Blir det nya amorteringskrav? Och hur påverkar det bostadsmarknaden?

Hur blir det med de nya amorteringskraven? Det är en återkommande diskussion som vi som mäklare får höra när vi träffar kunder. För att kunna ge er svar träffade jag Johanna Lundberg, kontorschef på Handelsbankens Citykontor i Uppsala. Dagens blogginlägg blir ett utskrivet samtal mellan oss.

Det finns många rykten ute på marknaden idag, hur blir det nu med amorteringskraven?

– Det är ingen som vet säkert hur det egentligen blir. Det är än så länge ett förslag ute på remiss, om det fastställs så kommer de nya amorteringsreglerna att gälla från 1:a januari 2018. Men det är helt sant att det florerar många rykten och att det finns många bud om vad som kommer hända. Och om det nya kravet som avser skuldkvoten kommer genomföras vet vi inte heller om det stannar vid det eller kommer ytterligare förändringar därefter. Så som det är idag så har vi grundregeln att lånar du mer än 70% så skall du amortera 2%, lånar du mellan 50-70% av fastighetens värde så skall du amortera 1% och lånar du under 50% så får du själv välja nivå på amorteringen, förklarar Johannna.

Hur ser då det nya amorteringskravet ut som är på förslag? 

– Det nya amorteringskravet som föreslagits kommer att läggas till det nuvarande. Det som föreslås är att om din bolåneskuld överstiger din bruttoinkomst med 4,5 gånger skall du amortera ytterligare 1%. Lånar du mer än 70% och har en skuldkvot över 4,5 gånger finns alltså ett lagstadgat krav på 3% amortering sammanlagt. Och lånar du mindre än 50% men ändå har en skuldkvot över 4,5 behöver du ändå amortera 1%. Det här gör att det går ännu hårdare på kassaflödet och inte minst drabbar de med mindre inkomst (även om de har en förmögenhet) då det helt utgår från inkomstnivå.

Hur uppfattar du att beteendet från era bankkunder utvecklats de senaste åren?

– Generellt har folk lägre belåningsgrader idag, nu tar de pengar från sparkontot och pytsar in mer pengar i köpeskillingen för att hamna under 50% så att själv kan bestämma hur mycket de vill amortera. Det här nya kravet med skuldkvoten går inte att påverka på det sättet däremot. Om du exempelvis lånar mindre än 50% men ändå har en skuldkvot över 4,5 gånger så kommer du trots allt behöva amortera 1% berättar Johanna.

Ja det är lätt att se som pensionär och vill köpa en villa så kommer du väldigt snabbt upp i skuldkvoten. Är du förvånad att det just är skuldkvoten som förslaget riktar in sig på?

– Det här med skuldkvoten har egentligen varit uppe till diskussion länge. Om denna nya förändring, som sannolik införs 1:a januari 2018 inte ger de resultat som man vill ha så kan det komma ytterligare åtgärder. Nästa steg skulle kunna vara ett skuldkvotstak som innebär att den med för hög skuldkvot inte får låna alls. Om det nya förslaget går igenom kommer vi fortsatt kunna låna ut till de som har en högre skuldkvot, förslaget styr endast krav på amortering. Totalt sett kan jag däremot inte se att det blivit mindre affärer för våra kunder utan att de istället fått leta efter bostäder med en annan prisnivå, förklarar Johanna.

För mig som mäklare är det tydligt att kundernas köpbeteende har förändrats mycket. Tidigare tänkte man var man ville bo, t ex jag vill bo i Norby och då letar man där, man tar ett lån och budar. Medan det idag handlar mer om att jag t ex har 5 miljoner som jag kan köpa för, och att utifrån det får se på mitt urval och tittar på alla möjliga områden. Precis tvärtemot mot tidigare, säger Ulrika. Jag upplever samtidigt att kunder redan nu börjat prata mycket om skuldkvot? 

– Ja men det kan jag tro, för vi pratar med våra kunder om skuldkvoten sedan tidigare. Det är ju sunt att kunder tittar på sin inkomst och bedömer hur mycket de kan låna utifrån sin lön. Däremot har vi inte infört de regler som föreslås i det nya förslaget. Det är viktigt att kunder förstår hur det fungerar däremot med skuldkvot, att det finns en stark koppling mellan deras inkomst och hur mycket de kan låna, säger Johanna.

Hur säkert är det att det genomförs? 

– Det går inte säkert säga, men det som är tydligt är att man vill och kommer genomföra begränsningar på marknaden. Om det sedan blir precis det som föreslås är däremot inte givet. Exempel från Norge och Finland som genomfört begränsningar lagstiftningsvägen har visat att det har gett effekt, säger Johanna.

Har du märkt en förändrad attityd från kunder efter att det nuvarande amorteringskravet infördes? 

– Ja, det skulle jag säga att vi verkligen har märkt av. För 3 år sedan när jag kom hit till Handelsbanken Uppsala var det vanligt att kunder tyckte att amortering inte gällde dem, då deras bostad ändå skulle ha en så hög värdestegring. Då ville man gärna ha amorteringsfritt eller så litet amortering som möjligt. Därför skulle jag säga att det har blivit en sundare attityd nu, sedan kan man förstås önska att det inte skulle behöva vara lagstyrt. Men det är  ju samtidigt det som har gett effekt.

För kunderna handlar det ju samtidigt om att de sparar till sig själva

– Först kom detta med att man inte fick låna mer än 85% av sin bostad och sedan kom amorteringsreglerna, och nu sannolikt även detta steg med skuldkvoten. För kunderna handlar det ju samtidigt om att de sparar till sig själva vilket ju kan vara klokt på en mer rörlig marknad, berättar Johanna.

När de nuvarande amorteringskraven införde skilde det sig åt mellan banker hur snabba de var att tillämpa det? Hur ser du på det?

– Det är helt ett ledningsbeslut. Vi har väntat tills kravet faller in, innan dess följer vi de regler som gäller nu. För oss inom Handelsbanken så vill vi ha så mycket affärsfrihet som vi kan ha. Olika banker styrs olika, vi har haft affärsmannaskapet i fokus och vill kunna hantera varje kund för den som den är. Vi har normalt sett inte infört genomfört regler innan de börjat gälla och det kommer vi inte göra den här gången heller.

Hur tror du marknaden kommer att utvecklas?

– Precis som du nämnde kan det ju ske förflyttningar på marknaden så att kunder väljer att söka bostad i andra områden eller väljer mindre lägenheter än de först tänkt. Något som kanske på sikt även kan påverka byggandet och skapa nya trender. Ser vi till det generella mönstret kommer ju inflödet till Uppsala fortsätta vara stort, där ju även fyrspår till Stockholm kommer ge en positiv påverkan.

Ja, min bedömning är att det finns en positiv långsiktig framtid för Uppsalas bostadsmarknad. Däremot tror jag att det kan dröja litet innan marknaden återhämtat sig och kommit i fas efter att nya amorteringskrav införs säger Ulrika. Därför är mitt råd som mäklare att hellre sälja nu innan det blivit för mycket diskussion i media om amorteringskraven och det blir en rusch av försäljningar. Tack för ett trevligt samtal! 

Ett byggbolag med kärlek till naturmaterialet betong

En viktig del i arbetet som fastighetsmäklare är ett gott lagarbete, där jag tillsammans med mina kollegor och samarbetspartner gör allt vi kan för våra kunder. På samma sätt är det för oss som mäklarföretag, vi är beroende av goda samarbetspartners. Därför känns det självklart för oss att lyfta fram fler av dem som vi samarbetar med i bloggen.

Ett av de intressanta företag vi arbetar med inom nyproduktion i Uppsala är Hökerum Bygg som står för det spännande projektet Linneas utsikt i Sävja. Precis som Riksmäklaren i Uppsala är Hökerum ett familjeföretag, har sitt säte i Ulricehamn och drivs av familjen Ståhl. Det är otroligt kul att de valt att satsa på Uppsala och vi ser framemot ett långt samarbete.

Just nu är Hökerum Bygg dessutom hyperaktuella genom att Sveriges största bostadsmässa Vallastaden 2017 arrangeras fram till 29:e september i Linköping. Där har Hökerum skapat det utmanande bostadsprojektet Magasinet där de vänt och vridit på begreppet hög standard. Istället för gipsade väggytor är det råbetong, slipade betonggolv och återvunna dörrar. Här lyfter de även fram att betong är ett naturmaterial som görs av kalkstensrester. Själv kommer jag även att åka ned till bostadsmässan för att få inspiration, ta del av trender och få nya insikter om hållbar stadsutveckling som är mässans tema.

Bild från Magasinet Vallastaden.

Projektet Magasinet har väckt stort intresse, vilket märks av att tidningen Residence i sitt senaste nummer ägnar 10 sidor åt projektet samt en intervju med arkitekten Magnus Ståhl. Där lyfter de även fram de tankar som ligger bakom projektet och hur arkitekten velat få fram en varm känsla av betong.  Och att inspirationen till fasaden kommer från Smashing Pumpkins låt I am one. Kan rekommendera er att köpa Residence om ni vill läsa mer om Hökerums nytänkande perspektiv.

Putsat betonggolv i Magasinet.

Hökerum Byggs innovativa tänkande märks i vårt samarbete och projektet Linneas utsikt. Här har de ägnat stor tankemöda till allt det som gör det lilla extra för dig som bor i bostadsrätt. Här finns terrasser, stora balkonger, gym, gästrum för långväga gäster och en grönskande innergård. Finns det intresse från de som flyttar in kommer till och med ett hönshus att anläggas.

Terassen på Linneas Utsikt (Sävja/Uppsala)

Läs mer om Linneas Utsikt här eller kontakta ansvarig mäklare Daria Varedian på 070-6765300 och daria.varedian@riksmaklaren.se!

Uppsalas bostadsmarknad går mot trenden i riket

För oss som mäklarbyrå är vi inne i en väldigt spännande period just nu. Uppsala växer, Riksmäklaren växer med rekrytering av nya mäklare och vi ser framför oss en rolig utmanande höst för hela branschen. I min roll som VD och fastighetsmäklare känner jag en stolthet över det starka team vi är idag.

Tidigare i år kunde vi rapportera om sjunkande bostadspriser på bostadsrätter i Uppsala för perioden mars-maj (Svensk Mäklarstatistik). Precis som jag nämnde då ser jag denna justering som naturlig och en sund anpassning till ett ökande utbud vad gäller nyproduktion. När Svensk Mäklarstatistik nu den 14:e augusti kom med sin senaste kvartalsrapport över bostadsmarknadens utveckling visar det att priset på bostadsrätter ligger stilla och villapriserna sjunker med 1% i hela riket. Utvecklingen i centrala Stockholm och Storstockholm är än mer negativ med sjunkande priser för både bostadsrätter och villor.

Bostadsmarknaden i Uppsala kommun skiljer ut sig, här ser vi en svag uppgång med 1% vad gäller bostadsrätter och en stark uppgång vad gäller villapriser med 7% under maj-juli jämfört med föregående år. Även i Uppsala Län som helhet är det en positiv utveckling över villapriserna med +3,3% medan bostadsrättpriserna backar med 1%. Skillnaderna mellan olika kommuner är dock stora länet.

 

Hur ska vi då förstå denna utveckling? Det första vi kan säga är att det inte är första gången som bostadsmarknaden i Uppsala skiljer ut sig på ett positivt sätt från landet i övrigt. Det är tydligt att det finns en stark trend vad gäller inflyttning till Uppsala, vi ser också att allt fler stockholmare ser till Uppsalas bostadsmarknad när de skall leta både bostads- och fritidshus. Det går dessutom riktigt bra för Uppsalas näringsliv vilket självklart också påverkar bostadsmarknaden. Att intresset varit relativit stort från spekulanter även under sommaren har vi märkt av på Riksmäklaren. Jag tror att vi kan se fram emot en bra höst både för bostadsköpare och de som vill sälja sin bostad.

Hur kommer då bostadspriserna att utvecklas under hösten? Det är ofta svårt att spå i kristallkulan om framtiden, men något som sannolikt kommer att få en stor inverkan på bostadsmarknaden är de ökade amorteringskrav som Finansinspektionen efterlyst. Vi kommer att prata mer om detta i bloggen nästa vecka tillsammans med Johanna Lundberg, kontorschef på Handelsbanken City.

Alltsedan 1974 har vi varit mäklaren genom livet som hjälper dig med bostadsförsäljning och en ny bostad genom livets alla skeden. Ring oss på 018-139850 eller mejla info@riksmaklaren.se  när du vill sälja din bostad. Varmt välkommen till Riksmäklaren!

Vi brinner för stadsutveckling och en växande stad

I min roll som VD på Riksmäklaren är det lätt att känna stolthet över vårt företags historia, alla duktiga medarbetare som arbetat hos oss genom åren och dagens hårt arbetande team. Idag tänkte jag ägna litet tid åt en historisk tillbakablick över det arbete vi gjort och gör inom nyproduktion och stadsutveckling.

Riksmäklaren grundades 1974 av Tiit Lüllmaa som fortfarande idag 75 år gammal är verksam som mäklare. Redan 1978 kom Tiit att börja arbeta med nyproduktionsprojekt i Sunnersta och Luthagen. Sedan dess har vi på Riksmäklaren arbetat med nybyggnationsprojekt i Uppsalas alla hörn. För oss är stadsutveckling en del av vår själ då vi vill hjälpa människor till en ny bostad i livets alla skeden. I en expansiv stad som Uppsala betyder det att vi som mäklare behöver ta ett ansvar för att det byggs nya bostäder anpassade för människors behov. Kanske är vårt engagemang för Uppsala en orsak till att vi vunnit tre nationella priser för vår marknadsföring.

Idag snart 40 år efter att allt började med 8 radhus på Norrlandsgatan är vi mer hungriga än någonsin tidigare. Söker du ett nytt hem kan vi erbjuda vackra urbana bostäder i Brf Lilium, Brf Eiras radhus runt en eklund, unika konceptlägenheter i Brf Story 5-6-7 eller bo i höghus nära vildmark i Brf Linneas utsikt. Vi kommer fortsätta utveckla Uppsala i ytterligare 40 år eller varför inte 100 år till. Vi har idag ett bra team med duktiga erfarna fastighetsmäklare och söker nu nya samarbetspartners som tillsammans med oss vill utveckla nya bostadsprojekt i Uppsala och Mälardalen.

Söker ni samarbete med oss kontakta mig Ulrika Lööf på Riksmäklaren, 070-201 43 93 eller Ulrika.loof@riksmaklaren.se 


Alltsedan 1974 har vi varit mäklaren genom livet som hjälper dig med bostadsförsäljning och en ny bostad genom livets alla skeden. Ring oss på 018-139850 när du vill sälja din bostad eller söker en nyproducerad bostad. Varmt välkommen till Riksmäklaren!

Min sommar

Så som ni har märkt har det inte varit lika mycket aktivitet på bloggen nu under sommaren. Istället har jag faktiskt haft familjesemester och även hunnit med litet mäkleri även under sommaren. Det här inlägget blir litet som den skoluppgift som brukar vara lärares favort första veckan, nämligen att berätta om ”Din sommar”. Så nu får ni läsa om min sommar.

Min sommar har verkligen varit en sommar fylld med familjesemster. Först av allt blev det en semesterresa till den vackra bergsbyn Mijas i Spanien. Därefter kom vi att hitta många nya underbara besöksmål här hemma i Sverige. Så om det är något jag lärt mig nu i sommar så är det att det fortfarande går att upptäcka nya fantastiska smultronställen i vårt vackra land.

Alice tillsammans med favoritsälen i väntan på bussen till Arlanda inför Spaniensemestern.

I Mijas hälsade vi på släktingar som har ett hus där. En fantastisk miljö och en utsikt över hela den vackra andalusiska regionen. Det som fascinerade mig mer än allt annat var ändå maten och marknader med alla fantastiska råvaror.

Familjen som vi hälsade på i Mijas.

Räkor och fisk så långt ögat kan nå på marknaden i Mijas.
Utsikten från bergsbyn.
Alice på promenad med sin syssling.
Hopp i poolen!
En del är mer trötta än andra. Här på hemresan från Spanien.

När vi kom hem från Spanien hade Alice sett fram emot att träffa sin bästa kompis så länge att vi bestämde oss för att baka en tårta för att fira att de skulle ses igen. Och ja just det, det har blivit en hel del bakande i sommar, det är faktiskt något jag verkligen tycker om att göra.

Bästa-kompis-tårtan!
En av sommarens alla rödavinbärspajer!

När vi var i Spanien längtade vi efter den svenska sommaren, så då bestämde vi oss att resten av semestern skulle tillbringas i Sverige. Vår första utflykt blev till Häringe Slott i Västerhaninge, en nästan magiskt vacker miljö.

Familjen Lööf-Silverplatz framför Sveriges första swimmingpool på Häringe slott.

Ett annat nytt smultronställe för oss var Utö där vi bodde på värdshuset, cyklade, spelade minigolf och badade. Fantastiskt härligt, har ni inte varit där är det verkligen ett tips.

I väntan på båten ut till Utö.
Silverpilen tog oss till Utö.
Alices längsta cykeltur någonsin, med 13 kilometer till vackra Stora Sand på Utö.
En vacker lång sandstrand på Stora sand. Kändes litet som att vara på Gotland.
Solnedgång vid Utö Värdshus.

Väl tillbaka efter semestern i Utö så prövade vi på en weekend på stadshotellet i Trosa. För mig som älskar rosor är det svårt att inte bli charmad av den vackra stadsmiljön. Vi åt god mat, promenerade runt och njöt av miljön.

Stockrosor i Trosa.

 

Förrätten på Trosa Stadshotell.

Resten av sommaren hann vi med fler besök hos vänner. Vi hälsade på Olas kompis Danne i Gryts skärgård på Lilla Skravik. En vacker inspirerande miljö och ett hus som är litet av en mäklares dröm. Lika uppskattat av mig som det säkert hade varit av Ernst Kirchsteiger.

Litet annat än vackra platser hann vi också med, så som konsert med Robbie Williams och besök hemma hos föräldrarna i Karlholm. Dessutom blev det litet kombination med arbete och semester så som när jag kombinerade visning av Steninge Slottsby med bad med familjen i Steningebadet.

Robbie Williams-konsert tillsammans med Olas bror och hans fru Sara.

En underbar sommardag när vi var i Steninge och badade.
Kräftpremiär med Ola.

En del arbetsdagar känns mer som semester, som denna dag då jag tillsammans med vår fotograf Samir åkte ut till denna fantastiska sommarpärla som är en av våra PLUS-bostäder i RM+. Läs mer här.

Nu tillbaka på kontoret finns massor att ta itu med. Hoppas ni alla har haft en underbar sommar, jag önskar er alla en fin fortsättning på augusti!

PS Funderar ni på att sälja er bostad eller vill göra allt klart inför försäljning kontakta oss på info@riksmaklaren.se eller 018-139850 DS

Vilken är din favoritstadsdel?

Upsala Nya Tidning har under juni gjort en stor bostadsenkät som visade att Luthagen är Uppsalas mest populära stadsdel. Vilken stadsdel trivs ni själva bäst i?

UNTs bostadsenkät täcker många områden och har gett en hel del intressanta uppslag för oss som fastighetsmäklare. Precis som jag säger i UNTs artikel så är det för mig inte förvånande att Luthagen hamnar i topp då stadsdelen är en av Uppsalas mest kända stadsdelar och ligger nära många uppsalabors hjärta. Inte minst hänger detta ihop med den livsstil som Luthagen möjliggör med bra skolor, nära många institutioner på universitetet, fina parker och en lång historia.

Alla kan samtidigt inte bo i Luthagen, City och Fålhagen som är de tre mest populära stadsdelarna i undersökningen. För oss fastighetsmäklare är det ett viktigt ansvar att hjälpa alla att köpa eller sälja sin bostad oavsett vilken stadsdel vi pratar om. Tidigare har det hänt att andra mäklarföretag i Uppsala talat om att de bara säljer i Uppsalas bästa lägen. Det sättet att resonera känns numera väldigt omodernt och har aldrig varit vår filosofi inom Riksmäklaren. I Uppsala finns det bra bostäder och möjlighet till ett gott liv i alla stadsdelar. Det vi säkert kan säga är att svaren i undersökningen kommer att förändras i takt med att Uppsala växer.

Vad tycker ni som läsare av bloggen om undersökningen? Berätta gärna vilken stadsdel ni helst vill bo i själva. Nedan ser ni statistiken från UNTs undersökning.

Uppsalas mäklare eniga om svalnande bostadsmarknad

Det är bra att UNT har satt fokus på bostadsmarknaden nu under den senaste månaden i reportage och uppföljningar. Lördagen den 1:a juli lyfte de fram den aktuella statistiken som vi bloggat om redan tidigare som visar att bostadsmarknaden i Uppsala svalnat av. 

I artikeln får jag som VD på Riksmäklaren, Tomas Widerlöv på Widerlöv & Co samt AnnaSara Sundqvist Wolf på Mäklarhuset uttala oss om bostadsmarknaden. Positivt för alla kunder i Uppsala är att vi alla tre mäklare är överens i vår bedömning om marknaden. Tomas Widerlöv pekar på den situation som blev juni förra året när amorteringskravet genomfördes, men pekar även på hur de märkt av minskande antalet spekulanter på visningar redan för 4-5 veckor sedan.

AnnaSara pekar i sin tur på konkurrensen med nyproduktionen, inte minst från nyproduktion i Lindbacken, och nämner att de får in många förfrågningar från de som vill köpa tomter. Hon menar att de sjunkande priserna handlar just om att det som köpare nu finns en större valfrihet.

Precis som jag nämner i artikeln så är min bedömning att det kommer bli en bra höst, där priserna stabiliserar sig på en bra nivå. Även Tomas Widerlöv lyfter här fram att det kommer att bli en normalisering av prisnivån i Uppsala.

För branschen ser jag det som otroligt positivt att vi som fastighetsmäklare i Uppsala har en samsyn på marknadsläget. Och så som jag nämnt tidigare är det sunt med en justering nedåt av prisläget, för alla inblandade är det egentligen något positivt. Lugnare processer där du som köpare får möjlighet att kunna fundera och tänka igenom dina beslut. Från bloggen kommer vi att följa utvecklingen nära. Har ni frågor – kontakta mig gärna på ulrika.loof@riksmaklaren.se 

Vår bästa tid är nu!

Nu är alla på semester, inte kan det väl vara bra att sälja sin bostad då? Tvärtom är det en bra tid visar erfarenheten, många har mer tid än någonsin att gå på visningar och att tillsammans i familjen fatta det stora beslut det är att köpa en bostad. Dessutom är utbudet mindre vilket gör att ni får fler som kommer på visningar.

Såväl för köpare som säljare är det bra läge för bostadsaffärer nu under sommaren. Ett exempel på detta är det uppmärksammade ryttartorpet i Järlåsa som min kollega Micaela McClafferty säljer, se bilder här eller läs 24Uppsalas reportage om torpet. Vi kommer följa upp det massiva intresset från gårdagens visning senare i bloggen.

För dig som säljare, så kan din bostad visa sig från sin bästa sida under sommaren (självklart även bra möjligheter få till riktigt vackra bilder till objektsbeskrivningar). Vi vet att många mäklarföretag väljer att ta ledigt under sommaren, men vi har på Riksmäklaren valt att ha vårt kontor på Gränbystaden galleria öppet hela sommaren kl 10 – 20. Allt för att kunna ta emot alla kunder och ge bra service till de som förstått värdet av att sälja nu under sommaren. Värt att poängtera är att det självklart kan vara värdefullt att vi förbereder er för försäljning redan nu, så att vi tar bilder, gör klart allt material först så kan vi tillsammans fatta ett beslut att sälja när det passar er.

Säljer ni er bostad nu under slutet på juli och början av augusti så ökar chansen till ett högre försäljningspris, då många lediga fastighetsmäklare hos övriga företag i stan gör att utbudet av bostäder är klart mindre. Det mindre utbudet ger förstås en bättre möjlighet för er, och fler besökare på visningarna.

Vi har direkt märkt av att fler än på länge nu väljer oss på Riksmäklaren (där vi har 2 mäklare topp 5 senaste kvartalets statistik hos HittaMäklare.se med Annika Bolander på plats 2 och Ulrika Lööf på plats 3 sett till hur många objekt de har till försäljning). Självklart är vi glada för det, men har mer kapacitet att ta oss an än fler objekt nu – så hör av er till oss direkt på 018-139850 eller mejla info@riksmaklaren.se  när ni vill sälja er bostad. För att hinna med under sommaren ta kontakt redan nu i början på denna vecka. Varmt välkomna!

Från sommarproffs till toppmäklare nära till skratt

En del kanske bara har det i sig, den där tävlingsinstinkten och viljan att alltid göra det lilla extra. Min fantastiska kollega Annika Bolander har det definitivt, därför känns det så roligt att hon i dagarna har firat 30 år på Riksmäklaren. 

Dagens blogginlägg blir litet annorlunda, då vi valt att tala med några av Annikas kollegor och tidigare kollegor för att låta dem ge en bild av hennes person. Så som VD på Riksmäklaren är jag otroligt stolt över att ha Annika som min kollega och samarbetspartner. Först lämnar vi över ordet till Tiit som berättar om hur hans stora basketintresse var orsaken till att Annika kom till Riksmäklaren:

– För mig var det viktigt med engagemanget för basketen, jag ville hjälpa basketföreningarna så att de inte släppte iväg de bästa spelarna för att spela och jobba på en annan ort. Annika var en riktigt duktig spelare i KFUM Uppsala och vi anställde henne som ”sommarproffs här” där hon fick jobba med det som behövdes. Samtidigt som hon kunde träna så mycket som hon behövde. Då kanske hon inte riktigt hade en tanke på att bli mäklare, men ambitiös och väldigt driven. Och hon har verkligen gått den långa vägen, med att ha arbetat med alla delar på Riksmäklaren från mäklarassistent till duktig mäklare både på begagnatsidan och nyproduktion, samt även kontorschef på vårt kontor i Gränbystaden Galleria. Fantastiskt duktig på allt hon tar sig för, det är fördelen med att vara idrottare i grunden, berättar Tiit Lüllmaa.

”Jag har alltid gillat Annika, och hon måste väl ha gillat mig också eftersom hon stått ut med mig i 30 år.” Tiit Lüllmaa, grundare av Riksmäklaren och fortfarande aktiv fastighetsmäklare.

Tiit berättar även om den tidien som Thomas Lüllmaa och Annika läste till fastighetsmäklare samtidigt och hur de sporrade varandra. Thomas berättar mer:

– Annika är en fantastisk och lojal arbetskamrat. Hon har betytt otroligt mycket för Riksmäklaren under alla år. Hon är så grymt tävlingsinriktad och verkligen den du kan hålla i handen i alla väder. Hon duckar aldrig och ger inte upp. Sedan viktigt för våra kunder inte minst är hon också jäkligt duktig på att få bra betalt och ägnar kunderna full uppmärksamhet. En riktig stjärna både i basket och som mäklare.

När vi går igenom pressklipp från åren som elitspelare i KFUM Basket/Arapt är det tydligt att hennes vinnarskalle även fångade sportreportrarna under de åren. Se nedan klipp från UNT.

En av de som arbetat länge med Annika är den tidigare kollegan Karin Engsner som numera är kundansvarig säljare på Bo Klok. Deras första kontakt inom mäkleriet kom genom att Annika sålde Karins lägenhet. Hon berättar mer om hur Annika varit som kollega:

–  Annika har alltid så nära till skratt, en riktig glädjespridare och samtidigt så driven i allt hon gör. Och engagerad i sin omgivning och sina medmänniskor. Så som mäklare har hon jobbat hårt och nära sina kunder, återkommande kunder och med ett stort kontaktnät som är en stor fördel för de som anlitar henne. Även väldigt rak som person, och säger ifrån om något är fel. Det har varit jättefint att arbetat ihop under flera år berättar Karin Engsner.

Riksmäklaren har genom historien haft nära band med basketen i Uppsala, där vi har flera tidigare mäklare som spelat basket på elitnivå. En av dessa är vårt hårt arbetande mäklare Peter Alfvengren (började på Riksmäklaren redan 1984) som är tidigare landslagspelare i basket. Han lyfter fram betydelsen av Annikas tävlingsinstinkt och de otroligt bra säljresultat som hon har idag.

– Annika är en riktig vinnare, det visas inte minst på att hon 2016 var den av oss mäklare på Riksmäklaren som sålde bäst av alla. Och minns ju även hennes spel på planen redan i ungdomsåren, otroligt målinriktad och det där har hon kvar idag också. Hennes engagemang för basketen i Uppsala har ju även funnits med många år efter sin aktiva karriär, då som ungdomsledare och även speaker på matcher, berättar Peter.

Vi kunde ha citerat så många fler av Annikas kollegor, kunder med flera, det märks att hon sprider engagemang omkring sig och verkligen förkroppsligar det här med att vara mäklaren genom livet. Så vi vill rikta ett stort grattis till Annika för hennes 30 år som Riksmäklare, och är tacksamma för att vi fått ha med henne under alla dessa år.

Sedan kan vi som mäklare ibland (tyvärr) bedömas som att vi inte är bättre än vår senaste affär, därför vill jag även nämna att Annika är på topp mer än någonsin nu i år. I den allra färskaste statistiken från tjänsten HittaMäklare.se kan nämnas att hon ligger på andra plats i Uppsala med objekt till salu för över 90 miljoner.

Vill ni också ta hjälp av Annika när ni vill sälja er bostad? Kontakta då Annika på 070-324 91 17 eller annika.bolander@riksmaklaren.se 

15 år som Mäklaren genom livet

Denna vecka firar jag att jag varit fastighetsmäklare i 15 år. Det var 19:e juni 2002 som jag fick min mäklarregistrering efter studier på högskolan i Gävle. Nu tänkte jag både göra en personlig reflektion av denna period och knyta ihop med vad det innebär för mig att vara mäklare. Och på vilket sätt kan vi göra det bättre än att vi samtalar med några av mina kunder genom åren? Jag har låtit en kollega intervjua Anna Wikström som jag följt genom livet, och  som också följt mig från en ung nybliven mäklare tills idag.

Men först skall vi gå tillbaka i tiden ytterligare några år för att hitta orsaken till att jag kom att bli mäklare. Allt började nämligen med att jag 17 år gammal tog bussen från Murargatan där jag bodde till city för att hitta en praktikplats. Eftersom jag gick Grafiskt utbildningscentrum (GUC) var det udda att jag bestämt mig för att få göra praktik hos en mäklarfirma istället för ett medieföretag.

När bussen kom fram till city steg jag av vid busshållsplatsen på Vaksalagatan som jag brukade göra när jag åkte ned till stan. Då gick jag direkt fram till den mäklarfirma som råkade befinna sig närmast busshållplatsen. Jag gick in på kontoret och mötte då en för mig helt okänd gentleman, som jag senare lärde känna som Tiit Lüllmaa, som precis var på väg ut på en visning. Han bad mig återkomma någon vecka senare. Resten är historia som det brukar heta. Jag kommer berätta mer om det här senare i bloggen.

Den här veckan firar jag 15 år som fastighetsmäklare. Dessutom har det blivit 19 fantastiskt roliga och spännande år på Riksmäklaren i Sveriges mest dynamiska stad. Ett yrke som jag verkligen är stolt över och kan känna tacksamhet inför så ofta. Ingen dag är den andra lik och glädjen i att få hjälpa kunder till en ny bostad i livets alla skeden finns alltid med mig. Därför känns det också så helrätt och hedrande att Anna Wikström med familj ville vara med och berätta litet om deras perspektiv på mitt 15-årsjubileum.

Hej Anna Wikström, vem är du för den som inte vet det?

– En bra fråga, ett svar är att jag arbetat som arkitekt sedan 1984, har tre vuxna barn och snart närmar mig pensionsåldern. Jag är social och aktiv samt bl.a. intresserad av stadsnära odling. Dessutom har jag varit ganska aktiv på bostadsmarknaden och hunnit med några flyttar, så jag har lärt känna Ulrika Lööf genom dem.

Hur kom då Ulrika Lööf att bli din mäklare?

– Minns inte helt säkert, men det var 2004 när vi skulle sälja vårt hus på Hammarbygatan i Fålhagen. Då var Ulrika väldigt ung, men jag kände redan då stort förtroende för henne. Det kändes verkligen att hon ville ta hand om oss. Minns även att hon beskrev det här med att Riksmäklaren är en mäklare genom livet och det tyckte jag kändes tryggt. Även om man tror att man ska bo kvar länge på en plats så förändras ibland livet och det kan bli så att man behöver flytta tidigare än man tror. Dessutom var det så att Ulrika under denna period arbetade för Skanska och var försäljningsansvarig för ett nyproduktionsprojekt i Ulleråker. Där fanns en lägenhet som jag kom att helt förälska mig i och som jag också köpte. Även om hon inte var mäklare för just den lägenheten fanns hon där som ett stöd. Det var en otroligt speciell lägenhet, med 17 meter lång terrass och fantastisk utsikt.

Andra minnen från den perioden?

– Det jag speciellt minns var att det kändes litet nervöst kring både försäljning och köp, men att Ulrika poängterade det här med att du köper och säljer på samma marknad, vilket var klokt sagt. När sedan äldsta dottern flyttade hemifrån 2009 ville de yngre barnen flytta in till stan och Fålhagen igen. Då hjälpte Ulrika oss med att sälja lägenheten uppe i Ulleråker och vi hittade en fin 4:a i Tripolis i Fålhagen.

Åter till Fålhagen alltså, bor ni kvar i den lägenheten idag?

– Nej, vi bodde kvar i 4:an i Fålhagen under 2 år. Sedan skulle sonen flytta hemifrån och då hjälpte Ulrika oss igen med att sälja lägenheten. Jag köpte istället en 3:a i Fålhagen som passade för mig och min yngsta dotter att bo i. Men egentligen var det främst för barnens skull som jag bytte boende. Genom att jag sålde lägenheten och bytte till en mindre fick jag loss pengar till del av barnens boende. Jag och barnens pappa har varit medlåntagare när barnen köpt sina lägenheter och då har det varit bra att kunna minska lånen på min egen lägenhet innan jag blev medlåntagare på deras lån. Detta har gjort att barnen har fått in en fot på  bostadsmarknaden, men de har inte fått allt gratis, utan de behövde själva arbeta ihop pengar till del av insatsen. Nu har yngsta dottern 1 år kvar på studierna, så efter det kanske det blir en ny bostad igen.

Det känns som att du tycker om att flytta och starta om med ett nytt hem?

– Ja det gör jag. Det är ju socialt, speciellt när man bor i flerfamiljshus, du lär känna nya människor och samtidigt kan du ha kvar kontakt med dina gamla grannar. Det kanske är ovanligt men jag tycker det är roligt att börja om, och yrkesmässigt är jag intresserad av ny och varierad arkitektur. Sedan har det varit en lätt process när jag hela tiden fått det här stödet av Ulrika. Viktigast av allt tror jag är att hon alltid tagit sig tid till att lyssna och varit så engagerad i oss som familj och mig som person. Hon har inte sett en bostadsaffär utan oss som människor. Hon har även tagit ansvar för helheten så som detta med deklaration av försäljningar, där har vi fått jättebra hjälp. Även mina barn Johanna och Erik har fått hjälp av Riksmäklaren när de skulle sälja sina lägenheter. Det har varit så självklart att det är de som är våran mäklare. Min dotter Johanna köpte faktiskt sin lägenhet av Tiit Lüllmaa, sedan var det Ulrika som hjälpte henne att sälja den 2012. I höstas sålde Ulrika dessutom både Eriks lägenhet och hans sambos lägenhet.

Bilder från den lägenhet Tiit Lüllmaa sålde åt Johanna Wikström 2012 på Östra Ågatan 51.

Har du själv i yrkeslivet varit inblandad i bostadsbyggande?

– Ja till viss liten del, när jag var junior arkitekt på 1980-talet arbetade jag med nyproduktionsprojekt i Sävja och Stenhagen. Annars har jag arbetat mer övergripande med många detaljplaner för lägenheter i centrala Uppsala, såsom Grimhild och Kungsängen, samt villor i Danmarks kyrkby, med mera.

Tack för att vi fick prata med dig! Nu ska vi prata litet med din son Erik Wikström också. Hej Erik, tack för att vi får prata med dig. Berätta hur kommer det sig att ni tog hjälp av Ulrika?

– Hon har ju hjälpt oss i alla flyttar genom åren, så det var ju bara helt givet att det skulle vara Ulrika jag skulle anlita när jag själv skulle sälja min första lägenhet. Det har alltid gått så smidigt och bra genom åren. Samma sak var det nu i höstas.

Vad var det för lägenhet som du skulle sälja?

– Det var en 1,5:a i Fålhagen och vi gick ut med den till försäljning tidigt på hösten. Då visste jag att marknaden var litet kall efter den hausse det var under våren (på grund av att många ville köpa innan det nya amorteringskravet hunnit träda i kraft). Vi fick ut det pris vi velat ha trots att trycket på marknaden inte alls var lika högt som tidigare. För oss i familjen har det alltid varit en trygghet att vi vetat vem man ska vända sig till, att det varit så lätt att samarbeta tror jag spelat en stor roll för att det blivit av att flytta när det har behövts. Och även min sambos lägenhet hjälpte Ulrika till att sälja nu i höstas. Idag bor vi båda i Sickla i Stockholm.

Tack för att vi fick prata med dig Erik!

Ulrika här igen. Rörande att läsa de ord som Anna och Erik säger om vårt samarbete. Det är ju precis det här som är anledningen till att jag är mäklare och att jag arbetar på just Riksmäklaren och vill driva vidare den företagsidén som funnits med ända sedan Tiit grundade företaget 1974. För oss kommer alltid människorna först, att vi kan finnas där för andra. Så jag vill verkligen säga stort tack till Anna, Erik och alla underbara roliga kunder, samarbetspartners, kollegor, entreprenörer med flera.

Jag kommer att få anledning uttrycka min tacksamhet fler gånger under de kommande veckorna. Många tankar far genom mitt huvud, men givetvis, jag vore inte mäklare om jag också vill tipsa om de bostäder jag hjälper mina kunder med att sälja just nu. Se våra aktuella objekt till försäljning här.

Vill du också att vi på Riksmäklaren blir din mäklare genom livet de kommande 15 eller 30 åren? Kontakta oss på info@riksmaklaren.se eller ring 018 – 13 98 50 så lovar jag att vi kommer hjälpa dig hela vägen genom livets upp och nedgångar.