Electra Q3: Vad händer med aktieutdelningen?

Vi kan konstatera att det går trögt för Kalmars enda börsnoterade bolag. Omsättningstillväxten är långt ifrån målsättningen om att växa 10 % årligen. Lägg därtill krympande marginaler och ni får en förklaring till varför börsvärdet har fallit från ca 390 miljoner till 318 miljoner bara i år.

En av anledningarna till att över 2 000 personer äger aktier i Electra är tack vare deras generösa aktieutdelning. Electra brukar ofta placera sig högt upp på listorna när bolagen med Stockholmsbörsens högsta direktavkastningar sammanställs.

Skulle de bibehålla utdelningen från förra året får vi en direktavkastning på 7 %. Det är onekligen inte illa i dagens ränteklimat med minusräntor.

Men kommer Electra verkligen bibehålla sin utdelning på samma nivå som förra året?

När jag intervjuade vd Anneli Sjöstedt efter bokslutskommunikén i februari så frågade jag henne varför de sänkte utdelningen från 5,25 kr/aktie till 4,25 kr/aktie. Anneli var då väldigt tydlig med att poängtera att den procentuella andelen av vinsten var ungefär samma som föregående år, ca 75 % av resultatet efter skatt.

Tittar vi tillbaka de tre senaste åren kan vi se att utdelningen har legat däromkring.

Skärmavbild 2016-11-11 kl. 16.12.30

 

Om vi summerar årets vinst när tre av fyra kvartal är redovisade, uppgår vinsten till 2,79kr/aktie. Fjärde kvartalet, där julhandeln ingår, är normalt sett det klart starkaste för Electra.

När man tittar på siffrorna för fjärde kvartalet är det viktigt att ha med eventuella periodiseringseffekter i bakhuvudet, exempelvis Apple-effekten. Men vi får ändå en fingervisning om vad vinsten kommer att landa.

Skärmavbild 2016-11-11 kl. 16.12.21
Källa: Remium.

 

Remiums analytiker som följer Electra tror att vinsten per aktie för fjärde kvartalet 2016 kommer landa på 2,66 kr/aktie. Men då ska man veta att analytikern låg alldeles för högt med gissningarna inför tredje kvartalet.

Om vi räknar med Q4-2015 som ett golv och analytikernas gissningar för Q4-2016 som ett tak hamnar vinsten i intervallet 5,17–5,47 kr/aktie för 2016.

Skärmavbild 2016-11-11 kl. 16.12.44

 

Det innebär att om styrelsen beslutar att köra vidare på samma utdelningsandel som de tre senaste åren så kommer Electra att sänka utdelningen för 2016. Utdelningen hamnar då någonstans mellan 3,9–4,1 kr/aktie.

När frågan om att föreslå utdelning till årsstämman kommer upp på styrelsebordet om ett par månader har ledamöterna två alternativ att ta ställning till:

1. Bibehålla utdelningen men samtidigt höja utdelningsandelen.

2. Sänka utdelningen men ha kvar samma utdelningsandel som tidigare år.

Jag tror att styrelsen väljer alternativ nummer 1. Det negativa signalvärdet med att sänka utdelningen i år igen är något jag tror att man vill undvika. Dessutom är det fortfarande inom ramen för vad Electras utdelningspolicy säger.

Novo Nordisk Q3 2016

Förutom oljebolaget Chevrons rapport (höjer utdelningen för 29:e året i rad) så var jag mest spänd på att se siffrorna från mitt senaste nyförvärv till portföljen Novo Nordisk. Det danska världsledande insulinbolaget levererade på fredagsmorgonen en vinst som var bättre än förväntat men samtidigt var omsättningen något lägre än vad analytikerna hade gissat på förhand.

Högre vinst men lägre omsättning är emellertid inget som rättfärdigar ett fall på 15 %. Det som fick marknaden att handla ner aktien var de kraftigt sänkta tillväxtprognoserna.

För helåret 2016 räknar Novo Nordisk med en tillväxt om 5-6%, och den preliminära prognosen för 2017 ligger på ”low single-diget growth”, vilket innebär någonstans i spannet 1-3 %.

Men det var inte bara försäljningsmålen som gjorde marknaden besviken. Vinsttillväxten förväntas ligga mellan 0-3 % för 2016 och man justerade dessutom ner vinstprognosen från tidigare kommunicerade (februari 2016) 10 % till endast 5 %. En halvering som fick aktiemarknaden att gå i taket.

I rapporten skriver man att klimatet i viktiga USA har blivit mycket mer utmanande under 2016, vilket har lett till en prispress på Novo Nordisks produkter.

***

Avgående vd:n Lars Rebien Sørense sitter kvar fram till och med årsskiftet. Jag tror att styrelsen vill ha ut all ”skit” till marknaden innan Lars Fruergaard Jørgensen tillträder. Att behöva stå till svars för sänkta tillväxtmål är inget man vill göra första dagen på nya jobbet.

***

Dagens ras i Novo Nordisk är ännu en påminnelse om att inte lägga alla ägg i samma korg. Jag började på mig aktier i augusti i år och har fram tills i dag köpt aktier mellan 263-313 DKK. Jag har hela tiden trott att det varit en fin ingångsnivå.

Ändå har aktien inte utgjort mer än som mest 11 % av min totala aktieportfölj. Hur säker man än är på sin sak är diversifiering centralt. Det är viktigt att förstå och vara ödmjuk inför marknadens spelregler.

Men har man som exempelvis jag köpt Novo Nordisk mellan 263-311 och inte vågar köpa på 235, då skulle man inte ha köpt från första början.

Efter raset i dag utgör aktien drygt 9 % av aktieportföljen.

***

Det sägs ju att man ska köpa när det gör som ondast. Men det som skrämmer mig är att det inte gjorde speciellt ont att köpa fler aktier i Novo Nordisk i dag.

Det blir däremot jobbigare att förklara för sambon att hennes första aktieköp inte fick en flygande start…

Novo Nordisk aktieutveckling hittills i år. Ingen rolig läsning. Bild: Avanza
Novo Nordisk aktieutveckling hittills i år. Bild: Avanza