Nya passregler

Ibland kan det vara lite krångligt med pass- och inresetillstånd, visum och alla regler.

Det viktigaste är att du tar reda på vad som gäller eller fråga din resebyrå om hjälp så du hinner få de tillstånd du behöver i god tid före avresa.

Nu är det lite nya regler som gäller avseende svenska pass och inresor till USA och Canada som jag vill göra dig uppmärksam på:

Pass

Från den 15 april blir det strängare regler för svenska pass. Svenska medborgare ska kunna beviljas högst 3 vanliga pass under en 5-års period. Idag finns inga begränsningar för hur många pass som kan beviljas vid förlust av pass så det blir extra viktigt att vara aktsam om det. Giltighetstiden för barn kommer att sänkas från 5 år till 3 år.Syftet är att minska missbruk.

Det svenska passet är näst bäst i världen när det gäller inresor till andra länder. Med ett svenskt pass kan du resa utan visum till 176 länder. Bara Tyskland är bättre där du kan resa till 177 länder utan visum.

Ska du resa till USA så måste ditt pass numera även vara ett sk. biometriskt pass. De flesta pass som är utfärdade efter 2012 bör uppfylla detta krav. Ditt pass är ett biometriskt pass om det har följande symbol:

biometriskt pass
Såhär ser ett biometrískt pass ut

.

Esta för inresa till USA

Från den 21 januari 2016 tillämpar USA hårdare regler för inresa i landet. Svenska medborgare, med några undantag, får fortfarande vistas 90 dagar i landet utan visum under förutsättning att man fått sin Esta ansökan godkänd och att man har ett giltigt, biometriskt, pass. Esta ansökan görs senast 72 timmar före avresa. Esta ansökan görs via webbsidan https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

OBS! Det finns oseriösa agenturer som gör Esta ansökan till ett betydligt högre pris än det ska kosta så använd rätt länk vid ansökan! Priset ska ligga på ca 14 dollar om det är rätt. Namnbyte eller passbyte kräver ny Esta ansökan. Ansökan om Esta ligger under resenärens ansvar.

startsida Esta
Startsida Esta ansökan

 

ETA för inresa till Canada

Även Canada har nu infört krav på elektroniskt inresetillstånd sedan mars 2016. Denna ansökan ska också göras senast 72 timmar före avresa,  Avgiften betalas direkt vid ansökan.Använd rätt länk vid ansökan: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp. Namnbyte eller passbyte kräver ny ansökan.

startsida ETA
Startsida ETA ansökan

 

Godkänd Esta och Eta ansökan ska skrivas ut och visas upp vid incheckning samt vid ankomst till Kanada resp. USA.

Vad är då ett visum?

Visum ger en person tillstånd för att resa in och vara i ett land under en kortare tid.Visum ansöker du hos landets ambassad, konsulat eller ber du din resebyrå om hjälp.

Visum kan beviljas för :

  • Turistvisum. Besökarna bor på hotell eller liknande.
  • Besöksvisum. Besökarna bor hos vänner eller släktingar.
  • Affärsvisum. Besökarna är på tjänsteresa och ska besöka något företag eller organisation.
  • Transitvisum. Besökarna ska bara passera landet och ska inte övernatta.
  • Övriga kategorier

 

Sverige är medlem i Schengensamarbetet vilket innebär att har du ett svenskt pass så behöver du inte visum till de länder som ingår i samarbetet och du kan vistas upp till 90 dagar i ett land som är ett medlem.

schengen