjöstedt i ett mejl.

Marknadens reaktion på rapporten?

– 2,14 %

***

Något Anneli Sjöstedt borde grubbla över är den vikande rörelsemarginalen. När jag intervjuade henne efter årsrapporten i februari ifrågasatte jag rörelsemarginalmålet (3 %) och det faktum att hon under hennes tid som vd aldrig klarat av att nå det.

(Läs gärna hela min intervju med Anneli Sjöstedt från februari i år)

Hon medgav då att målet var högt ställt men att ambitionen var att nå det på sikt. För att klara av det målet menade Anneli Sjöstedt att relationen mellan Retail-delen och Logistik-delen behövde förändras. Just nu är Retail, där marginalerna är sämre, för stor i jämförelse med Logistik, där marginalerna är bättre.

Låt oss titta på siffrorna för de olika delarna i första kvartalet:

Bild från Electras delårsrapport.
Bild från Electras kvartalsrapport.

 

Dessvärre ser vi att det går åt fel håll för Electra. Omsättningsmässigt ökar Retail medan Logistik minskar – och den viktiga rörelsemarginalen minskar för båda delarna.

Anneli Sjöstedt kommenterar:

– Retail visar en något ökad omsättning men marginalen minskar. Vi ser fortsatt en mixförskjutning mot telekomprodukter som har lägre marginaler. Logistiksegmentet jämförs med siffror från 2014 då vi hade Hi3G som kund. Det förklarar förändringen, skriver Anneli Sjöstedt i ett mejl.

***

Ett hett ämne de senaste månaderna (framförallt i Swedbank) har varit frågan om styrelse och vd beviljats ansvarsfrihet på årsstämman. I dag på Electra Gruppens årsstämma bekräftade Anneli Sjöstedt att både styrelse och vd beviljats ansvarsfrihet i bolaget.