Skatteplanerar

Jag har vetat om det ett tag – men ändå dragit mig för att genomföra transaktionerna. När jag började köpa utländska aktier gjorde jag det till mitt ISK-konto. Det var innan jag hade koll på de fördelar som jag hade fått om jag istället hade köpte aktierna i en kapitalförsäkring.

Tidigare år har jag inte gått miste om pengar på grund av att jag har några (Coca-Cola, Starbucks och Gjensidige) utländska innehav på ett investeringssparkonto. Men i och med att jag numera har bolån och ränteutgifter så kan jag endast få tillbaka 500 kr från den utländska källskatten. Det medför att jag går miste om pengar i år. Helt i onödan.

Jag skrev om problematiken 2014 och öppnade i samband med det upp en kapitalförsäkring, som jag sedan dess har köpt alla mina utländska innehav i.

När deklarationen kom i min digitala brevlåda förra veckan, fick jag en påminnelse om att jag måste flytta mina aktier i Coca-Cola, Starbucks och Gjensidige från mitt ISK till min kapitalförsäkring.

Det blir lite som att börja om på ny kula. Anders Haskel brukar avsluta sina föreläsningar med att ställa en hypotetisk fråga; om du hade fått börja om på nytt, hade du köpt samma aktier igen?

Nu placerar jag visserligen inte om hela portföljen, men det är ändå tre stora innehav som hängt med genom flera år.

Ska jag köpa tillbaka samma poster som tidigare? Eller ska jag justera positionerna?

Jag har reflekterat över detta och kommit fram till att jag ska köpa tillbaka alla tre i min kapitalförsäkring.

Jag påbörjade omplaceringarna idag. Jag vill nämligen ha det klart innan sista mars, då kvartal ett slutar och en ny ”avläsningsperiod” för schablonbeskattningen för investeringssparkontot börjar.

***

Jag får bita i det sura äpplet nu och ta de valutaväxlingsavgifter och courtageavgifter som krävs för att genomföra omplaceringen. Förändringen kommer dock att skörda frukt redan nästa år – då behöver jag inte gå miste om mer pengar, tack vare att jag har alla mina utländska innehav i min kapitalförsäkring.

Och eftersom jag har Nordnet som bank kommer jag få tillbaka 100 % av källskatten.

Hur hanterar ni era utländska aktier?

Skatteplanerar – öppnat en kapitalförsäkring

Värdepappersdepå & Investeringssparkonto

Förutom min buffert och pension har jag samtliga tillgångar hos Nordnet. Fonderna har jag i en vanlig depå och mina aktier finns i ett investeringssparkonto.

De fonder jag äger, Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability, är mitt bosparande och dessa har jag som sagt i en vanlig depå. Fördelningen mellan de båda fonderna är 75/25 till Spiltans fördel. Spiltan Räntefond Sverige är för närvarande upp 2 % i år, vilket är godkänt i dagens låga ränteläge. Fonden är, enligt mig, det bästa räntesparandet som finns på marknaden just nu.

Atlant Stability är en hedgefond med ambitionen att avkasta bättre än ränteplaceringar. Jag är inte riktigt tillfredsställd med fondens utveckling i år, plus 2,1 % är utfallet hittills. Det är trots allt högre risk än Spiltan Räntefond Sverige och jag känner att den marginella överavkastningen inte överväger risken. Jag får ta en funderare på huruvida Atlant Stability ska få fortsatt förtroende till att vara en del av mitt bosparande.

Räntesparande i fonder lämpar sig bäst i en vanlig depå. Jag förespråkar inte att välja ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring för det ändamålet.

Mina aktier har jag i ett investeringssparkonto, eller ISK som det brukar kallas. Ingen vinstbeskattning, ingen skatt på utdelningarna och inget krångel med deklarationen tilltalar mig.

Ny kapitalförsäkring

Jag har öppnat upp en kapitalförsäkring! Anledningen till det är att jag ska ha mina utländska värdepapper där. Det dras ingen skatt på svenska aktier i varken en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. Däremot skattas utländska värdepapper i ursprungslandet. Exempelvis i USA är källskatten 15 % på aktieutdelningar.

I en vanlig depå läggs det på svensk skatt på den utländska skatten så det totalt blir 30 %. I fallet för amerikanska aktier är det följaktligen 15 % utländsk källskatt och 15 % svensk skatt på aktieutdelningar vid ägande i en vanlig depå. I ett ISK dras initialt 15 % på aktieutdelningar från amerikanska bolag, dessa 15 % får du senare tillbaka på deklarationen. Det finns dock en hake. Gränsen går vid 500 kr om man har inte har överskott av kapital. Och har du bolån medför ränteutgifterna med stor sannolikhet att du har ett underskott. Nu har jag dock inget bolån. Än. Så det drabbar inte mig för tillfället. Men när rätt objekt kommer ut och till rätt pris så räknar jag med att belåna mig med mitt boende som säkerhet.


Exempel ISK

Ponera att du äger amerikanska aktier för 200 000 kr. Aktierna ger dig en genomsnittlig direktavkastning på 4 % och har en källskatt på 15 %. Du har dessutom ett bolån, vars ränteutgifter gör att du har underskott av kapital i deklarationen.

Utdelning: 8 000 kr

Källskatt: 1 200 kr

I det här exemplet får du inte tillbaka hela källskatten. Du går miste på 700 kr (1200kr-500kr) och detta blir återkommande varje år. Om du dessutom valt bra aktier med god utdelningstillväxt blir utdelningarna större med tiden och då går du miste om ännu mer pengar.

Se även länk från Skatteverket.


Fördelarna med kapitalförsäkringen

För att komma runt det här problemet har jag alltså öppnat upp en kapitalförsäkring. Jag har varit medveten om problematiken sedan i våras men har inte gjort slag i saken förrän nu. Jag känner att ett utländskt köp ligger nära tillhands och vill positionera mig inför det.

Eftersom det är Nordnet (i mitt fall) som direktäger aktierna i min kapitalförsäkring så är det också dem som kräver tillbaka källskatten från utlandet. Nordnet omfattas inte av begränsningen på 500 kr och sannolikheten att få tillbaka mer än 500 kr ökar markant. Jag ringde Nordnets kundservice häromdagen angående detta och de menade på att det tar 2-3 år innan pengarna kommer tillbaka. Bättre sent än aldrig, tänker jag.

Men var vaksam! Jag vet att Nordnet och Avanza söker avdrag åt sina kunder men jag vet också att det finns storbanker som inte tillhandahåller denna service åt sina kunder. Så kontrollera med din bank för att vara på den säkra sidan.

Jag kommer att ha kvar mina nuvarande utländska aktier i mitt investeringssparkonto tillsvidare, men det kan bli aktuellt att flytta över dessa till min nyöppnade kapitalförsäkring senare. Alla nya inköp av utländska värdepapper kommer att ske i min kapitalförsäkring. Inköp av svenska värdepapper kommer, som vanligt, ske i mitt investeringssparkonto.