Så här placerar jag mina pengar

Det var ett tag sedan jag redovisade hela portföljen med hur stor andel av totalportföljen varje innehav utgör.

Störst i portföljen är Starbucks. Det är ett innehav som följt varit med mig i flera år. Ungefär samma andel som Starbucks har Coca-Cola haft ett bra tag. Men jag valde att skala ner min position där i samband med omplaceringarna från ISK till KF.

Istället hittar vi två stycken riktiga surdegar den senaste tiden på plats två och tre. I både  Novo Nordisk och Hennes & Mauritz fall har jag snittat, snittat och snittat min gav-kurs. Numera är jag tillreds med storleken på båda innehaven och har inga planer på att öka.

Sen har vi ett gäng innehav som utgör ca 4-7 % av portföljen. Där ligger det närmast att öka i mina senaste tillskott Resurs Bank och NetEnt. Om de inte sticker iväg alltför mycket gör jag nog det efter att deras respektive utdelning har avskilts från aktien, så jag får fler aktier för pengarna.

***

Annars vill jag gärna öka kassan för att kunna agera när marknaden beter sig irrationellt. Ett sätt att göra det är genom nyinsättningar ett annat genom utdelningarna.

Och på tal om utdelningar. Utdelningssäsongen är i full gång. Min bästa utdelningsmånad är i maj, då pengar trillar in från Hennes & Mauritz, NetEnt, Resurs Bank och Starbucks. Pengarna från utdelningarna är inte öronmärkta till att återinvesteras i det bolaget som jag har fått utdelningen ifrån. Utan placeras där jag ser mest värde för tillfället.

Den årliga lönerevisionen

Ett årligt återkommande inlägg i bloggen är min löneökning som jag får varje år från mina bolag. Ni kan hitta tidigare års inlägg om detta här och här.

Allra störst löneökning ger mitt senaste tillskott NetEnt. Jag började köpa in mig i januari och har fortsatt fylla på nu i februari, men det är fortfarande ett av mina minde innehav. NetEnt höjer sin utdelning med hela 69 %, vilket förstås är fantastiskt bra. Men vi ska dock inte räkna med samma tillväxttakt i utdelningen framgent. Utdelningsandelen (utdelning/vinst) överstiger nämligen 100 %. Det är inte hållbart i längden.

Starbucks är som vanligt väldigt generös med min löneökning. Jag har skrivit det flera gånger – Starbucks kommer bli en utdelningsaristokrat!

Novo Nordisk är numera en trevlig utdelningsaktie med en god direktavkastning och fin utdelningstillväxt. Delar upp sin utdelning på två tillfällen. Goda möjligheter att fortsätta öka min lön i många år framöver.

Investor är den där tråkiga aktien som aldrig överraskar. Det passar mig perfekt. Jag tackar för ytterligare en krona per aktie i utdelning, vilket ger en löneökning om fina 10 %!

Walt Disney fortsätter och höja min lön. 9,9 % i löneökning det här året. Tack för det!

Hos Johnson & Johnson och Coca-Cola behöver jag inte ens gå på lönesamtalet – jag vet att jag får en löneökning som överstiger inflationen i alla fall. 54 respektive 55 raka år med löneförhöjningar. Fenomenalt bra!

Att höja utdelningen sitter i väggarna hos Bank of Nova Scotia. De har alltid delat ut pengar ända sedan mitten av 1800-talet (!). Numera höjer de min lön två gånger om året dessutom. En sådan arbetsgivare skulle alla ha!

Nordea höjde min lön med nöd och näppe. Över tid vill jag egentligen ha en löneökning som överstiger inflationen i samhället. En riktigt hög ingångslön kompenserar en del.

Lönehöjningarna från Hennes & Mauritz har stått stilla alldeles för länge. Nu är det upp till Karl-Johan Persson att steppa upp och leverera innan jag tröttnar. Han får 2017 och 2018 på sig, sen vill jag se en ökning i lönekuvertet!

Skärmavbild 2017-03-06 kl. 20.24.16

 

Utdelningskungen gör det igen!

The Coca-Cola Company är en av de mest berömda utdelningsaktierna genom alla tider. Bolaget har genomgått recessioner, krig, IT-krascher, finanskriser och ändå levererat år ut och år in till sina aktieägare.

The Coca-Cola Company är så mycket mer än bara läskedrycken Coca-Cola, som gemene man förknippar bolaget med. I bolagets produktportfölj ingår 20 stycken varumärken som har en årlig försäljning som överstiger 1 miljard dollar.

***

Men som aktieägare i The Coca-Cola Company ska man inte räkna med någon kursdubbling de närmaste åren. Det är inte av den anledningen man ska äga aktien.

Aktien är tråkigt, förutsägbar och tillväxtmöjligheterna för bolaget är begränsade.

För 2017 guidar bolaget dessutom för en negativ vinsttillväxt, där bland annat en tuff valutamotvind förväntas slå mot resultatet.

Skärmavbild 2017-02-16 kl. 19.38.43
Bild: www.thecoca-colacompany.com

 

Som investerare är The Coca-Cola Company alltså inget bolag man bör lägga alla sina besparingar i. Men som bas i portföljen passar den utmärkt. Det spelar ingen roll om aktiekursen rör sig upp eller ned på kort sikt – du kommer att få utdelningar fyra gånger om året ändå.

De senaste 10 åren har utdelningstillväxten legat på i snitt 8,5 %, vilket med råge överstiger inflationen. Dagens höjning var dock lite svagare (5,7 %), även om den också slår inflationen med några procentenheter.

The Coca-Cola Company ingår i den prestigefyllda listan Dividend Kings – där bolag som höjt sin utdelning i över 50 år i rad får vara med.

Efter dagens höjning så har The Coca-Cola Company höjt sin utdelning i 55 år i rad. Fantastiskt!

Utdelningscase: Novo Nordisk

Börsen som helhet har stått och stampat på samma ställe ett par månader nu. Till synes finns det ingenting att höja på ögonbrynen för. Men om vi zoomar in på bolagsnivå är det full fart. Vi är nämligen mitt inne i en hektisk rapportperiod. VD:ar ska stå till svars för de redovisade siffror och de framtidsutsikter som bolagen presenterar, och styrelser ska föreslå aktieutdelning till aktieägarna.

Överlag har de flesta bolagen klarat sig bra hittills. Framförallt är det utdelningarna som imponerar och som flera gånger överträffar analytikernas förväntningar. Det kommer bli en stor utdelningsfest i vår!

För egen del är den största plumpen hittills det danska insulinbolaget Novo Nordisk. Även om tillväxten på den underliggande marknaden fortsatt är god, så fortsätter bolaget att sänka förväntningarna på framtidsutsikterna. Det är uppenbart att prispressen på den viktiga amerikanska marknaden stör.

Novo Nordisk är inne i en förändringfas, vilket påverkar aktien. Tidigare lockades aktieägare som sökte ett tillväxtcase. Nu när värderingen har börjat komma ner bör aktien rimligtvis attrahera utdelningsinvesterare. Direktavkastningen är ca 3,3 %, historiken av utdelningshöjningar imponerar och den senaste höjningen var 18,75 %. Utdelningsandelen ligger stadigt runt 50 %. Det är bra!

***

Aktien utvecklades sämst av alla i min aktieportfölj förra året. Efter rapporten i torsdags föll aktien med 7 % i spåren av de sänkta tillväxtförväntningarna. Jag stödköpte ytterligare några aktier kring 226,50.

Utdelningshistorik för Novo Nordisk. Bild från novonordisk.com
Utdelningshistorik för Novo Nordisk. Bild från novonordisk.com

 

Börsåret 2016

Vi skrev på kontraktet i september 2015 och flyttade in ganska exakt ett år senare. Aktier såldes av för att finansiera huset och jag satte insättningsförbud till depån på mig själv.

Det blev en lärorik prövning. Att inte få sätta in nya fräscha pengar för att köpa aktier gjorde mig lite handlingsförlamad. Den kassan jag hade i början av 2016 var alldeles för liten. Det medförde att jag var tvungen att ta beslut jag kanske inte gjort under ett normalår.

***

Jag sålde av Industrivärden, Mekonomen och Chevron samt skalade ner mitt dåvarande största innehav, tillika favoritbolag sedan barnsben, Coca-Cola. Det gav mig lite handlingsutrymme.

Jag visste det visserligen redan innan 2016, men det har blivit ännu tydligare för mig nu: jag gillar att ha kontanter. Kontanter ger mig valmöjligheter!

Detta gör jag under 2017:

Avsätter en del av lönen till att bygga upp en större kassa.

***

Portföljen plussades på med Hennes & Mauritz, Novo Nordisk, Nordea och Investor. Samtliga nytillskott klassas av många som stora och tråkiga, men faktum är att det svängt rejält i några av Nordens största bolag 2016.

Jag var för tidig in i Novo Nordisk och ligger för närvarande ca – 6 % där. Bättre tajming hade jag istället i Nordea som jag gick in i efter Panamaskandalen. Den placeringen är upp 38 %!

***

Gemensamt för de fyra nytillskotten är också att de inte är noterade i usd. Jag strävar efter att succesivt minska min exponering mot dollarn. Det har jag dels gjort genom de fyra nytillskotten men även genom att sälja Chevron samt att minska i Coca-Cola.

USD/SEK 2016: +8 %

***

Mina bästa aktier 2016: Bank of Nova Scotia och Nordea

Min sämsta aktie 2016: Novo Nordisk

***

Summa summarum blev utfallet för mina portföljer enligt följande:

ISK: +6,6 %

KF: +18,55 %

Skärmavbild 2017-01-02 kl. 18.53.32 Skärmavbild 2017-01-02 kl. 18.54.16

Med tanke på portföljinnehavens geografiska spridning blir det inte rättvist att jämföra avkastningen mot ett specifikt index.

Om jag inte hade haft en förkärlek till aktier hade fonder varit ett alternativ för mig. Tre fonder som sannolikt hade tagit plats i portföljen ett sådant scenario är:

Nordnet Superfonden Sverige: 9,2 %

Länsförsäkringar Global Indexnära: 14,1 %

Swedbank Robur Access Asien: 13,1 %

(Avkastning 2016)

För mig är det intressant att jämföra mig med alternativavkastningen, som i det här exemplet utgörs av tre stycken indexfonder.

Mina utdelningar

Men precis som jag skrev förra året är inte portföljavkastningen enskilda år det viktigaste för mig. För mig är mina utdelningar det som i slutändan betyder något. Dessvärre åkte utdelningarna på en smäll 2016 med tanke på aktieförsäljningarna jag behövde göra för att kunna köpa huset.

Utdelningstillväxt 2015-2016: – 17,5 %

Ambitionen för 2017 är dock att komma tillbaka och överträffa 2015 års utdelningar. Det ska jag åstadkomma genom utdelningshöjningar, ackumulera fler aktier i mina befintliga bolag, köpa aktier i nya bolag samt återinvestera den utdelning jag erhåller.

Det kommer jag att fixa!

Köp: Investor

Investor är en riktigt bra basaktie som passar i varje portfölj. Sparar man i en svensk indexfond i dag och vill testa på aktier, är Investor definitivt en bra aktie att börja med.

Till mig som utdelningsinvesterare passar den också utmärkt. Så här lyder Investors utdelningspolicy:

”Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från noterade kärninvesteringar vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknaden. Målsättningen är att åstadkomma en stadigt stigande utdelning.”

Så här ser utdelningshistoriken ut senaste åren:

2009: 4 kr
2010: 5 kr
2011: 6 kr
2012: 7 kr
2013: 8 kr
2014: 9 kr
2015: 10 kr

2016: 11 kr?

A eller B-aktien?

Varje A-aktie ger dig en röst/aktie på årsstämman och varje B-aktie ger dig en tiondels röst/aktie. A-aktien är billigare men har samtidigt lägre omsättning än B-aktien.

Utdelningen är densamma för båda aktierna.

Det jag behöver fundera på i det här fallet är om omsättningen i A-aktien är tillräcklig för mig. Eftersom utdelningen är densamma så får jag ju mer för pengarna om jag köper den billigare A-aktien (direktavkastningen blir högre). Genomsnittsomsättningen/dag har senaste året legat på ca 25 miljoner för A-aktien. Det räcker gott och väl för en privatsparare som mig.

Alltså köpte jag Investor A, eftersom jag får ”mer för pengarna”.

***

Varje fredag har Marcus Hernhag en aktiechatt mellan kl 10-11 på privataaffarer.se. En mycket bra aktiechatt som jag har följt i flera år. Marcus har en förmåga att med endast ett par korta meningar svara på frågor som egentligen borde kräver ett mer omfattande svar. Han gör det lysande!

För ca 5 år sedan ställde jag en fråga till Marcus på chatten. Frågan löd: ”Om du var tvungen att endast äga en aktie resten av livet, vilken skulle det då vara?”

Svaret: Investor

Sälj: Chevron, Köp: Novo Nordisk

Jag köpte mina aktier i Chevron i juli 2015 och fick en tuff start. Som mest var aktien ner 25 % i spåren av oljepriskollapsen.

Chevron har bara varit ett rent utdelningscase. Det som lockade mig i till köp var en direktavkastning norr om 4,5 %, kvartalsvisa utdelningar och utdelningshöjningar varje år.

Och aktien har verkligen fyllt sitt syfte.

I dag handlas Chevron till en direktavkastning strax över 4 % och man behöll, med minsta möjliga marginal, sin status som en utdelningsaristokrat när man höjde sin årliga utdelning med 0,9 % i förra veckan.

Men vad jag har blivit mer och mer intresserad av på senare tid är utdelningstillväxt. Även om årets aktieköp i H&M och Nordea kanske antyder motsatsen.

Jag har visserligen länge sagt och skrivit om att ambitionen är att ha en aktieportfölj med olika utdelningsegenskaper. Allt från hög direktavkastning med låg utdelningstillväxt till låg direktavkastning med hög utdelningstillväxt. Det gäller fortfarande.

Och visst kan Chevron föras in i facket med en högre direktavkastning samt lägre utdelningstillväxt. Men eftersom jag både köpt H&M och Nordea som också kan få den stämpeln, vill jag ha in mer utdelningstillväxt.

Addera den starka dollaruppgången och att jag redan tycker att jag är ohälsosamt högt exponerad mot den valutan i cocktailen, så har jag kommit fram till att sälja Chevron.

Totalavkastningen i Chevron blev drygt +22 %.

***

Från och med i dag och fram till och med 11 november är det gratis handel på den amerikanska börsen. Bra, Nordnet!

***

Pengarna från försäljningen går mestadels till att fylla på mitt innehav i Novo Nordisk. Det är naturligtvis också en del i beslutet att sälja Chevron – att jag vill köpa fler aktier i Novo Nordisk. Efter köpet seglar aktien upp som mitt tredje största innehav efter Starbucks och Coca-Cola.

Mina löneökningar

Förra året skrev jag ett inlägg om att jag ser mina aktieutdelningar som lön, och precis som att du förväntar dig en löneökning på din arbetsplats varje år, förväntar jag mig en ökning av mina aktieutdelningar varje år.

Skillnaden är bara att aktieutdelningarna vanligtvis ökar mer än genomsnittslöneökningen på din arbetsplats. Det är helt enkelt enklare att få tillväxt genom inkomst av kapital än genom inkomst av tjänst!

Årets lönerevision

Barnens favoritaktie Walt Disney ökade sin utdelning från 1,15 usd/aktie till 1,37 usd/aktie. Det innebär en ökning med 19,1 %.

Mitt norska försäkringsbolag Gjensidige är givmilda och höjer förra årets utdelning som låg på 5,90 nok/aktie till hela 8,40 nok/aktie. Det betyder en ökning med 42,4 %!

Hennes & Mauritz valde att hålla sin utdelning på samma nivå som föregående år, vilket innebär 9,75kr/aktie och 0 % i utdelningstillväxt.

Mekonomen föreslår även dem en utdelning på samma nivå (7kr/aktie) som tidigare. Det innebär att jag inte får någon utdelningstillväxt (0%) det här året heller från bilverkstaden.

Starbucks fortsätter med en aggressiv utdelningstillväxt. Förra året delade kaffejätten ut 0,64 usd/aktie och i år får alla aktieägare 0,8 usd/aktie. Det innebär en ökning med 25 %.

Coca-Cola håller traditionen vid liv och höjer sin utdelning tredje torsdagen i februari för 54:e året i rad. Från 1,32 usd/aktie till 1,4 usd/aktie, vilket betyder en ökning med 6 %.

Johnson & Johnson har för vana att annonsera sin årliga utdelningstillväxt i april månad. Och vi kan verkligen prata om tradition här också – i april tangerar man Coca-Colas utdelningshistorik med 54 raka år. Förra årets utdelningstillväxt landade på 7,1 %.

Min kanadensiska bank som inte sänkt sin utdelning sedan mitten av 1800-talet (!) fortsätter att leverera två utdelningshöjningar om året. Om vi lägger ihop dessa blir utdelningstillväxten 6,25 % för Bank of Nova Soctia.

Ett bolag som är i farozonen att mista sin utdelningsstatus är oljebolaget Chevron. Jag skrev några rader om läget i slutet av januari. Utdelningstillväxten från föregående år blev hur som helst blygsamma 1,66 %.

***

Flera portföljbolag levererar fina utdelningshöjningar. Jag gillar och vill ha en mix av utdelningsbolag med olika egenskaper. Det kanske kan bli ett eget inlägg om det framgent. Det ska också tilläggas att jag sålde av Industrivärden på grund av att de införde en ny utdelningspolicy och sänkte sin utdelning i år. Det skrev jag ett separat inlägg om som ni kan läsa här.

Hur blev dina löneökningar i år?